Legyen Önnek is langlovagok.hu e-mail címe!
Tűzvédelmi házirend lakóépületeknek
(x)
 Futótűz Futótűz
Bogárhátúval karambolozott egy mentőautó a 63-as főúton
Igazi álhős
Terepjáró és személygépkocsi karambolja a hóesésben a 4-es főúton
Magasságkorlátozóba akadt teherautó borult fel Százhalombattán
Szauna gyulladt ki az Arena Plazában a VIII. kerületben
Fiat és Renault kéthalálos karambolja Berhida és Küngös között

Kiskorúak részére nem ajánlott tartalom
Kisrepülőgép halálos zuhanása Zichyújfalu közelében
Tűzoltó vádlott a halálos kimenetelű favágás miatt
Kamion hajtott árokba a 74-es főúton
Főigazgatót is magával ragadhat igibacsi lávája
 1% 1%
Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Lánglovagokat.
 Részletek
 Céginfó Céginfó
DRYCON Hungary Kft.
Tűzkármentesítés, vízkármentesítés, viharkárok utáni helyreállítás.
KontaktBau Szigeteléscentrum
Fújható üveggyapot-szigetelés, tűzoltóknak kedvezmény.
Lánglovagok Kft.

Budapesti társasházaknak tűzvédelmi házirend kedvező áron.

Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft.

Tűzvédelmi és munkavédelmi tanfolyamok.

Robotex Kiadói Üzletág Kft.

Táblák, utánvilágító rendszerek, tűzvédelmi nyomtatványok.

UNION Biztosító

Tarifáljon olcsóbb KGFB-ért!

Valmar-Safety Munkavédelmi és Tűzvédelmi Kft.

Védőfelszerelések, tűzvédelmi eszközök, munkavédelmi és tűzbiztonsági jelzések gyártása és forgalmazása.

VS Construction Kft.
Tűzkárok és vízkárok utáni speciális épülettisztítás.
 Szolgáltatások Hirdetés
Állásajánlat: tűzvédelmi munkatárs Budapesten másodállásban
Adó 1% a Lánglovagoknak
KGFB - biztosítások Lánglovagok kedvzeménnyel
Budapesti társasházaknak tűzvédelmi házirend készítése kedvező áron
Épületszárítás, penészmentesítés, fertőtlenítés
Baleseti kártérítés közlekedési és munkahelyi baleseteknél
 Fórum Fórum
Karácsony
Társasházak tűzvédelme
Jelentkezés tűzoltónak
TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem
A hét fotója a Lánglovagokon
Országos Tűzvédelmi Szabályzat
Tűzoltókommunikáció
112-es segélyhívó
Tűzoltós apróhirdetések
Még több téma
 Shop Piactér
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Tűzoltó tömlő pénztárca
Tűzoltó tömlő bankkártyatartó
Casco
Tűzoltó tömlő válltáska
REfirehose tűzoltó tömlő ajándéktárgyak
  Jogőr 

Tűzkárok

A tűz következtében akár a saját vagyonunkban, akár a más vagyonában keletkező károk elképzelhetetlen méreteket ölthetnek. A tüzet ugyan meg lehet fékezni, de erre gyakran olyan időpontban kerül sor, amikor a kár már jelentős.

A saját otthonunkban keletkező, előre nem látható károk ellen a lakásbiztosítás nyújthat átfogó védelmet. A lakásbiztosítás alapvető funkcióját tekintve vagyonbiztosítás, a tűzkárt, mint alapkockázatot foglalja magában, amely azt jelenti, hogy elsősorban a saját, biztosított vagyontárgyakban keletkező károkat fedezi.

Lakásbiztosítás esetén a tűz fogalom alatt általánosságban azt az égést értjük, amelyet füst- és hőképződés mellett hőfelszabadulás jellemez, és tűzforrás nélkül, illetve ezt elhagyva (ilyen lehet pl. egy kályha vagy gáztűzhely) a biztosított szándéka ellenére, vagy véletlenszerűen jön létre, és a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz. A részletek iránt mindenképpen ajánlott a különböző biztosítási társaságok biztosítási feltételeinek alapos tanulmányozása.

A lakásbiztosítás fontosságának szemléltetésére egy példa:

Egy ingatlan szabad területén a 4 kazalba összerakott nagyméretű körbálában tűz ütött ki, amely során kb. 200 darab nagyméretű körbála, valamint 13 darab 10 éves, 15-20 méter magas nyárfa leégett. A tüzet észlelő ingatlan tulajdonosa azonnal értesítette a tűzoltókat és a rendőrséget.  A tulajdonos lakásbiztosítója a kár egy részét megtérítette (20 bála), egy másik részét pedig arra hivatkozással utasította el, hogy a bálák háztartási ingóságként voltak biztosítva, mennyiségük azonban nem tekinthető háztartási mennyiségnek, mint amely a háztartás viteléhez szükséges, illetve mint ami a biztosított személyes használatára, fogyasztására szolgál. A biztosító álláspontja szerint az ingatlanon folytatott vállalkozási tevékenység jellege alapján azokat a vállalkozás eszközei vagyoncsoportban kellett volna szerepeltetni. Így a kárnak csak egy kisebb részét térítette meg a lakásbiztosítás keretében.

