Munkavédelmi és tűzvédelmi referens a NAV-nál

Munkavédelmi és tűzvédelmi referens a NAV-nál

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága Humánpolitikai és Munkavédelmi Főosztályán pályázatot hirdet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról (NAV) keretében munkavédelmi és tűzvédelmi referens munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  

 • tűz- és munkavédelmi szemlék megszervezése, végrehajtása és dokumentálása;
 • munka- és úti balesetek kivizsgálása, baleseti jegyzőkönyvek elkészítése, jogszabály szerinti továbbítása;
 • közreműködés a törvény alapján munkavédelmi szaktevékenységnek minősülő feladatokban, úgymint kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatási rend meghatározása, veszélyes gépekkel/munkahelyekkel kapcsolatos üzembe helyezések és véleményezések;
 • a szakterületéhez kapcsolódó szabályzat tervezeteket (pl. munka-, tűzvédelmi), illetve körleveleket (pl. dohányzóhely, munkahelyi étkezőhely kijelölése) előkészítésében közreműködik;
 • munka- és tűzvédelmi oktatási tematika készítése, esetenként az oktatás megtartása;
 • az alkalmi tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása;
 • évente esedékes tűzriadó gyakorlat megszervezése, lebonyolítása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: üzemeltetés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról (NAV)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, általános, teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikusan: a GEI Humánpolitikai és Munkavédelmi Főosztályára (tárgy: 66/2023.HMF_munkavédelem) a gei.hmf.palyazat@nav.gov.hu e-mail címen keresztül. A betöltendő munkakörrel kapcsolatos bővebb felvilágosítás Erdélyi Dorottyától kérhető a +36 1 412-5645-ös telefonszámon. A pályázatokat bizalmasan kezelik. Felhívják a tisztelt pályázók figyelmét, hogy minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérik benyújtani.

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), egyéb végzettség, 21/2020. (XII. 30.) PM rendelet 2. sz. m. Biztonsági munkakörcsoport 10.1. pontjában előírt felsőoktatásban szerzett végzettség.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Állandó belföldi lakóhely;
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, Internet);
 • Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat, (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik);
 • A NAV Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik);
 • A NAV Szj. törvény 89-92. §-aiban foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat:  igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat:  nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:

 • Munka- és tűzvédelmi területen szerzett gyakorlat;
 • Gépjárművezetői tapasztalat;
 • Utazási hajlandóság.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél;
 • adatkezelési nyilatkozat;
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 27. 23:59

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok közül előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra a jelöltek a személyes elbeszélgetésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. szeptember 6. 23:59

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023. szeptember 11.

Publikálás tervezett időpontja: 2023. augusztus 12.

Rovat
Témakör