Tűz- és munkavédelmi főelőadó az ELTE-n

Tűz- és munkavédelmi főelőadó az ELTE-n

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Főigazgatósága pályázatot hirdet tűz- és munkavédelmi főelőadó munkakör betöltésére.

Jogviszony: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1056 Budapest, Szerb utca 21-23., valamint egyeztetések, bejárások kapcsán az összes ELTE ingatlan.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Tűz- és munkavédelmi tevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátása részben a kiszervezett feladatokat (munkavédelem) ellátó szerződéses partnerekkel együttműködve.
 • Tűz- és munkavédelmi tárgyú szerződések naprakészen tartása, együttműködő szolgáltatók munkájának figyelemmel kísérése, ellenőrzése és támogatása, teljesítés igazolások kiadása.
 • A jogszabályi előírásoknak és belső szabályzatoknak megfelelő tűz- és munkavédelmi követelmények betartatása az ELTE egész területén.
 • A munkavédelmi szervezet munkájának koordinálása.
 • Tűzvédelmi főelőadói feladatok ellátása az alábbiakat foglalja magába:
  • Tűzvédelmi szabályzó dokumentumok (pl. Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó Terv, TMMK) elkészítése, aktualizálása.
  • Tűzvédelmi oktatással, kiürítési gyakorlatokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
  • Ellenőrzi a tűzvédelmi jelzések meglétét és helyességét, valamint szükség szerint intézkedik a pótlásukról.
  • Irányítja és szakmailag támogatja a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések üzembentartói ellenőrzéseit elvégzők munkáját.
  • Ellenőrzi a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések felülvizsgálatát végző szerződéses partnerek tevékenységét.
  • Valamennyi létesítményben szükség szerint, de minimum évente egyszer tűzvédelmi szemlét tart és javaslatot tesz a hiányosságok megszüntetésére.
  • Konkrét javaslat kidolgozásával kezdeményezi a belső és a hatósági ellenőrzéseken feltárt hiányosságok megszüntetését, és figyelemmel kíséri azok elhárítását.
  • Feladata az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek engedélyezésében való részvétel. Feladata a rendezvények engedélyezésében való részvétel, valamint a tűzvédelmi törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott bejelentési kötelezettségek végrehajtásának kezdeményezése, a bejelentések szakmai előkészítése.
  • Feladata az eredeti rendeltetéstől (művelődési, sport- és oktatási létesítmények) eltérő, alkalomszerű használat OTSZ szerinti bejelentési kötelezettségek végrehajtásának kezdeményezése, a bejelentés elkészítésének szakmai támogatása.
  • Részt vesz az előre bejelentett Hatósági ellenőrzéseken és gyakorlatokon, valamint azt megelőzően rendkívüli tűzvédelmi szemlét tart.
  • Tűzvédelmet érintő témákban szaktanácsadást biztosít az ELTE részére (különös tekintettel az egyes műszaki beruházások tervezési szakaszában).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, OKJ tűzvédelmi főelőadó, OKJ munkavédelmi technikus,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • hasonló területen szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű internetes alkalmazások, levelező rendszerek, MS Office (irodai alkalmazások), MS Windows NT/2000 XP ismeret
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, / Egyetem, műszaki szakirány (pl. építész, gépész, villamosmérnök),
 • ECDL
 • mérnöki/szakmérnöki képesítés tűzvédelem és/vagy munkavédelem területén
 • tárgyalási szintű angol nyelvtudás
 • felsőoktatás területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • munkajogi, közigazgatási jogi ismeret

Elvárt kompetenciák:

 • határozottság,
 • megbízhatóság,
 • önállóság,
 • udvariasság,
 • rendszerszintű gondolkodás,
 • probléma megoldására törekvő munkavégzés jellemzi,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez” – a nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Karriermenedzsment Osztály részére a allaspalyazat@kancellaria.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében, a benyújtott dokumentumok értékelése és egy személyes interjú alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Rovat
Témakör