Legyen Önnek is langlovagok.hu e-mail címe!
Tűzvédelmi házirend lakóépületeknek
(x)
 Futótűz Futótűz
Teherautó és mikrobusz kilenchalálos karambolja a 4-es főúton
Öngyilkosság az egységes katasztrófavédelmi rendszer árnyékában
Nem fért át egy kisteherautó a vasúti felüljáró alatt Szigetszentmiklóson
Kilenc halott a 4-es főúton
Kibertámadás a katasztrófavédelem ellen
Teherautó alatt szakadt be az úttest Gyálon
Kirúgták a kritizáló tűzoltót
Villanyoszlopnak ütközött egy Mazda Tápiószecsőn
Román kamion borult fel az M3-ason
Horgásztóba hajtott egy BMW Vállajon
 Céginfó Céginfó
DRYCON Hungary Kft.
Tűzkármentesítés, vízkármentesítés, viharkárok utáni helyreállítás.
KontaktBau Szigeteléscentrum
Fújható üveggyapot-szigetelés, tűzoltóknak kedvezmény.
Lánglovagok Kft.

Budapesti társasházaknak tűzvédelmi házirend kedvező áron.

Magyar Tűzvédelem

Tűzvédelmi szakvizsga, tűzvédelmi feladatellátás, karbantartás.

PRO-SEC Kiadói, Oktatói és Szervező Kft.

Tűzvédelmi, munkavédelmi és vagyonvédelmi képzések.

Robotex Kiadói Üzletág Kft.

Táblák, utánvilágító rendszerek, tűzvédelmi nyomtatványok.

Valmar-Safety Munkavédelmi és Tűzvédelmi Kft.

Védőfelszerelések, tűzvédelmi eszközök, munkavédelmi és tűzbiztonsági jelzések gyártása és forgalmazása.

VS Construction Kft.
Tűzkárok és vízkárok utáni speciális épülettisztítás.
 Szolgáltatások Hirdetés
Védőeszközök, gázérzékelők, tűzoltó felszerelések
Budapesti társasházaknak tűzvédelmi házirend készítése gyorsan
Épületszárítás, penészmentesítés, fertőtlenítés
Baleseti kártérítés közlekedési és munkahelyi baleseteknél
Tűzvédelmi szakvizsga Budapest
 Fórum Fórum
Társasházak tűzvédelme
Jelentkezés tűzoltónak
TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem
A hét fotója a Lánglovagokon
Országos Tűzvédelmi Szabályzat
Tűzoltókommunikáció
112-es segélyhívó
Tűzoltós apróhirdetések
Még több téma
 Szakvizsga Tűzvédelmi szakvizsga
Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők
Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők
Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők
Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők
Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők
  Jogőr 

Vadak által okozott károk

Az őszi idény kezdetével nagyobb számban fordulnak elő a vaddal történő ütközés során bekövetkezett gépjárműkárok. De ilyen esetben a kárrendezéshez hogyan is kell eljárni?

A vaddal történő ütközés az esetek többségében váratlanul és hirtelen következik be. Az őszi időszakban megfigyelhető, hogy a párzási időszak kezdetével az állatok olyan területeken is megjelennek, melyeken nem jellemző a jelenlétük. Így fordulhat elő az is, hogy az állatok akár a települések területén, akár a közúton feltűnnek. A vadakért való felelősség a területileg illetékes vadásztársaság terhére róható. Azonban a felelősség megállapítása mégsem minden esetben egyértelmű, és a követelés sem minden esetben áll meg a vadásztársasággal szemben. Ennek egyrészről a bizonyíthatóság szab határt, másrészről pedig azoknak az objektív körülményeknek a fennállta, melyek a bírósági gyakorlat alapján mentesíthetik a vadásztársaságot a felelősség alól.

Sokan nem tudják, hogy a hatályos polgári jogi szabályok alapján a károsultat, azaz jelen esetben a gépjármű tulajdonosát terheli a bizonyítási kötelezettség, azaz az, hogy kára keletkezett, és hogy az mekkora összegben áll fenn. Ez pedig azt követeli meg, hogy a károsult az első pillanattól fogva megtegye azokat a szükséges lépéseket, rögzítse azokat a bizonyítékokat, melyekkel a kárigénye a későbbi eljárás során igazolhatóvá válik. Ezeket a lépéseket célszerű a baleset helyszínén és időpontjában már megtenni.

A vaddal történő ütközés során kiemelkedően fontosak a következő lépések megtétele:

Minden kárigény érvényesítése során fontos, hogy a történteket lehetőleg a balesettől független, elfogulatlan személlyel rögzítsük. Erre leginkább a rendőrséget tudjuk javasolni, így célszerű a vaddal történt ütközést követően a helyszínre a rendőrséget kihívni. A rendőrség jogosult az esetről szóló jegyzőkönyvet felvenni, ebben rögzítve azokat az objektív ismérveket, melyek alapjaiban döntik el az eset jogi érvényesíthetőségét. Ezek az ismérvek elsősorban a vadra figyelmeztető táblával, a közlekedési viszonyoknak megfelelő járművezetéssel vannak összefüggésben.

