Beépített tűzoltó berendezések üzemeltetői ellenőrzése, felülvizsgálata és karbantartása

Beépített tűzoltó berendezések üzemeltetői ellenőrzése, felülvizsgálata és karbantartása

A tevékenység specifikus előírásai.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint az üzemeltető a gyártó, kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki követelmény betartásával biztosítja a beépített tűzoltó berendezés biztonságos és hatékony üzemeltetését.

A beépített tűzoltó berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott személy végezheti.

Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibákat hibák javítására haladéktalanul intézkedni kell.

A felülvizsgálat és karbantartás során minden, a gyártó által előírt vizsgálatot és próbát el kell végezni.

A beépített tűzoltó berendezés üzemeltetéséről és karbantartásáról tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni.

A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni.

A napló vezetését csak a beépített tűzoltó berendezés működésére kioktatott személyek végezhetik.

A beépített tűzoltó berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót meg kell őrizni és a hatóság részére ellenőrzéskor be kell mutatni.

Beépített tűzoltó berendezések esetén az üzemeltető kioktatott személyzete

 • hetente szemrevételezéssel ellenőrzi az oltóanyag mennyiségét, az üzemképességgel összefüggő jelzőeszközök értékeit és a megengedettnél nagyobb oltóanyaghiány esetén a kezelési utasítás szerint jár el,
 • havonta szemrevételezéssel megvizsgálja a fúvókák, a csővezeték és az oltóközpont állapotát, és ellenőrzi az oltóberendezéssel kapcsolatba kerülő munkavállalók képzettségét,
 • az oltóberendezés csővezetékeit és szerelvényeit tisztán tartja, a rájuk rakódó szennyeződéseket eltávolítja és
 • az oltóanyag-kiömlő nyílás és a védendő anyag között az oltóanyag bejuttatása érdekében megfelelő távolságot szabadon hagyja.

Automatikus működésű vízalapú berendezések üzemeltetői

 • heti ellenőrzése kiterjed:
  • a víz- és oltóanyag-ellátás szemrevételezésére,
  • a nyomásérték és a vízszintek ellenőrzésére,
  • a nyilvánvaló hiányosságok feltárására,
  • a fagymentességet biztosító fűtés hatásosságának ellenőrzésére, a kondenzvízgyűjtők ürítésére,
  • a próbariasztás ellenőrzésére szelep, szelepek nyitásával,
  • a szivattyúk automata és kézi indítására és újraindíthatóságára, a szivattyú próbaüzemére, elektromos meghajtás esetén legalább 15 perc, belső égésű motor esetén legalább 20 perc – beleértve a habanyag bekeverő szivattyút – és
  • a vízellátást üzemi hálózatról tápláló vízáram és nyomás ellenőrzésére,
 • havi ellenőrzése kiterjed:
  • a belső égésű motor tömlőcsatlakozásainak szivárgásmentességének ellenőrzésére és
  • a tartalék áramforrás ellenőrzésére.

Az üzemeltető köteles legalább évenként a teljes beépített tűzoltó berendezést felülvizsgáltatni és a karbantartását elvégeztetni.

A felülvizsgálat során a gyártói előírások figyelembevételével ellenőrizni kell

 • a beépített tűzoltó berendezés általános állapotát,
 • a beépített tűzoltó berendezés környezetét annak működésével összefüggésben,
 • az oltóanyag-mennyiséget térfogat, tömeg vagy nyomás paraméterek vizsgálatával,
 • az indító-, a jelző- és a kiegészítő berendezések működését,
 • a tartalék oltóanyag és egyéb tartalék anyagok mennyiségét,
 • a beépített tűzoltó berendezéssel összefüggő, de nem a karbantartó feladatkörébe tartozó ismételt vizsgálatok esedékességét,
 • az üzemeltetői karbantartási munkák végrehajtását,
 • az üzemeltetési naplót,
 • a beépített tűzoltó berendezés üzemképességét működési próbával,
 • az átjelzéseket,
 • ha habképző anyagot vagy haboldatot alkalmaznak, akkor annak minőségét, a vonatkozó műszaki követelmény szerint,
 • az oltóanyag kijuttatását szolgáló szórófejek állapotát, a szennyeződések eltávolítását, átjárhatóságát és
 • a csőhálózat állapotát, korróziójának mértékét.

A karbantartás során végre kell hajtani a tömítetlen, szilárd korróziós szennyeződéseket tartalmazó csövek, csőkötések cseréjét, és ha a jogosult személy a beépített tűzoltó berendezés működésképtelenségét tapasztalja – melyet nem tud kijavítani –, írásban értesíti az üzemeltetőt.

Tűzvédelmi szakvizsga

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján a beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők, valamint ezen tevékenységet közvetlenül irányítóknak tűzvédelmi szakvizsgával kell, hogy rendelkezzenek.

Rovat
Témakör