Önkormányzati tűzoltóparancsnok Böhönyén

Önkormányzati tűzoltóparancsnok Böhönyén

Az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye elnöksége pályázatot hirdet határozatlan időre szóló önkormányzati tűzoltó parancsnoki beosztás elnyerésére.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • foglalkoztatástól való eltiltás hiánya
 • tűzoltás-vezetésére jogosító szakmai iskolai végzettség
 • szakirányú felsőszintű szakmai iskolai végzettség (9/2015. (III. 25.) BM rendelet alapján)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a tűzoltóság működési és illetékességi területének ismerete
 • a tűzoltás, műszaki mentés területén szerzett szakmai tapasztalat
 • legalább B kategóriás jogosítvány
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló problémamegoldó képesség
 • csapatmunka
 • jó kommunikációs készség
 • kreativitás
 • nagyfokú önállóság

A pályázathoz csatolandó okiratok:

 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok hitelesített másolata
 • parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetői, szakmai program
 • az egészségi, orvosi alkalmasságot igazoló okirat másolata

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az önkormányzati tűzoltóság tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófa elhárítási és munkavédelmi, gazdálkodási és személyügyi feladatai ellátásának szervezése és felügyelete.
 • Működési területén kapcsolattartás az önkormányzatokkal, a társszervekkel, a lakossággal, a gazdálkodó szervezetekkel.

Illetmény és juttatások: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.

Munkavégzés helye: a tűzoltólaktanya (8719 Böhönye, Fő u. 45.) és az elrendelt kivonulás helyszíne.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: az elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának módja:

Postán vagy személyesen az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye Elnökének címzetten (8719 Böhönye, Fő u. 45.). A borítékon a beosztás megnevezését – „Tűzoltóparancsnok” – kérjük feltüntetni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázat elbírálásának határideje: az elnökség a kinevezésre tett javaslatát követő első Köztestületi Közgyűlés időpontja.

A pályázat elbírálásának eredményéről történő tájékoztatás rendje:

A pályázatok elbírálásáról, a pályázatok egyidejű visszaküldésével – a pályázatot elnyert kivételével – az elbírálást követő 8 napon belül minden pályázó írásbeli értesítés kap.

A pályázati kiírással és a munkáltatóval kapcsolatosan további információt (szakmai és személyügyi kérdésekben) Mencseli Imre nyújt a +36 30 279-2966 telefonszámon.

Rovat
Témakör