Üzemeltetői ellenőrzés

Üzemeltetői ellenőrzés

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) szerint az üzemeltetői ellenőrzés az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést.

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről az OTSZ 18. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal gondoskodni. Az üzemeltető a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §-ában meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy szervezet. Az érintett műszaki megoldás jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt tűzvédelmi berendezés, rendszer, készülék, szerkezet, valamint az OTSZ szerint felülvizsgálat tárgyát képező rendszer.

Az üzemeltetői ellenőrzés eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni. Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során

 • vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
 • szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a következő bekezdésben előírtakat,
 • az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és
 • a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás

 • kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
 • sértetlen állapotáról,
 • észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
 • működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
 • működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és
 • működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről

való szemrevételezéses meggyőződést.

Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus ellenőrző rendszer

 • az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és
 • az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában dokumentálja.

Az üzemeltetői ellenőrzés során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

Rovat
Témakör