Kiegészítő biztosításként köthető a vagyonbiztosítás mellé felelősségbiztosítás, amely fedezheti azokat a tűz által okozott károkat, amelynek megtérítése iránt a biztosítottal szemben támasztanak igényt (pl. szomszéd, vagy a lakóközösség valamely tagja kárigénye).

Tűz a szomszédban

Saját ingatlanról továbbterjedő tűz által másnak - például a szomszédnak - okozott károknál egyértelmű a helyzet, amikor a tűz alapja valamely jogellenes cselekmény. Így például az építési engedély nélkül emelt, tűzrendészeti szempontból is kifogásolható faépületben keletkezett tűz esetén a tulajdonos a szomszédos ingatlant ért kárért is felel. A Polgári törvénykönyv 339. § (1) bekezdése értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ebből a szempontból döntő az, hogy a jogellenesen - építési engedély nélkül - emelt építmény gyulladt ki, és hogy a tűz innen terjedt át a szomszédos ingatlanra.

Ebben az esetben, mivel a tulajdonos a szomszédos ingatlant ért kárért is felel, a kárt a tulajdonossal szemben lehet érvényesíteni. Fentiek értelmében, amennyiben a tulajdonos rendelkezik az adott esetre nézve felelősség biztosítással, a biztosítási feltételek szerint a biztosító a szomszéd kárát megtérítheti. Amennyiben ilyen biztosítással nem rendelkezik, a kárt a tulajdonosnak kell megtérítenie. A kárigényt be kell jelenteni a biztosítónak, illetve biztosítás hiányában a tulajdonosnak. Amennyiben nem sikerült az ügyet peren kívül megoldani, polgári peres eljárás keretében lehet az igényt érvényesíteni.

Amennyiben a jogellenes cselekményt idegen okozta, például valaki felgyújt egy ingatlant, és a tűz átterjed a szomszédos ingatlanra az okozott kárért a gyújtogató felel. Ha a gyújtogató nincs meg, a jogellenesség kérdése jön szóba. Így ha a felgyújtott ingatlan tulajdonosának felelőssége semmilyen formában nem állapítható meg (pl. nem a jogszabályoknak megfelelő építkezés), a szomszédos ingatlant ért kárért sem tehető felelőssé.

Ha nincs jogellenes cselekmény - jelen esetben a szomszédos ingatlanról átterjedő tűz oka, vagy terjedése tekintetében - a Polgári Törvénykönyv következő általános szabályai irányadóak: A tulajdonosnak viselnie kell minden olyan kárt, ami a dologban keletkezik. A törvény e szabályhoz hozzáfűzi: "azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni". Jogi hatása e szabálynak, hogy a tulajdonos kockázata az is, hogy megtalálja-e a károkozót. A dolog megsemmisülése vagy megrongálódása - ha a károkozó felelősségét nem sikerül megállapítani - a tulajdonos terhel. Ilyenkor tehát nem lehet a szomszédos ingatlan tulajdonosával szemben fellépni. Kárunk csak akkor térül meg, ha a saját tűzkárunkat fedező lakásbiztosítással (mint vagyonbiztosítás) rendelkezünk.

Kérdésként merülhet fel, ha a tűz oltására kivonuló tűzoltóság tevékenysége során kárt okoz (pl. elázik az adott lakás, vagy leázik a szomszédos ingatlan). Az 1996. évi XXXI. törvény rögzíti a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló legfontosabb szabályokat. A jogszabály értelmében a tűzoltóság által a tűzoltás, a műszaki mentés során okozott kár, illetőleg a tűzjelzésben, tűzoltásban, műszaki mentésben közreműködőknek a közreműködésükkel, járműveik, eszközeik, felszereléseik igénybevételével közvetlen összefüggésben keletkezett, más forrásból meg nem térülő kár megtérítésére, ha e törvény kivételt nem tesz, a Polgári Törvénykönyv fentiekben részletezett szabályait kell alkalmazni. Ez alapján, ha a tűzoltóság munkája során jogellenes cselekmény nem állapítható meg, abban az esetben az oltás során okozott kárért felelősségre nem vonható.

Kivételként szabályozza a törvény, hogy nem kell megtéríteni annak a kárát, aki a tüzet szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta. A költségeket illetően köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére az, aki
a) a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta;
b) a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adott.

Összefoglalva a fentieket, aki tehát nem rendelkezik megfelelő biztosítási védelemmel, annak a tűzkár (akár saját vagyonát érte, akár a szomszédos ingatlanban esett kár) súlyos anyagi nehézségeket okozhat.

Dr. Fésü Gizella
D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.

(2009. szeptember 7.)

Tűzkereszt  Tűzkereszt
Lángoló:
 Biztosítás kedvezménnyel a Lánglovagokon
Fórum:
 Biztosítás
Balesetet okozott?  Balesetet okozott?
Azonnal büntetőjogi szakjogászra van szüksége.
Jogi képviselet  Jogi képviselet
Büntető- vagy polgári jogi védelemre van szükségem
hirdetés
   Támogatók | Céljaink | Hírlevél | Impresszum | Szerzői jogok | E-mail | RSS   © Lánglovagok.hu 2001-2017.