Legyen Önnek is langlovagok.hu e-mail címe!
Tűzvédelmi házirend lakóépületeknek
(x)
 Futótűz Futótűz
Balesethelyszínelő szemével a szentendrei tűzoltóautó-baleset
Traktort szakított szét egy személyautó a 33-as főúton
BM: felelőtlenség a tűzoltóságot hívni
Fenyőfa dőlt villanyvezetékre Csákváron
Ford borult lángba a 67-es főúton
Opellal ütközött Toyota borult fel Debrecen és Hajdúszovát között
Autóbusz és személyautó halálos karambolja Vértesbolgár közelében
Kútból mentettek kutyát Szeremlén
Átereszből mentettek ki egy kutyát Berettyóújfaluban
Gépjárműfecskendők és magasból mentők átadása Budapesten
 Céginfó Céginfó
DRYCON Hungary Kft.
Tűzkármentesítés, vízkármentesítés, viharkárok utáni helyreállítás.
KontaktBau Szigeteléscentrum
Fújható üveggyapot-szigetelés, tűzoltóknak kedvezmény.
Lánglovagok Kft.

Budapesti társasházaknak tűzvédelmi házirend kedvező áron.

Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft.

Tűzvédelmi és munkavédelmi tanfolyamok.

Robotex Kiadói Üzletág Kft.

Táblák, utánvilágító rendszerek, tűzvédelmi nyomtatványok.

UNION Biztosító

Tarifáljon olcsóbb KGFB-ért!

Valmar-Safety Munkavédelmi és Tűzvédelmi Kft.

Védőfelszerelések, tűzvédelmi eszközök, munkavédelmi és tűzbiztonsági jelzések gyártása és forgalmazása.

VS Construction Kft.
Tűzkárok és vízkárok utáni speciális épülettisztítás.
 Szolgáltatások Hirdetés
Tűzvédelmi felmérés Budapesten
Mentési terv - minden cégnek kötelező!
KGFB - biztosítások Lánglovagok kedvzeménnyel
Budapesti társasházaknak tűzvédelmi házirend készítése kedvező áron
Épületszárítás, penészmentesítés, fertőtlenítés
Baleseti kártérítés közlekedési és munkahelyi baleseteknél
 Fórum Fórum
A tűzoltó egészsége
Társasházak tűzvédelme
Jelentkezés tűzoltónak
TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem
A hét fotója a Lánglovagokon
Országos Tűzvédelmi Szabályzat
Tűzoltókommunikáció
112-es segélyhívó
Tűzoltós apróhirdetések
Még több téma
 Shop Piactér
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Tűzoltó tömlő pénztárca
Tűzoltó tömlő bankkártyatartó
Casco
Tűzoltó tömlő válltáska
REfirehose tűzoltó tömlő ajándéktárgyak
  Jogőr 

Tűzoltók másodállásban

Másodállás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek tagjai, tűzoltók esetében 1997-től napjainkig.

A hivatásos állományú tűzoltók, és egyéb fegyveres szerv munkavállalói sok tekintetben szigorúbb elbírálás alá esnek, mint a közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonyban tevékenykedő dolgozók. Ezek egyike a mellékállások összeférhetetlenségének szabályozása, tapasztaltunk szerint számos párhuzamos értelmezése van a jogi rendelkezéseknek.

Általános szabályokat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hszt.) tartalmaz, melyet részletesen jelenleg "a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről" szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet  ( továbbiakban: Rendelet) tölt ki tartalommal. Célszerűen a két jogszabályt érdemes együttesen elemezni, és ahol szükséges a korábban hatályos 9/1997. (II.12.) BM rendeletre és a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelet (továbbiakban BM és ÖM rendelet) is ki fogunk térni, mivel a legtöbb engedély ez utóbbi rendelet hatálya alatt lett kiadva, így utólagos felülvizsgálatkor is ezt kell alkalmazni.

