Munkahelyi elsősegély tanfolyam

Munkahelyi elsősegély tanfolyam

Az OMKT Kft. négy óra elméletben, két óra gyakorlatban tart képzést.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szerint a munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó hatások és egészségkárosító kóroki tényezők figyelembevételének, valamint a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírja, hogy minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.

Az OMKT Kft. munkahelyi elsősegély tanfolyamát – a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. §-a alapján – felnőttképzési tevékenység keretében szervezik, így a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítjük. A résztvevők tanúsítványt kapnak a részvételről.

Helyszín: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. „ST” épület
Időpont: 2023. szeptember 28.
Részvételi díj: 26 000 Ft + áfa

További információ és jelentkezés

Rovat
Témakör