Műszaki, katasztrófavédelmi munkatárs Százhalombattán

Műszaki, katasztrófavédelmi munkatárs Százhalombattán

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal Százhalombatta Műszaki Iroda pályázatot hirdet műszaki, katasztrófavédelmi munkatárs munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Százhalombatta, Szent István tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 2. Védelmi igazgatási, honvédelmi feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • Városüzemeltetési és városfejlesztési feladatok
 • Katasztrófavédelmi feladatok
 • Honvédelemmel kapcsolatos feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Műszaki Iroda feladatkörébe tartozó műszaki feladatok ellátása, továbbá a Polgármester és a Jegyző hatáskörébe tartozó jogszabályban meghatározott katasztrófavédelmi és honvédelmi feladatok előkészítése, szervezése és végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
  I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati felsőfokú szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
  II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, • szakirányú posztgraduális végzettség (pl. ár- és belvízvédelmi szakmérnök, közlekedési szakmérnök),
 • közbiztonsági referensi végzettség és szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közlekedési ágazatban szerzett szakmai tapasztala – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási alapvizsga, illetve szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:.

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének bemutatásával.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vandlik Csaba irodavezető nyújt a (23) 542-233-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Százhalombatta címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019KTTV, valamint a munkakör megnevezését: műszaki, katasztrófavédelmi munkatárs.  
 • Személyesen: Nedeczkyné Hoffmann Katalin, Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról a munkáltató dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük, amennyiben a pályázó az önéletrajz nyilvántartásba vételt nem kéri.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

Rovat
Témakör