A Hszt. két összeférhetetlenségi esetkört ismer:

Szolgálati viszony létesítéséhez kötött összeférhetetlenség

A szolgálati viszony létesítésekor az illetékes miniszter engedélyéhez köti azt, ha a jövendőbeli munkavállaló közeli hozzátartozójával kerülne közvetlen irányítási, felügyeleti vagy ellenőrzési viszonyba. Ezen eseteknek kívül az állományilletékes parancsnok engedélye kell, hogy olyan gazdálkodó szervvel kerülne elszámolási viszonyba, amelyben közeli hozzátartozó tulajdoni hányada meghatározó vagy ebben a szervezetben a hozzátartozó az elszámolási viszonyra befolyással bíró tisztséget visel. A korábbi szabályokhoz hasonlóan a Rendelet méltányolható okhoz köti a közeli hozzátartozóval való alá-fölé rendeltségbe kerülést, ilyen méltányolható ok a közvetlen családtagok elhelyezkedési problémája és  a családi körülmények miatt nem vállalható utazás.  Az eljárás általános menete szerint az állományilletékes parancsnok javaslatára a miniszter ad engedélyt.

A szolgálati viszony mellett létesített más kereső tevékenységek összeférhetetlensége

A Hszt. szerint a hivatásos állomány tagja csak engedéllyel létesíthet olyan munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt, amely a hivatásos szolgálattal, illetve a szolgálati beosztással nem összeférhetetlen. Ez a meghatározás nyilván csak általánosságban határozza meg a kizárást, kizárólag a Hszt. előbbi rendelkezését alapul véve a parancsnok mérlegelési jogköre eldönteni, mi esik az összeférhetetlen kategóriába. A korábban hatályos BM rendelet (2009. március 13-ig volt alkalmazható) ebben az esetben a vezető kötelezettségévé tette, hogy az összeférhetetlenséget megállapítsa, eleve kizárta az osztályvezetők és magasabb beosztásúak mellékállási lehetőségét. Meghatározta azokat az eseteket is, melyekben összeférhetetlenség állapítható meg, ezek a következők voltak:

a) a munkavégzés ellentétes az adott fegyveres szervre vonatkozó, törvényben meghatározott alapfeladatokkal, vagy azok végrehajtását veszélyezteti, illetve akadályozza,
b) a szolgálati viszonyából fakadó és a beosztásával járó szolgálati feladatai ellátását veszélyezteti,
c) a fegyveres szerv gazdasági érdekeit sérti,
d) a fegyveres szerv tekintélyének csorbítására alkalmas, vagy azt veszélyezteti,
e) a tevékenység a hivatásos állomány tagjának munkaköri kötelességéből fakadó szolgálati feladata,
f) a végzendő tevékenység harmadik személyről információ gyűjtésére irányul,
g) személyek őrzésével, biztosításával és e személyek objektumainak őrzésével kapcsolatos feladatra terjed ki, vagy követelés behajtására irányul,
h) a tevékenység a fegyveres szerveknél rendszeresített nyilvántartások közvetlen felhasználásával történne, illetve olyan ügyintézésre vonatkozik, amelyben valamely fegyveres szerv, mint hatóság jár el.

A kategóriák további értelmezésre szorulnak, azokat mindig konkrét esetben kell értelmezni. Példának okáért a pártatlan hatósági munkavégzést sérti a bírói gyakorlat szerint, ha a hivatásos állomány tagja olyan feladatot lát el mellékfoglalkozásként, mely érinti a szervnél folytatott hatósági tevékenységét is. Ez többek között akkor valósulhat meg, ha az önkormányzati tűzoltóság tagja egyéni vállalkozóként tűzvédelmi és munkavédelmi dokumentációk készítését vállalta szolgálati területén. Ilyen esetben az előbbi felsorolás b) és d) pontja szerinti általános kizáró okok miatt összeférhetetlenség áll fenn. Ki kell hangsúlyozni, hogy a 2009. március 13. előtt kiadott engedélyek esetében még ezeket a rendeletet kell alkalmazni, így amennyiben korábban kiadott engedély visszavonása miatt jogorvoslatot kezdeményez az érintett, akkor a bíróság ezen szabályok alapján dönt majd.