A rendőrség jogosult továbbá a baleset helyszínéről, a gépjármű sérüléseiről, és az elhullott vadról is fényképfelvételeket készíteni. Fontos, hogy a rendőrség jogosult arról is első ízben nyilatkozni, hogy a balesettel érintett útszakasz, melyik vadásztársaság illetékességi területére esik. Ennek azért van jelentősége, mivel az igény is az illetékes vadásztársasággal szemben érvényesíthető. Ha a hatóság a jegyzőkönyvet felvette, és az esetről fotókat is készített, úgy a későbbiek során javasoljuk ezeket az iratokat a rendőrségtől kikérni. Célszerű ebben a helyzetben megkérdezni, hogy a helyszínre az intézkedő rendőrök melyik rendőrkapitányságról érkeztek, és az iratokat honnan tudjuk kikérni.

A bizonyíthatóság szempontjából jelentősége van annak is, hogy van-e, fellelhető-e olyan személy, aki a baleset bekövetkeztét közvetlenül látta, aki tehát konkrétan tud a baleset körülményeiről, az ott lejátszódott eseményekről nyilatkozatot adni. A tanúk nyilatkozatai azért fontos bizonyítékok, mivel a helyszínre utólag kiérkezett rendőrök, kizárólag a baleset utáni tényeket tudják rögzíteni, azonban a baleset pontos körülményeiről nyilatkozni nem tudnak. Abban az esetben, ha a káreseményt tanúk is látták (például az utasaink), akkor a jelentésben a tanúk nevei is kerüljenek rögzítésre, azért, hogy egy későbbi jogvita során a káreseményről nyilatkozni tudjanak. Javasolt a tanúk nyilatkozatait tehát írásban felvenni, akár oly módon, hogy ők maguk írják le egy papírra azt, hogy mit és hogyan észleltek.

Abban az esetben, ha a baleset során a vad elhullik, akkor ezt jelezni kell a vadásztársaság felé is. Zömében a helyszínre érkező rendőrök már eleve értesítik ilyen esetben a vadásztársaságot, és az elhullott állat átadását biztosítják a vadásztársaság számára. Ez azért lényeges, mivel a vadak értéket képviselnek, így amennyiben valaki jogosulatlanul elviszi az elhullott állatot, az komoly következményekkel számolhat.

A gépjárművekben bekövetkezett kár érvényesítéséhez csak az egyik lépés az, hogy a helyszínen körültekintően járjunk el. A kárunk és annak összegszerűsége kapcsán a bizonyítási kötelezettség a károsultat terheli. Ez azt jelenti, hogy a vadásztársasággal szemben csak azoknak a gépjárműsérüléseknek a kijavítási költsége érvényesíthető, amelyek a káreseménnyel kapcsolatosan keletkeztek. Ez kétféle módon történhet meg. A már javított autó kapcsán számlával igazolható a kárösszeg. Abban az esetben azonban, ha a javításra még nem került sor, úgy célszerű az előrelátható költségeket kikalkulálni, mely elsősorban úgynevezett javítási árajánlattal történhet. Ez mindössze arra alkalmas dokumentum, hogy előre kalkulálhatóvá váljon a kárunk.

Figyelem! A javítást csak azt követően kezdjék meg, hogy akár a casco-biztosító, akár a vadásztársaság felelősségbiztosítója a gépjárművet megszemlézte, és arról kárfelvételi jegyzőkönyvet is felvett.

A vaddal történő ütközésből eredő károk érvényesíthetőségének csak az egyik szelete a bizonyíthatóság. Ugyanis fennállnak olyan követelmények, melyek be nem tartása az igényt eleve érvényesíthetetlenné teszi. Elsősorban ilyen az igényérvényesítési határidő is. A törvény a kárigény bejelentésére határidőt szab, melyet a baleset bekövetkeztétől kell számítani, és amely 30 naptári napot tesz ki. Ez a határidő úgynevezett jogvesztő határidőnek minősül, így ha a károsult ez idő alatt nem jelenti be a kárát a vadásztársaság felé, akkor a továbbiakban már nem is terjesztheti elő a követelését. Minden esetben javasoljuk, hogy az igény bejelentése írásban történjen, lehetőleg olyan módon, hogy a későbbiek során annak postai feladását és kötelezetti kézhezvételét is igazolni lehessen.

A vonatkozó bírói gyakorlat azonban igen szigorú követelményeket támaszt a vadásztársaság felelősségének megállapításához. Ilyen támpontot jelent például az a körülmény, ha a vadásztársaság nem helyezett ki táblát a vadveszélyre vonatkozóan, és a gépjárművezető az útviszonyoknak megfelelően, a közlekedési szabályok betartásával vezette gépjárművét. Ezen felül azonban akkor van esély a bírósági úton történő igényérvényesítésre, ha azt is lehet bizonyítani, hogy a vadásztársaság oldalán valamilyen „rendellenesség” lépett fel. Ilyen rendellenesség lehet például az, ha a vadásztársaság etetők elhelyezésével az út közelébe szoktatta az állatokat, vagy éppen vadászati, vagy párzási idény van.

Dr. Burján Zsuzsanna
D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.

(2010. november 7.)

Balesetet okozott?  Balesetet okozott?
Azonnal büntetőjogi szakjogászra van szüksége.
Jogi képviselet  Jogi képviselet
Büntető- vagy polgári jogi védelemre van szükségem
hirdetés
   Támogatók | Céljaink | Hírlevél | Impresszum | Szerzői jogok | E-mail | RSS   © Lánglovagok.hu 2001-2017.