Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokkal foglalkozók tűzvédelmi szakvizsgájának szabályai

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokkal foglalkozók tűzvédelmi szakvizsgájának szabályai

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők a tevékenységüket csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával végezhetik. A mennyiségek számításánál az üzemanyagtöltő-állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül kell hagyni.

Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki a tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett. Képesítési előfeltétel nincs.

A szakvizsga elméleti részből áll. Az elméleti vizsga minden esetben írásbeli részből áll, melyet abban az esetben követ szóbeli rész, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán 50–89% közötti arányban adott helyes választ. Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os arányban helyes választ adott, nem kötelező szóbeli vizsgát tennie, a vizsga sikeresnek minősül. Amennyiben a vizsgázó 50% alatti arányban adott helyes választ, a vizsga sikertelennek minősül.

A sikeres szakvizsgáról az oktatásszervező a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 2. melléklete szerinti bizonyítványt állít ki, ami a szakvizsga napjától számított öt évig érvényes.

Sikertelen szakvizsga esetén az oktatásszervező – a felkészítő tanfolyam vagy továbbképzés újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül – biztosítja a szakvizsga megismétlését.

A bizonyítvány érvényességének lejárta előtt ismételt szakvizsga tehető a szakvizsga törzsanyagában meghatározott óraszámú felkészítő továbbképzés elvégzésével. Amennyiben a szakvizsga-bizonyítvány lejár, a felkészítő tanfolyamot ismételten el kell végezni.

Ha a külön jogszabály szerint érvénytelennek minősülő bizonyítvány visszavonásra kerül, akkor az ismételt szakvizsgára bocsáthatóság feltétele a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzése.

Ha a bizonyítvány érvénytelenségét a tűzvédelmi hatóság az oktatásra vagy a szakvizsgáztatásra vonatkozó előírások súlyos megsértése miatt állapította meg, akkor a felkészítő tanfolyam elvégzésére kötelezett a szakvizsgára felkészítő képzést és a vizsgát, annál az oktatásszervezőnél, amely a külön jogszabály alapján érvénytelennek minősülő bizonyítványt kiállította díjmentesen végezheti el. Amennyiben a szakvizsgára felkészítő képzést és vizsgát más oktatásszervezőnél végzi, a külön jogszabály alapján érvénytelennek minősülő bizonyítványt kiállító oktatásszervező köteles a képzés és vizsga költségeit megtéríteni.

Jelentkezés tűzvédelmi szakvizsgára

Rovat
Témakör