Legyen Önnek is langlovagok.hu e-mail címe!
Tűzvédelmi házirend lakóépületeknek
(x)
 Futótűz Futótűz
Fának ütközött egy BMW Seregélyes határában
Bűzlik a szolnoki kirendeltségvezető kirúgása
Irodaház tetőszerkezete borult lángba a VI. kerületben
Fiatal lány halt meg egy BMW-ben
Családi házba csapódott egy kamion Albertirsán
Kamion és személyautó halálos karambolja a 4-es főúton
Kerítésbe szorult egy kutya Siófokon
Wartburg borult fel Cegléden
Elszökött malacot gázolt el egy személyautó Balmazújváros közelében
Terepjáró és kisteherautó karambolja Ebes határában
 KGFB KGFB
Érdemes tarifálni. Használja a Lánglovagok kuponkódját!
 Tovább
 Céginfó Céginfó
DRYCON Hungary Kft.
Tűzkármentesítés, vízkármentesítés, viharkárok utáni helyreállítás.
KontaktBau Szigeteléscentrum
Fújható üveggyapot-szigetelés, tűzoltóknak kedvezmény.
Lánglovagok Kft.

Budapesti társasházaknak tűzvédelmi házirend kedvező áron.

Magyar Tűzvédelem

Tűzvédelmi szakvizsga, tűzvédelmi feladatellátás, karbantartás.

PRO-SEC Kiadói, Oktatói és Szervező Kft.

Tűzvédelmi, munkavédelmi és vagyonvédelmi képzések.

Robotex Kiadói Üzletág Kft.

Táblák, utánvilágító rendszerek, tűzvédelmi nyomtatványok.

Valmar-Safety Munkavédelmi és Tűzvédelmi Kft.

Védőfelszerelések, tűzvédelmi eszközök, munkavédelmi és tűzbiztonsági jelzések gyártása és forgalmazása.

VS Construction Kft.
Tűzkárok és vízkárok utáni speciális épülettisztítás.
 Szolgáltatások Hirdetés
Kötelező géműrműfelelősség-biztosítás
Rendezvénybiztonság
Budapesti társasházaknak tűzvédelmi házirend készítése gyorsan
Védőeszközök, gázérzékelők, tűzoltó felszerelések
Baleseti kártérítés közlekedési és munkahelyi baleseteknél
Tűzvédelmi szakvizsga Budapest
 Fórum Fórum
Merre tovább ÖTE-k?
Társasházak tűzvédelme
Jelentkezés tűzoltónak
TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem
A hét fotója a Lánglovagokon
Országos Tűzvédelmi Szabályzat
112-es segélyhívó
Tűzoltós apróhirdetések
Még több téma
 Szakvizsga Tűzvédelmi szakvizsga
Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők
Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők
Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők
Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők
Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők
Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők
Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokkal foglalkozók
  Jogőr 

Bérautó térítésének jogossága

A mai napig nincs egységes álláspont a magyar kártérítési gyakorlatban a bérgépkocsiköltség térítésével kapcsolatban. A bérautót a károsultak leginkább a közlekedési balesetek kapcsán veszik igénybe. A megosztottság lényege: megtérítsék-e a bérgépkocsi költségét a biztosítók a károsultnak, ha igen, milyen időtartamra és milyen összegben.  

Megvizsgálva először a jogszabályokat, meg kell állapítanunk, hogy kifejezetten csak a bérgépkocsiköltség megtérítésére vonatkozó jogszabályhelyet nem találunk. A hatályos Polgári törvénykönyvünk joganyagát sok esetben, a bérgépkocsiköltség kérdéskörét illetően is, a jogfejlesztő jogalkalmazás, a bírói gyakorlat egészíti ki, és adja meg a felmerülő kérdésekre a válaszokat.    

A kártérítési jogban alapvetően a teljes reparáció elve érvényesül. Ennek lényege, hogy a károsultnak - például egy közlekedési baleset károsultjának - azt a kárt kell megkapnia, ami a vagyonában (illetőleg a károsultnál) a baleset időpontjában beállt.

Ennek megfelelően a hatályos Ptk. 355. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a kárért felelős személy köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ha pedig az nem lehetséges, vagy a károsult azt alapos okból nem kívánja, köteles a károsult vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni.

A Ptk. 355. § (4) bekezdése szerint kártérítés címén a károkozó körülmény folytán a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést és az elmaradt vagyoni előnyt, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget kell megtéríteni, amely a károsultat ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges.

A fenti jogszabályszöveget értelmezve a károsultat ért kár elemeit illetően meg kell említenünk mindenekelőtt a felmerült vagy tényleges kárt. Ezalatt értjük a dologi károkat például a közlekedési baleset során összetört autó, szemüveg, valamint a károsult vagyonában beállt értékcsökkenést például a gépkocsi javítás folytán előálló értékcsökkenése.

Egy káresemény folytán a károsulti oldalon jelentkezhet elmaradt haszon is. Mit is értünk ezalatt? Egy példával szemléltetve, ha valaki egy közlekedési baleset során személyi sérülést is szenved, aminek következtében táppénzre kell mennie, az előző éves átlagkeresete és a táppénz közötti különbség elmaradt haszonként jelentkezhet.     

A harmadik eleme a kárnak - jelen témánk szempontjából a legfontosabb - a káreseménnyel összefüggésben indokoltan felmerülő, szükséges költség. Ebbe a körbe tartozik a bérképkocsiköltség.

