Zűrzavar a felnőttképzésben

Zűrzavar a felnőttképzésben

Több százezer cégnél, valamint az állam- és közigazgatásban lehetetlenülhet el a munkavégzés.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása nyomán szeptember 1-jétől felnőttképzési tevékenység bejelentés alapján végezhető.

Engedély akkor szükséges, ha felnőttképző

  • a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai képzést vagy – nem szakképző intézményként – részszakmára felkészítő szakmai oktatást vagy
  • a belső képzés és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével – részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést

szervez, e felnőttképzési tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti engedély alapján végezheti.

A felnőttképzési államigazgatási szerv felnőttképzési tevékenységet bejelentés és engedély nélkül, a szakképző intézmény az első pontban lévő felnőttképzési tevékenységet engedély nélkül is végezhet.

A jogszabály felnőttképzési tevékenységnek tekinti a szakképzésről szóló törvény alapján szervezett szakképzést, a szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló – a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény alapfeladatába nem tartozó és a szakképzésnek nem minősülő – oktatást és képzést, valamint a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást.

A definíció szerint a belső képzés a munkáltató által saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, a munkáltató beszállítóinak munkavállalói részére vagy – a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. § (2)-(6) bekezdése szerinti – partner- vagy kapcsolódó vállalkozások munkavállalói részére nem üzletszerűen szervezett képzés.

A törvény a kompetenciát úgy határozza meg, hogy olyan ismeretek, készségek és képességek összessége, amely által a személy egy adott területen képes meghatározott döntésen és a megvalósításon alapuló eredmény elérésére.

Mi bejelentésköteles?

A felnőttképzési törvény az engedélyköteles tevékenységek tekintetében egyértelmű, de nem lehet tisztán látni, hogy mi minden került a bejelentésköteles tevékenységek körébe. Itt van például az 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdése szerinti tűzvédelmi oktatás, az 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a szerinti munkavédelmi oktatás, illetőleg a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsgák.

A koronavírus okozta veszélyhelyzet alatt az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Kommunikáció Főosztálya azt állította, hogy a tűzvédelmi szakvizsga nem felnőttképzés. Július 21-én pedig azt közölték, hogy az 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdése szerinti tűzvédelmi oktatásra is kiterjed a törvény hatálya, mivel a felnőttképzési törvény 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felnőttképző által végzett célirányos kompetenciafejlesztésre irányul.

Ezen nyilatkozat alapján felmerült, hogy akkor a tűzvédelmi szakvizsga mégiscsak felnőttképzés lehet, a Lánglovagok érdeklődésére azonban az ITM Kommunikációs Főosztálya fenntartotta a korábbi nyilatkozatát, miszerint a tűzvédelmi szakvizsga nem felnőttképzés.

A Lánglovagok Egyesületnek az ITM Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztálya augusztus 6-án azt a tájékoztatást adta, hogy a tűzvédelmi szakvizsga és a tűzvédelmi oktatás is felnőttképzés, mivel kompetenciaalakításra és kompetencia-fejlesztésre irányulnak és szervezetten valósulnak meg

Augusztus 26-án az ITM Kommunikácós Főosztálya a Lánglovagoknak azt írta, „a munkavédelmi és tűzvédelmi képzések szervezése a felnőttképzésről szóló törvény értelmében abban az esetben nem minősül felnőttképzési tevékenységnek, ha a képzés a megszerzett kompetenciák, felfrissítésére, ismétlésére irányul (tehát pl. a munkavállalókat érintő, évente ismétlődő tűzvédelmi oktatás esetében sem).”

Bencsik János független országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére Schanda Tamás, az ITM államtitkára azt írta, a munkavédelmi és tűzvédelmi képzések szervezése felnőttképzési tevékenységnek minősülnek, így bejelentés alapján végezhetők. Az államtitkár a tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatos kérdést nem válaszolta meg.

A Belügyminisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a témában hallgatásba burkolózott, így azt se lehet tudni, ők hogyan készültek fel az új helyzetre. Egy biztos, a Felnőttképzési és Adatszolgáltatási Rendszerben a Belügyminisztérium és a katasztrófavédelem egyetlen intézménye sem szerepel felnőttképzőként. Ez azt jelenti, ha a tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás tényleg felnőttképzésnek minősül, akkor azt házon belül nem tudják megoldani.

Segédanyag készül

Az ITM Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős Államtitkárság augusztus 31-én a kormany.hu oldalon tett közzé egy tájékoztatót. Ebben egy táblázattal próbáltak segíteni, valószínűsíthetően mely tevékenységek nem minősülnek felnőttképzésnek. Azt tanácsolták, amennyiben a képzést folytató bizonytalan saját tevékenysége kategorizálásában, az ITM Ügyfélszolgálatától kérjenek segítséget.

Az ITM azt ígéri, az új felnőttképzési rendszerre való zökkenőmentes átállás elősegítése érdekében szeptember első felében részletes segédanyagot tesznek elérhetővé.

Az elmúlt két hónap során több mint 5500 bejelentés, illetve közel 400 engedély kiadása iránti kérelem érkezett be elektronikus úton az illetékes Pest Megyei Kormányhivatalhoz.

Ez így nem maradhat

A Lánglovagok Egyesület elfogadhatatlannak tartja a felnőttképzési törvényt jelen formájában. A tűzvédelmi, munkavédelmi oktatásoknál teljesen értelmetlen a felnőttképzési tevékenységből következő adminisztrációs teher. Egyes esetekben az oktatást el is lehetetleníti.

Elfogadhatatlan az is, hogy a felnőttképzési törvény január 1-jei módosítása óta az ITM nem volt képes érdemi tájékoztatást adni.

A Lánglovagok Egyesület felhívja a figyelmet, jelenleg nincs elegendő felnőttképző, ami cégek százezreinél, az állam- és közigazgatásban okozhat súlyos problémákat, hiszen tűzvédelmi oktatás hiányában nem állhatnak az új alkalmazottak munkába, illetőleg esnek ki a jelenlegi dolgozók a munkából, ha az éves tűzvédelmi oktatásuk lejár. A munkavédelmi oktatás terén is hasonló a helyzet.

Rovat
Témakör