Jogsértő trükközés a katasztrófavédelemnél

Törvényellenesen húzták az időt a válaszadásra egy közérdekűadat-igénylésnél.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) szerint jogsérelem következett be, amikor az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) a műveletirányító ügyeletek telefonszámainak kiadására indított közérdekűadat-igénylésre a törvény által meghatározott időn belül nem teljesítette, hanem a válaszadás határidejét meghosszabbította.

Az 1996. évi XXXI. törvény 5. § (1) bekezdésében megjelölt műveletirányító ügyeletek közvetlen telefonszámaira lettünk volna kíváncsiak, mert a katasztrófavédelem a honlapján ezeket nem hozta nyilvánosságra, holott a törvény értelmében a segélykérést a műveletirányításnál is meg lehet tenni, a jogszabály szerint egyenértékű lehetőség a 112 központi segélyhívóval.

A 2011. évi CXII. törvény alapján az OKF-nek legfeljebb 15 napja lett volna, hogy a kért húsz telefonszámot megküldje. Ehelyett a 29. § (2) bekezdésére hivatkozva az adatkérés teljesítését 15 nappal meghosszabbították. Csak hogy erre akkor lett volna lehetőségük, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár.

Végül a katasztrófavédelem válaszolt, de úgy, hogy valójában nem. A NAIH a panasz kapcsán azt közölte, a válaszadás megtörtént, annak valóságtartalmát nem vizsgálják, és mivel a meghosszabbított határidő miatti jogsértés csekély súlyú, vizsgálatot nem indítanak. Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke tehát nem vállalta be, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által előszeretetten alkalmazott határidő-hosszabbítás ellen érdemben fellépjen.

Továbbra is a 112-őt hívja mindenki!

A Lánglovagok.hu a közérdekűadat-igénylésével csupán arra kívánt rámutatni, hogy a tűzvédelmi törvény segélykérésre vonatozó része igencsak módosításra szorul, és nem pedig arra buzdítani, hogy bárki is olyan telefonszámokon próbáljon segítséget kérni a tűzoltóktól, amik technikailag nem alkalmasak tömeges jelzések fogadására.

Rovat
Témakör