Padlóburkolat felújításának tűzvédelme a menekülési útvonalon

Padlóburkolat felújításának tűzvédelme a menekülési útvonalon

Hiába épült évtizedekkel korábban egy lakóház, a lépcsőházba újonnan bármi nem rakható.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alkalmazása szükséges a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása, a létesítéskor figyelembe vett, a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló körülmények, feltételek változása esetén.

De mit is jelent ez, ha például egy lakóház menekülési útvonalnak minősülő lépcsőházában, folyosóján az évtizedekkel ezelőtt lerakott padlóburkolatot cserélnék?

Ha egy teljes felújításról van szó, egyértelmű, hogy az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alkalmazása szükséges. Ehhez szükség van az épület mértékadó kockázati osztályára, amit az arra jogosult szakember állapít meg. Ennek, valamint a jogszabály szerint számítandó szintek számának ismeretében a 2. melléklet 1. táblázatában a menekülési útvonal padlóburkolata (nem lépcsőház esetében), valamint a menekülési útvonal padlóburkolata lépcsőház sorban találjuk meg az elvárt tűzállósági teljesítményt.

Példaként nézzünk meg egy, a mostani szabályok szerint közepes mértékadó kockázati osztályba sorolt tízemeletes lakóházat, amely az 1970-es évek második felében épült, és az MSZ 595/4-74 létesítési követelményei vonatkoztak rá. A szabvány azt határozta meg, hogy a menekülési útvonal padlóburkolata nem éghető alzaton legalább „nehezen éghető” anyagú legyen. Ez a fogalom ma már nem alkalmazott, de mindegy is, hiszen a most hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat az irányadó, tehát a lépcsőházba csak A2fl-s1 követelménynek megfelelő padlóburkolat rakható le, ami gyakorlatilag a kerámia. Ha a lépcsőháztól (külön helyiségként) elkülönülő folyosóról van szó, akkor a Bfl-s1 is megfelelő, ezt már a PVC is tudja teljesíteni.

Kérdésként merül fel még a különféle kiegészítők, például lépcsőél követelménye. Erre az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői témakörű Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 3.2.7. b) pontja alkalmazható, mely szerint nem befolyásolja a szerkezet tűzvédelmi osztályát az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastagsága legfeljebb 1,5 mm és bruttó égéshője legfeljebb 4 MJ/m2.

Nagyon fontos, hogy a felújításnál mindig vonjanak be tűzvédelmi szakembert, a megállapított tűzállósági teljesítményt pedig előzetesen ellenőrizzék a padlóburkolat teljesítménynyilatkozatában. A munka elvégeztével kivitelezői nyilatkozatot szükséges kiállítani, amelyhez a padlóburkolat teljesítménynyilatkozatát is csatolni kell.

Rovat
Témakör