Munkavédelmi főfelügyelő az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon

Munkavédelmi főfelügyelő az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon

Foglalkoztatás: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján határozatlan idejű hivatásos jogviszony

Beosztás besorolása: tiszti besorolás E kategória

Szolgálatteljesítés helye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Munkarend: hivatali

A munkavédelmi főfelügyelő feladatai:

 • országos hatáskörrel, szakmailag irányítja a munkavédelmi tevékenységben résztvevő szakemberek (munkavédelmi felügyelők, egészségvédelmi megbízottak) munkáját,
 • részt vesz a munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítésében, azok ellenőrzésében,
 • segíti a munkáltatókat, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek kialakításában,
 • ellátja a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek megelőzése és kivizsgálása vonatkozásában a jogszabály által előírt feladatait.

Alkalmazási feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú munkavédelmi végzettség,
 • B kategóriás gépjárművezetői engedély.

Előnyt jelent:

 • hon- és rendvédelmi szervnél szerzett tapasztalat,
 • rendészeti szakvizsga,
 • munkavédelmi területen szerzett gyakorlat,
 • tűzoltási vagy tűzmegelőzési tapasztalat,
 • készség szintű számítástechnikai ismeret.

Bérezés: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerint

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • felsőfokú állami iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul,

A munkakörrel kapcsolatban további információ a +36 1 469-4356-os telefonszámon kérhető.

A jelentkezés benyújtásának módja: elektronikus úton az okf.human@katved.gov.hu e-mail címre.

Jelentkezés határideje: 2019. január 31.

A jelentkezés elbírálása:

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt eredetben kell benyújtani.

A jelentkezőknek a munkába állását megelőzően egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján.

A jelentkezőket elektronikus úton értesítjük az eredményről.

Rovat
Témakör