Állatok és tárgyak mentése

Állatok és tárgyak mentése

Vajon a kiscicát minden esetben lehozzák a tűzoltók a fa tetejéről?

A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet szerint állatok, tárgyak és anyagok mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethető, csak az életmentés befejezése után végezhető. Kivételt képez az olyan anyag, ami az emberekre, az oltásban résztvevőkre közvetlen életveszélyt jelent, vagy tömegszerencsétlenséget, katasztrófát idézhet elő.

Állatmentés csak abban az esetben végezhető, ha valamilyen tűzeset vagy káreset következtében vagy a tűzoltói beavatkozás elmaradásával az állatok közvetlen életveszélybe kerülnek.

Az állatok, tárgyak és anyagi javak mentése értékük, pótolhatatlanságuk, az állatjóléti szempontokra vagy funkcionális fontosságukra tekintettel végzendő műszaki mentési feladat.

Részletes szabályok

A Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról szóló 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás szerint állatok, tárgyak és anyagok mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethető, csak az emberélet-mentés befejezése után végezhető. Kivételt képez az olyan anyag, ami az emberekre, az oltásban/mentésben résztvevőkre közvetlen életveszélyt jelent, vagy tömegszerencsétlenséget, katasztrófát idézhet elő.

Állatmentés csak abban az esetben végezhető, ha a tűzoltói beavatkozás elmaradásával az állat(ok) közvetlen életveszélybe kerül(nek).

Minden esetben, amikor állatmentés válik szükségessé, értesíteni kell az állatvédelmi hatóság ügyeletes állatorvosát. Ha nincs a helyszínen állatorvos, a mentésvezetőnek mérlegelni kell, hogy az állat menthető-e, mentendő-e.

Macskát mentettek egy kútból Somogyváron
Cicák mentése + 5
Ereszcsatornában rekedt egy macska Kisújszálláson
Kútba esett macskát mentettek Sülysápon

Az állatok, a tárgyak és az anyagok mentését csak a mentés vezetője rendelheti el.

Állatmentés az állatjóléti szempontok figyelembevételével történhet.

A mentést szakember bevonásával, véleménye figyelembevételével, tűzoltói irányítással lehet végrehajtani.

A megmentett állatok, tárgyak és anyagok őrzésére a körülmények figyelembevételével – az együttműködő szervek, tulajdonosok, illetékes vezetők útján – kell intézkedni.

A mentési sorrendet a mentésvezető dönti el, az értékük, illetve – amennyiben a helyszínen tartózkodik – a tulajdonos kérésének figyelembevételével.

Veszélyhelyzetben az állatok viselkedése megváltozik, támadóvá válhatnak, ezért a mentést végző készüljön fel a rúgás, harapás, csípés, marás kivédésére.

Rovat
Témakör