Magyarázatok az IHR rendellenességeire

Magyarázatok az IHR rendellenességeire

Többszöri megkeresés után végül tisztázott pár dolgot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Idén januárban indult el az Integrált Hatósági Rendszer (IHR), melynek célja elvileg a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a hatáskörébe utalt hatósági eljárások gyors és hatékony lefolytatásának segítése. Az IHR már első látásra számos kérdést felvetett, ezekre azonban többszöri megkeresés után, több hónap elteltével válaszolt csak a Lánglovagok Egyesületnek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Saját nevemben vagy papír alapú meghatalmazással?

Az Ügyfélkapu és Cégkapu rendszerében megoldott a természetes és jogi személyek azonosítása. Az IHR a Cégkaput mégsem alkalmazza, helyette kitalálta a „papír alapú meghatalmazással” részt, ami alatt valójában a meghatalmazást és a képviseletet egyaránt értik. Úgy látszik az nem zavar senkit a katasztrófavédelemnél, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratot nem csak papír alapon lehet kiállítani, illetőleg a képviseleti jog nem csak meghatalmazáson alapulhat.

Az OKF tájékoztatása szerint papír alapú meghatalmazáson a rendszer használata szempontjából minden olyan ügyintézést érteni kell, ami nem tartozik a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által működtetett Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) indítható ügyek közé.

A társasházak ugyan nem kötelezettek elektronikus ügyintézésre, ettől függetlenül, ha a társasház közös képviselője az IHR-ben kíván ügyet indítani, akkor „Papír alapú meghatalmazással” részt kell kiválasztani, mivel képviseleti jogosultsága okirathoz kapcsolódik.

Tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése előírja, hogy „Azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásol hatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati tűzoltóságnak, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni.”

Az IHR-ben ugyan van egy „Tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység”, de az inkább az 1996. évi XXXI. törvény 20. § (1) bekezdésére vonatkozik, hiszen azt kell a tűzvédelmi hatóságnak, míg a 6. § (2)-est a tűzoltóságoknak bejelenteni.

Az OKF közlése szerint mind a két kötelezettség a „Tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bejelentése” elnevezésű menüpont alatt teljesíthető. A katasztrófavédelem elgondolása életszerű ugyan, de az 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdésének nem felel meg. A megoldás az amúgy is több ponton idejét múlt tűzvédelmi törvény módosítása lenne.

Rendezvények

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 215. § (1) bekezdése szerint „A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.”

Erre a bejelentési kötelezettségre az IHR-ben nincs ügy. Alkalomszerű kulturális és sportrendezvényre van, de az nem ez. Ugyanúgy hiányzik az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 206. § (1) első tagmondatára vonatkozó ügy, ami a művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre ad tájékoztatási kötelezettséget.

Az OKF azt írja, ezek a kötelezettségek az „Alkalomszerű kulturális és sportrendezvények bejelentése” menüpont alatt teljesíthetők.

Tűzvédelmi szakvizsga

„Tűzvédelmi szakvizsgáztatók féléves összesítésének beküldése” ügy neve értelmetlen, ilyen jogszabályi előírás nincs. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 8. § (4) bekezdése az oktatásszervezők részére ír elő félévente adatszolgáltatást.

Az OKF tájékoztatása szerint a menüpont elnevezése alatt a tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezőinek kötelezettségét kell érteni.

A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 5. §-a rendelkezik arról, hogy az oktatásszervezőnek az oktatás és a szakvizsga megkezdése előtt milyen adatokat kell bejelentenie a székhelye szerint illetékes tűzvédelmi hatósághoz. Ebben azonban nincs olyan, hogy a vizsgatevékenység végét meg kell adni, az IHR mégis kötelezően kéri.

Ezen, jogszabályon túlterjeszkedő adatbekérésen úgy tűnik, az OKF nem akad fenn, a válaszuk szerint „a hatóság az ügyféltől a tényállás tisztázásához szükséges adatokat kéri be a vonatkozó jogszabályok alapján”.

És ezekkel mi a helyzet?

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet több egyeztetési kötelezettséget ír elő a tűzvédelmi hatósággal. Például a 61. § a kényszertartózkodásra szolgáló épület kiürítési és beavatkozási feltételeivel kapcsolatban, a 65. § (4) bekezdés a tűzoltási felvonulási terület és út lezárásának módjával összefüggésben. Ezekre azonban az IHR-ben nincs ügy.

Az OKF magyarázata szerint az egyeztetési kötelezettség teljesítése nem keletkeztet önálló hatósági eljárást. Az ügyfélportálon keresztül a hatósági eljárások, valamint az előzetes szakhatósági eljárások kezdeményezésére van lehetőség.

Ezek szerint erre akkor marad az epapir.gov.hu.

Korlátok közt

A rendszerben a mellékletként feltölthető fájlok maximális mérete 10 MB. Ez nagyon kevés. Így lehetetlen lesz beadni egy komolyabb dokumentumot, amibe fényképek is be vannak ágyazva.

Az OKF erre azt mondja, a fájlok feltölthető maximális mérete és a csatolható dokumentumok száma központilag lett korlátozva. Javasolják, hogy a nagyobb méretű fájlmellékletek több darabban és/vagy tömörítve legyenek feltöltve összesen maximum 100 MB méretig.

Kitöltési útmutató

Az IHR-hez csupán egy Felhasználói kézikönyv van a rendszer alapvető működéséről, szükséges lenne egy kitöltési útmutató, hogy a felhasználók is tudják, mire gondoltak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon egyes űrlapmezőknél. Teljesen általános dolog amúgy, hogy van kitöltési útmutató egy hatósági ügy indításához szükséges „dokumentumnál”.

Az OKF erre úgy reagált, hogy az egyedi ügyekhez kapcsolódó kérdésekkel a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz lehet fordulni.

Rovat
Témakör