A 2009. március 14-től alkalmazandó 11/2009. (III.6.) ÖM rendelet lényegesebben egyszerűsítette a szabályokat, míg az osztályvezetők és ennél magasabb beosztásúak számára továbbra is tilos volt egyéb keresőtevékenység folytatása, az általános szabályok jócskán megváltoztak. A Rendelet nem tartalmazza a BM rendeletben szereplő korábbi összeférhetetlenségi okokat, kizárólag az állomány illetékes parancsnok feladatává tette, hogy döntsön az összeférhetetlenség kérdésében. Döntésekor a korábbi okok hiánya miatt csak a Hszt. szerinti általános szabályokra kellett tekintettel lennie, azaz akkor nyilváníthat összeférhetetlenné egy mellékállást, ha az ellentétes a szerv feladataival vagy a szolgálat kötelezettségszerű, pártatlan és befolyástól mentes ellátást illetve a szerv tekintélyét veszélyezteti.

Az új 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet lényegében visszaállította a korábbi BM rendelet szabályait. Újra bekerült egy példálózó felsorolás a törvénybe, ami nagyjából a 2009-ig alkalmazott szabályokhoz tér vissza.  A jelenleg hatályos felsorolás a következő:

a) a munkavégzés ellentétes az adott fegyveres szervre vonatkozó, törvényben meghatározott alapfeladatokkal, azok végrehajtását veszélyezteti vagy akadályozza,
b) a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyából fakadó és a beosztásával járó szolgálati feladatai ellátását veszélyezteti,
c) a fegyveres szerv vagy a foglalkoztató más szerv gazdasági érdekeit sérti,
d) a fegyveres szerv vagy a foglalkoztató más szerv tekintélyének csorbítására alkalmas vagy azt veszélyezteti,
e) a tevékenység a hivatásos állomány tagjának munkaköri kötelességéből fakadó szolgálati feladata,
f) a végzendő tevékenység harmadik személyre vonatkozó információ gyűjtésére irányul,
g) személyek őrzésével, biztosításával és e személyek objektumainak őrzésével kapcsolatos feladatra terjed ki, vagy követelés behajtására irányul, vagy
h) a tevékenység a fegyveres szervnél rendszeresített nyilvántartások közvetlen felhasználásával történne, vagy olyan ügyintézésre vonatkozik, amelyben valamely fegyveres szerv mint hatóság jár el.

A 2009-ig alkalmazott BM rendelettel azonos módon az előbbi kategóriákat mindig konkrét esetben kell értelmezni, és nem lehet visszaélésszerű, kétes alapú jogértelmezéssel a kérelmező jogait csökkenteni. Továbbra sem összeférhetetlen a szolgálati időn kívül végzett tudományos,oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység folytatása. Csak bejelentési kötelezettsége van a hivatásos állomány tagjának a sporttal, ismeretterjesztéssel összefüggő munkavégzés, és a gazdasági társaságban személyes közreműködést igénylő tagsági, vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági jogviszony tekintetében. Szintén be kell jelenteni ha gazdasági társaságban vagyonával közvetlenül érdekeltté válik, kivéve nem meghatározó arányú részvény  és kisebbségi üzletrész birtoklását.

Dr. Vizi András
D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.

(2013. július 25.)

Balesetet okozott?  Balesetet okozott?
Azonnal büntetőjogi szakjogászra van szüksége.
Jogi képviselet  Jogi képviselet
Név:
Telefonszám:
/
E-mail cím:
Üzenet:
Büntető- vagy polgári jogi védelemre van szükségem, kérem, Dr. Karácsony Dorina ügyvéd vegye fel velem a kapcsolatot.
hirdetés
   Támogatók | Céljaink | Hírlevél | Impresszum | Szerzői jogok | E-mail | RSS   © Lánglovagok.hu 2001-2017.