Erős és gyenge pontok a katasztrófavédelemben

A főigazgató szerint biztos jövője annak a szervezetnek van, amelyik megbecsüli múltját.

Irányítószervi értekezletet tartott Bakond György katasztrófavédelmi főigazgató január 9-én az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. A főigazgató a rendezvényen részletesen kitért arra, mi mindent tekint a katasztrófavédelem erősségének, illetve arra, miben lát még javítanivalót.

Bakodni György tű. altábornagy (Fotó: OKF)
Bakodni György tű. altábornagy
(Fotó: OKF)

Legfontosabbnak azt tartja, hogy a szervezet ma már gyakorlatias megközelítést alkalmazva a valós élet kérdéseivel foglalkozik, létező társadalmi szükségletek kielégítésére koncentrál, és a mindennapok azt igazolják, erre képes is. Birtokában van ugyanis a rendvédelmi szervezetektől elvárható reagáló-képességnek és tudatosságnak, megvan a megfelelő műveletirányítási rendszer, és ami ezekhez nélkülözhetetlen, a fegyelmezettség is.

Ennek köszönhető ma már kormányzati, önkormányzati és társadalmi elismertség övezi a katasztrófavédelemben dolgozók tevékenységét. Mindazt pedig, amit a szervezet munkájáról széles körben tudni kell, célirányos, szakértelemmel végzett, friss és tényszerű kommunikáció révén juttatja el a lakosság széles köréhez.

Bakondi György tű. altábornagy kulcsszóként említette az egységességet, ami a vezetést, a tervezést, a gazdálkodást egyaránt jellemzi. Utóbbi sajátja mostanra a költségérzékenység is. Nagyon nagy előrelépés történt a megelőzést célzó hatósági munka jogszabályi megalapozása, valamint az alkalmazás terén is, mindezt, beleértve az újként megjelent supervisori ellenőrzéseket, a célirányosság fogalma fejezi ki leginkább. Azt, hogy mindez a napi munka során is működjön, segítik a folyamatosan javuló humánfeltételek, illetve a stabil pályakép felvázolása.

A sikerek között említette a tábornok a korábbival gyökeresen szakító, modern logisztikai biztosítási rendszer kiépítését, az új járművek gyártási programját, a meglévő eszközpark felújítását és javítását. Ugyancsak az eddig történtek helyességét igazolja a katasztrófavédelem aktívabbá válása a védelmi igazgatás rendszerében, amelyre a problémák hatékony kezelése érdekében volt szükség. A mind profibbá váló napi működés bizonyítja, hogy bevált a három szakterület – tűzoltósági, polgári védelmi, iparbiztonsági – új típusú vezetési rendszere.

Szintén fontosnak nevezte a főigazgató azt, hogy a szervezet figyelmet fordított a hagyományok őrzésére is, így például múzeuma fejlesztésére, hiszen mint mondta: „biztos jövője annak a szervezetnek van, amelyik megbecsüli múltját” – zárta a mérleg pozitív oldalának taglalását a tábornok, hogy aztán ismertesse azokat a pontokat, ahol még javulást tart szükségesnek.

Még mindig nem sikerült teljesen szakítani az „így szoktuk” szemléletével, ahogyan mindkét irányban tökéletesítésre szorul az információk áramoltatása. Hosszabb időre lesz még szükség ahhoz, hogy az olykor súlyosnak mondható örökség kezelésében, az eszköz- és ingatlanállományban jelentős javulást lehessen elérni, holott már eddig is komoly korrekciót hajtott végre a műszaki eszközök terén a katasztrófavédelem. Amivel pedig a jövőben is számolni kell, jelentette ki a tábornok, az, hogy a munkaerőpiac komoly érdeklődést mutat a jól képzett szakemberek, különösen a hatósági vagy iparbiztonsági szakterületen kiváló munkát végzők iránt.

Bakondi György az idei évvel kapcsolatos elvárásait ismertette a megjelentekkel. Röviden úgy összegezte, hogy a munka minőségében, a napi működésben és a csapatépítésben vár komoly előrelépést. Az ehhez szükséges szervezet összeállt, jelentősebb változást nem igényel, azt azonban fontosnak nevezte a főigazgató, hogy mindenki maga is foglalkozzon azzal, miként is kell működtetni az alapjaiban megváltozott rendszert. Ehhez előrelátásra, prognózisok készítésére van szükség, a megszületett eredményekre pedig gyors és tudatos, integrált hatóságként kell reagálni. Mindezt pedig értékelés kell kövesse, vagyis vizsgálni és elemezni kell azt, mennyire váltak be az alkalmazott eszközök és módszerek.

Az idei évben változik a teljesítmény értékelése, a cél, hogy az a lehető legobjektívebb legyen. Folytatódik az egészségügyi, pszichológiai és munkabiztonsági központok, valamint a képzési rendszer fejlesztése, új, az eddiginél egyszerűbb szabályok születnek, például az ellenőrzés terén. Stabilizálódó, egységes és tudatos gazdálkodás jellemzi majd a szervezetet, és minőségi változást kell elérni műszaki téren is – folytatta a teendők felsorolását az altábornagy. Fontos feladata lesz az érintett igazgatóságoknak a kétoldalú kapcsolatokat javító nemzetközi tevékenység, mindemellett pedig megtörténik az információs rendszerek egységesítése is. Mindezt a munkát a tudatosság mellett a tervszerűség és a folyamatosság kell hogy jellemezze, ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a szervezet színvonalasan töltse be alaprendeltetését – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Rovat
Témakör