Eltitkolt munkavédelmi helyzetértékelések a katasztrófavédelemnél

Az adatvédelmi hatóság ismét elmarasztalta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) szerint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) megsértette a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogot akkor, amikor nem teljesítette a munkavédelemmel és foglalkozásegészségüggyel kapcsolatos adatigénylést.

Az OKF-től még 2017 júliusában kértük évekre visszamenőleg a 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 3. melléklete és 3/A melléklete szerinti éves helyzetértékelést. A válaszadást azzal az indokkal utasították el, hogy az adatok nem az ellátott tevékenységhez vagy közfeladathoz kapcsolódnak, hanem a foglalkoztatással összefüggésben keletkeztek.

Panaszunk nyomán a NAIH nem osztotta a katasztrófavédelem álláspontját. A hatóság felhívta a figyelmet, hogy a közpénzzel történő gazdálkodás esetén az átlátható és elszámoltatható működésez szorosan kapcsolódik, hogy a közpénzekkel gazdálkodó szervezet tevékenysége részleteiben is megismerhető legyen az állampolgárok számára. A 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet pedig nevesíti azon munkavédelmi tevékenységeket, melyeket az OKF-nek el kell látnia. Mindezek alapján az OKF feladatának ellátásával kapcsolatos adatoknak minősülnek a munkavédelmi feladatai is.

A NAIH felszólítása nyomán a katasztrófavédelem kiadta az adatok egy részét. A helyzetértékelésekből gyanúsan hiányoznak oldalak, így például az R13-as védőruha problémájával kapcsolatban érdemi információ nem került nyilvánosságra.

Aktuális problémák

A 2017-es helyzetértékelés szerint a munkavédelmi ellenőrzéseken feltárt hiányosságok hatására az igazgatóságok egyre több helyen szereztek be munkavédelmi kesztyűket, de továbbra is előfordult nem megfelelő védelmi képességgel rendelkező vagy nem rendszeresített védőkesztyű használata. A műszaki mentések során használt védőkesztyűk a leggyorsabban elhasználódó védőeszközök, ezért a pótlásuk és a tartalékképzés elengedhetetlen volt.

Az ellenőrzések során tapasztalt másik jellemző hiányosság a tűzoltó légzőálarcok látómezőjének használatból adódó karcolódása volt. A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók egyéni védőeszközeinek ellenőrzése során több esetben is sor került a veszélyesen kopott eszközök azonnali cseréjének kérésére.

Az ellenőrzések során feltárt egyéni védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságok miatt több esetben azonnali intézkedés történt a nem megfelelő védőeszközök cseréjére.

Baleseti statisztika

A 2017-es évben a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 12 541 státusszal végezték a feladataikat. A katasztrófavédelem hivatásos szervei és a nem hivatásos tűzoltóságok (önkormányzati, önkéntes és létesítményi) állományát összesen 219 felmentési nappal járó szolgálati-, illetve munkabaleset érte.

A hivatásos állományt 173, a nem hivatásos állományt (közalkalmazott, munkavállaló és közfoglalkoztatott) 40, a nem hivatásos tűzoltóság állományát 6 egészségügyi szabadsággal (felmentéssel) járó szolgálati-, illetve munkabaleset érte. A közfoglalkoztatottak (összesen 1013 fő) körében 15 munkaképtelenséggel járó munkabaleset következett be.

A katasztrófavédelem hivatásos szerveinél a 219 baleset összességében 6407 felmentési nappal járt. Ha hozzáadjuk a 2016. évi balesetekből áthúzódó 606 felmentési napot, akkor tavaly összességében 7013 balesetekből adódó egészségügyi szabadságon töltött nap volt.

A katasztrófavédelem hivatásos szerveinél az elmúlt esztendőben az egye balesetre jutó felgyógyulási napok száma a 219 balesettel és a felmentési napokkal (7013) számolva 32,02 nap volt.

A katasztrófavédelem hivatásos szerveinél a hivatásos állomány körében tavaly bekövetkezett balesetekből 5331 felmentési nap volt, további 606 nap a 2016. évi balesetből húzódott át, így összesen 5937 felmentési nap keletkezett összesen.

A katasztrófavédelem hivatásos szerveinél a közalkalmazotti és munkavállaói állomány körében a múlt évben 773 felmentési nap volt. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál a betegállományi napok száma 93.

A katasztrófavédelem hivatásos szerveinél a közfoglalkoztatott állomány körében 2017-ben 210 felmentési nap volt.

Szeret titkolózni a katasztrófavédelem

Nem először fordult már elő, hogy közérdekűadat-igénylésnél törvénysértő módon megtagadta a válaszadást vagy húzta az időt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ilyen volt a műveletirányító ügyeletek telefonszámai, a taxistüntetés miatt a tűzoltódaruk átcsoportosítása, és még sorolhatnánk.

A munkavédelemmel és a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos, nyilvánosságra hozott helyzetértékelések innen tölthetőek le:

Munkavédelem 2013.
Foglalkozásegészégügy 2013.

Munkavédelem 2014.
Foglalkozásegészégügy 2014.

Munkavédelem 2015.
Foglalkozásegészégügy 2015.

Munkavédelem 2016.
Foglalkozásegészégügy 2016.

Munkavédelem 2017.
Foglalkozásegészégügy 2017.

Rovat
Témakör