Téves tűzátjelzés lemondása

Téves tűzátjelzés lemondása

Ha nincs tűz, egy központi telefonszámon mondhatja le a tűzjelzést az arra jogosult személy.

Amennyiben a beépített tűzjelző berendezés tévesen jelez tüzet, a katasztrófavédelemnek továbbított riasztást az arra jogosult személy egy meghatározott hívószámon mondhatja le.

A lemondás előtt meg kell győződni arról, hogy nincs és nem is volt tűz vagy arra utaló körülmény. A berendezés felügyeletére kioktatott személy a +36 1 910-5105 (tartalék: +36 1 890-0105) hívószámon egy előre meghatározott kóddal azonosíthatja magát, ezt követően jelezheti, hogy nincs szükség a tűzoltóság vonulására.

Nagyon fontos, hogy csak abban az esetben történjen lemondás, ha minden kétséget kizáróan megbizonyosodtak arról, nincs veszély, akkor viszont mielőbb, mert a tűzoltóság felesleges vonulása más, valós eseményhez való kiérkezési időt növelheti, és könnyen lehet, hogy meg kell téríteni a vonulás költségét, mert az 1996. évi XXXI. törvény szerint köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére az, akinek a gondatlansága miatt téves automatikus tűzátjelzés keletkezett.

Rovat
Témakör