Ha valaki közlekedési balesetet szenved, és autója megsérül, amely vagy még megjavítható gazdaságosan, vagy totálkárosra törik, első esetben a javítás idejére, utóbbi esetben pedig a gépkocsi pótlásáig a károsultnak a járművét nélkülözni kell. A legkézenfekvőbb megoldásnak tűnhet egy másik, a kárt szenvedett autóhoz hasonló jármű bérlése.

A gépkocsibérlés esetén nagyon fontos ügyelni az alábbiakra:  

A károsultat általánosságban terheli az ún. kárenyhítési kötelezettség. A károkozónak (illetve helyette a biztosítójának) nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy a károsult a kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. A Ptk. 340. §-ának (1) bekezdése értelmében ugyanis a károsult a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A jelenlegi bírósági, illetve biztosítói gyakorlat alapján mindenekelőtt azt kell vizsgálni, hogy a gépkocsi használat a károsult mindennapi tevékenysége, például munkája folytán elengedhetetlen-e. Megfelelő indok lehet, hogy egy területi képviselő, aki naponta az országot járja, nem nélkülözheti a gépkocsit, bevételkiesése keletkezne. Megfelelő indok lehet a beteg hozzátartozó orvosi kezelésekre szállítása is, amennyiben ez másként nem megoldható.  

Fontos továbbá, hogy a károsult csak a saját, kárt szenvedett gépkocsijával azonos kategóriás gépkocsit bérelhet, így Trabant sérülése esetén nem bérelhet Mercedest.

A károsult a kárenyhítési kötelezettséggel összefüggésben a lehető legrövidebb ideig bérelhet gépkocsit.

- a legrövidebb idő egy javítható gépkocsi esetén az ún. optimális javítási időt jelenti,

- totálkáros gépkocsi esetén általában 30 napot fogadnak el a biztosítók, ami adott esetben, a körülmények vizsgálatával akár hosszabb is lehet. Például amennyiben a káreseményt követően a biztosító a gépkocsit csak későn szemlézi meg, majd pótszemlét tart szükségesnek, végül két hónap múlva közli, hogy a gépkocsi totálkáros, és néhány nap múlva fizeti ki a totálkár címén fizethető kártérítést, a bérautót is hosszabb időre lehet (illetve sajnos kell) igénybe venni. Így ugyanis a károsult csak később kerül olyan helyzetbe, hogy a balesetet szenvedett gépkocsiját pótolhassa újabb autóval.    

A bérgépkocsi igénybevételéről a felek (a bérbeadó és a bérlő) általában szerződést írnak, majd a díjról a bérbeadó számlát állít ki. A jelen gyakorlat szerint a károsult nem kapja meg a számla összegét, hanem levonásra kerül egy ún. guruló önköltség, ami általában a teljes díj 15-20%-a. Ennek alapja, hogy a károsult a bérgépkocsi igénybevételének ideje alatt nem használja saját gépkocsiját, amely a biztosítók álláspontja szerint így nem kopik.

Érdekes kérdésként merült fel ezzel összefüggésben az elmúlt napokban, hogy ha egy gépkocsi totálkárt szenved, és a károsult a biztosító térítéséig, majd az újabb autó vásárlásáig bérgépkocsit vesz igénybe, vajon milyen alapon vonja le a biztosító a guruló önköltséget, hiszen az igénybevétel időtartama alatt nem volt a károsultnak saját gépkocsija, amely ne kopott volna.

Fel lehet készülni a fentiekre biztosítás kötésével. Az alapbiztosítási kockázatok mellé kiegészítő biztosítási szerződést lehet kötni a gépkocsi baleseti jellegű sérülése ill. ellopása esetén a kölcsönzött gépkocsi díjának megtérítésére. A részletes feltételeket a biztosítóval kötött szerződés határozza meg.

Itt is felmerülhet egy ún. önrész, - körülbelül a bérelt gépjármű díjának 20%-a -, amely levonásra kerül a bérgépkocsi díjából, amennyiben a biztosítás feltételei szerint terheli a biztosítottat.  A biztosító a biztosítási eseménytől függően baleseti jellegű sérülés esetén általában az optimális (általános) javítási időre, illetve lopás esetén egy előre meghatározott maximális időtartamra nyújt a bérgépkocsi díjáról kiállított számla ellenében szolgáltatást.

Összefoglalva a fentieket, a bérgépkocsi a károsultaknak "automatikusan nem jár". Ehhez fenti feltételeknek kell teljesülnie. Amennyiben valamely fent említett körülmény nem adott, a biztosító nem téríti meg a bérautóköltséget, vagy levonást alkalmazva alacsonyabb összegben. A biztosítók gyakorlata még fentieken túl is eltérő lehet, minek keretében további adatokat, illetve iratokat kérhetnek az adott ügy speciális jellege folytán.

Dr. Fésü Gizella
D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.

(2010. december 14.)

Balesetet okozott?  Balesetet okozott?
Azonnal büntetőjogi szakjogászra van szüksége.
Jogi képviselet  Jogi képviselet
Büntető- vagy polgári jogi védelemre van szükségem
hirdetés
   Céljaink | Hírlevél | Impresszum | Szerzői jogok | Adatvédelem | E-mail | RSS   © Lánglovagok.hu 2001-2018.