Pénzügyes az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon

Pénzügyes az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet, Költségvetési Főosztály állást hirdet kiemelt szakügyintéző munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt) alapján rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban.

Foglalkoztatási jogviszony időtartama: határozott idejű 2019. április 15-től egy év időtartamra, mely a feltételek fennállása esetén hosszabbítható.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

A munkavégzés helye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a 12. mellékletben meghatározott „E” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra.

Ellátandó feladatok:

 • költségvetési szervek szakterületet érintő gazdálkodási folyamatainak, adatszolgáltatásainak, felülvizsgálata, ellenőrzése, elemzése, értékelése;
 • elemzések, kimutatások, jelentések, előterjesztések készítése, nyilvántartások, analitikák vezetése;
 • szakterülethez kapcsolódó belső normák, tájékoztatók kidolgozása és folyamatos karbantartása, külső normák véleményezése;
 • külső és belső partnerekkel folyamatos kapcsolattartás, levelezések, egyeztetések, szakmai kérdésekre vonatkozó válaszlevelek előkészítése, állásfoglalások kialakítása.

A jelentkezés feltétele:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • felsőfokú szakirányú végzettség, (pénzügyi, közgazdasági)

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:

 • KGR Forrás NET program ismeret,
 • Electra ügyfélprogram ismeret,
 • KGR-K11 programrendszer ismeret,
 • e-Adat programrendszer ismeret,
 • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • csapatmunka, megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A felvétellel kapcsolatosan további információt Tóthné Karcagi Erna tű. alezredes nyújt a karcagie@katved.gov.hu e-mail címen.

A jelentkezés benyújtásának módja:

Elektronikus úton okf.koltsegvetes@katved.gov.hu e-mail címen keresztül.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján. A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.

Rovat
Témakör