Legyen Önnek is langlovagok.hu e-mail címe!
Tűzvédelmi házirend lakóépületeknek
(x)
 Futótűz Futótűz
Villamos borított fel egy kisteherautót a XIV. kerületben
Balul sült el a belügyi SMS
Gázpalackot szállító személyautóba hajtott egy furgon a 4-es főúton
Kerékpárost sodort el egy tartálykocsi Cegléden
Rendőr halt meg két rendőrautó karamboljában a IV. kerületben
Drogériában landolt egy személyautó Nyíregyházán
Havas útról csúszott árokba egy autóbusz Söpte és Vasasszonyfa között
Suzuki és Peugeot karambolja a 4-es főúton
Négyes karambol Hajdúszoboszlón
Jogsértő trükközés a katasztrófavédelemnél
 1% 1%
Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Lánglovagokat.
 Részletek
 Céginfó Céginfó
DRYCON Hungary Kft.
Tűzkármentesítés, vízkármentesítés, viharkárok utáni helyreállítás.
KontaktBau Szigeteléscentrum
Fújható üveggyapot-szigetelés, tűzoltóknak kedvezmény.
Lánglovagok Kft.

Budapesti társasházaknak tűzvédelmi házirend kedvező áron.

Magyar Tűzvédelem

Tűzvédelmi szakvizsga, tűzvédelmi feladatellátás, karbantartás.

PRO-SEC Kiadói, Oktatói és Szervező Kft.

Tűzvédelmi, munkavédelmi és vagyonvédelmi képzések.

Robotex Kiadói Üzletág Kft.

Táblák, utánvilágító rendszerek, tűzvédelmi nyomtatványok.

Valmar-Safety Munkavédelmi és Tűzvédelmi Kft.

Védőfelszerelések, tűzvédelmi eszközök, munkavédelmi és tűzbiztonsági jelzések gyártása és forgalmazása.

VS Construction Kft.
Tűzkárok és vízkárok utáni speciális épülettisztítás.
 Szolgáltatások Hirdetés
Adó 1% a Lánglovagoknak
Budapesti társasházaknak tűzvédelmi házirend készítése kedvező áron
Épületszárítás, penészmentesítés, fertőtlenítés
Baleseti kártérítés közlekedési és munkahelyi baleseteknél
 Fórum Fórum
Hóhelyzet
Társasházak tűzvédelme
Jelentkezés tűzoltónak
TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem
A hét fotója a Lánglovagokon
Országos Tűzvédelmi Szabályzat
Tűzoltókommunikáció
112-es segélyhívó
Tűzoltós apróhirdetések
Még több téma
 Shop Piactér
Tűzoltó tömlő pénztárca
Tűzoltó tömlő bankkártyatartó
Tűzoltó tömlő válltáska
REfirehose tűzoltó tömlő ajándéktárgyak
  Jogszabályok 

Miniszteri rendelet

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
31/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről
9/2015. (III. 25.) BM rendelet
a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
27/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a büntetés-végrehajtási szervezet nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állománya vonatkozásában a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások felsorolásáról
12/2014. (II. 21.) BM rendelet
a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről
53/2014. (XII. 5.) BM rendelet
a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
26/2013. (VI. 26.)
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről
6/2013. (III. 27.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról
11/2013. (III. 21.) NGM rendelet
a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról
37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről
50/2011. (XII. 20.) BM rendelet
a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
70/2011. (XII. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól
71/2011. (XII. 31.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről
66/2011. (XII. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól
61/2011. (XII. 29.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról
35/2011. (X. 17.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati és kiegészítő igazolványainak rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről
49/2011. (XII. 20.) BM rendelet
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról
42/2011. (XI. 30.) BM rendelet
a hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának szabályairól
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
43/2011. (XI. 30.) BM rendelet
a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről
44/2011. (XII. 5.) BM rendelet
a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
39/2011. (XI. 15.) BM rendelet
a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól
47/2011. (XII. 15.) BM rendelet
a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet
a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet
a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet
az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet
az erdők tűz elleni védelméről
44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet
a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól
11/2006. (III. 14.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról
28/2006. (XI. 9.) IRM-OTM egyuttes rendelet
az igazságügyi és rendészeti miniszter, illetve az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság hivatásos állományú tagjainak nyugellátása, hozzátartozói nyugellátása, valamint baleseti járadéka megállapításának eljárási rendjéről
48/2005. (X. 31.) BM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti pótlására, javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes szabályairól
23/2005. (VI. 16.) HM rendelet
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet
a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről
95/2003. (XII. 18.) GKM rendelet
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a közvetlen felügyelete alatt álló szervek, továbbá a kijelölt szervezetek polgári védelmi feladatairól és a tevékenység irányításáról
23/2003. (X. 16.) KüM rendelet
a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól
36/2003. (VII. 29.) BM rendelet
a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról
6/2003. (VI. 20.) MeHVM rendelet
a tűzvédelem és a műszaki mentés polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó különös szabályairól
6/2001. (IV. 13.) BM rendelet
"A Köz Szolgálatáért érdemjel", a "Szemere Bertalan érdemjel", a "Szent György érdemjel", a "Szent László érdemjel", a "Szent Flórián érdemjel" kitüntető cím alapításáról
42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet
a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
39/2001. (X. 31.) PM rendelet
a pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
1/2001. (I. 10.) TNM rendelet
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
41/2001. (XII. 27.) BM rendelet
a rendőrség, a határőrség és a katasztrófavédelem közúti járműveinek forgalomban tartásáról
2/2000. (XII. 21.) ISM rendelet
az ifjúsági és sportminiszter felügyelete alá tartozó intézmények katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
10/2000. (IV. 28.) IM rendelet
az igazságügy-miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet
egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról
36/1999. (X. 22.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek működési területén a dohányzás és a dohánytermékek forgalmazásának szabályairól
1/1999. (III. 3.) KüM rendelet
a tűzvédelem és a műszaki mentés külügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól
14/1999. (X. 22.) IM rendelet
a tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél
1/1998. (I. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai fogpótlással kapcsolatos költségtérítéséről és a szemüvegtérítés egyes kérdéseiről
2/1998. (I. 12.) FM rendelet
a földművelésügyi ágazat polgári védelmi feladatairól
13/1998. (III. 6.) BM rendelet
a polgári védelmi felkészítés követelményeiről
21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet
az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól
14/1997. (II. 26.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről
23/1997. (III. 19.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről
55/1997. (X. 21.) BM rendelet
a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól
27/1997. (X. 17.) IM rendelet
az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó szervek polgári védelmi feladatairól
8/1997. (II. 12.) BM rendelet
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér hivatásos tűzoltóságának működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet
a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
2/1993. (II. 2.) BM rendelet
az országgyűlési képviselőknek a rendőrség, a határőrség, a polgári védelem és a tűzoltóság működésére szolgáló területre történő belépéséről

hirdetés


Hirdetés  Hirdetés

Tűzoltós cuccok a Vaterán

Feliratkozás a Lánglovagok Hírlevélre

Ingyenes profi számlázóprogram

hirdetés
   Támogatók | Céljaink | Hírlevél | Impresszum | Szerzői jogok | E-mail | RSS   © Lánglovagok.hu 2001-2017.