Gázkitörés Szeghalom 107-es fúrási helyén

1985. május 19-én 22 óra 45 perckor a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat Orosházi Üzeme a szeghalmi tűzoltó-parancsnokság híradóügyeletére jelentette, hogy a Szeghalom 107-es számú fúrási helyen 21 óra 30 perckor gázkitörés történt.

Közelebbi információszerzés érdekében Schultz László tűzoltó főhadnagy, szeghalmi parancsnok 23 óra 02 perckor elindult a kárhelyre, melyet a délutáni zápor miatt személygépkocsival csak kb. 2 km távolságra tudott megközelíteni. Ezt a távolságot gyalog kellett megtennie, így 23 óra 55 perckor érkezett ki a helyszínre, ahol az alábbiakról tájékoztatták:

  • A kút fúrási mélysége 2150 méter, a lehelyezett béléscső hossza 2139 méter. A gázmezőn az átlag rétegnyomás 300-350 bar.
  • A kút lezárása során a technológiai eljárást szabályosan befejezték, majd 10 óra elteltével a kitörésgátlót leszerelték, és 60 centiméterre megemelték. Ekkor a kútból váratlan gyorsasággal éghető gáz- és kőolajtermék, valamint paraffin áramlott ki mintegy 250 bar nyomással.
  • A kiáramló anyag a kitörésgátló szerkezetnek ütközve, szórt sugarat képezve, 10 méter magasságig lövellt fel.
  • A kút közelében vízszerzési hely nincs, illetve a rendelkezésre álló 30 köbméter vizet tartalmazó tartály közvetlenül a kút mellett, tehát a veszélyzónán belül van.

Május 20-án 01 óra 10 perckor Fábián Gábor alezredes, megyei parancsnokhelyettes kiérkezett a kárhelyre és a szeghalmi parancsnok jelentéstételét követően a kitörés elfojtásához szükséges vízellátás megszervezését határozta meg.

Gázkitörés Szeghalom 107-es fúrási helyén
Fotó: Jakab Mihály tű. fhdgy.

A 23 óra 34 perckor riasztott Szeghalom 2. (TŰ-2) igénybevételével 1 óra 20 perckor az időközben helyszínre érkezett füzesgyarmati önkéntes tűzoltóparancsnok bevonásával megkezdődött a vízszerzési helyek felmérése. E munka végzését nagyban akadályozták a rendkívül nehéz útviszonyok és az éjszakai sötétség. Tartós üzemet biztosító kimeríthetetlen vízforrást a kárhelytől kb. 7 kilométerre levő Ó-Berettyó jelentett, a vízellátás ingajárattal történő ellátását viszont a távolság és az útviszonyok kizárták, így a füzesgyarmati Vörös Csillag Mgtsz időközben kiérkezett szakembereinek bevonásával az alábbi döntés született:

  • az Ó-Berettyó vizét belvízvezető csatornán keresztül kell a kárhely közelébe juttatni,
  • a kitörés környékét behálózó belvízelvezető rendszer csatornáit – a kijelölt csatorna kivételével – zsilipekkel, illetve torlaszokkal le kell zárni,
  • a kijelölt csatorna átereszeit ki kell tisztítani, a tsz 3 db átemelő szivattyúját ki kell telepíteni,
  • a tervezett két vízkivételi ponton a csatornát mélyíteni és szélesíteni kell megfelelő mennyiségű tartalékvíz képezése érdekében.
Gázkitörés Szeghalom 107-es fúrási helyén
Fotó: Jakab Mihály tű. fhdgy.

Az időközben riasztott gépjárműfecskendők 5 órától folyamatosan érkeztek a helyszínre. 5 óra 10 perckor indult meg az alapvezetékek szerelése. 14 óra 30 percre négy alapvezeték 2400 méter, egy pedig 3500 méter távolságról lett kiépítve. Békés hab és Orosháza habátemelő szivattyúként a kárhelytől 3500 méterre lettek telepítve. A víz továbbítását Berettyó tartalék, Szarvas 2. és Halas 2. végezte. A kitöréselhárítók védelmét Szeghalom habról egy magasnyomású sugár biztosította.

Május 20-án 09 óra 10 perckor a megyei parancsnokhelyettes 6 főből álló vezetési törzset hozott létre. Ugyanekkor történt intézkedés a munkálatokban részt vevők (63 állami és 14 önkéntes tűzoltó) étkeztetésének és szálláshelyének biztosítására.

A kút környékén folytatott mindennemű tevékenységet rendkívülien nehezítette a nagy területre kiszóródó gazolin, valamint az átlagosnál nagyobb mennyiségű csapadék. A gépjárműfecskendők csak lánctalpas erőgépek segítségével tudtak mozogni a terepen. Zivatar és jégeső miatt a munkálatokat több esetben is meg kellett szakítani.

A kitörést többszöri kísérlet után, háromnapos megfeszített munka árán május 22-én 18 óra 12 perckor sikerült elfojtani és a kitörésgátló szerkezet ekkor véglegesen a helyére került. A 107-es gázkút kitörésének elfojtási munkálataiban részt vevő olajbányászok, tűzoltók, katonák ismét bebizonyították, hogy a legmostohább körülmények között is képesek a rájuk háruló feladatokat magas szinten végrehajtani.

(Készült Kincses Gyula tű. fhdgy. Tűzvédelem 1985/9-es számában megjelent cikke alapján.)

Rovat
Témakör