Tűzriadó Terv gyakoroltatása és a koronavírus

Tűzriadó Terv gyakoroltatása és a koronavírus

Az iskolákban is kötelező a gyakorlatot megtartani, de a vírusveszély nem hagyható figyelmen kívül.

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet szerint a Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell.

A Tűzriadó Terv készítési kötelezettsége például olyan oktatási intézmények esetében áll fenn, amelynél a megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt. A dokumentum egyebek között tartalmazza a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját, a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit.

A Tűzriadó Tervet az iskolákban a tanulók bevonásával, az épület teljes kiürítésével szokták megtartani, ami most a folyosókon feltorlódó, a kijáratok előtt összezsúfolódó gyerekek miatt kockázatot jelent.

Jogszabályellenes a halasztás

A Lánglovagok.hu információi szerint a járványügyi helyzetre hivatkozva több tankerületi központ megtiltotta az iskoláknak, hogy ennek a tanévnek az első félévében a Tűzriadó Tervet gyakoroltassák.

Ennek kapcsán a Lánglovagok.hu az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól (OKF) érdeklődött, a jelenlegi jogszabályi környezetben van-e lehetőség gyakorlatokat elhalasztására. Mukics Dániel, az OKF szóvivője közölte: a Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását évente legalább egy alkalommal végre kell hajtani, mely kötelezettség az érintett évben bármikor teljesíthető. 

A szóvivő elmondása szerint a Tűzriadó Terv gyakoroltatásának fontos célja, – különösen gyermekkorú személyek esetében – hogy képességeikhez mérten megismerjék és elsajátítsák a tűzjelzést és az épület biztonságos elhagyásának lehetőségeit. Ennek alapján az iskolai sajátosságokat figyelembe véve, egyedileg kell meghatározni azon elveket – például osztályonkénti gyakoroltatás -, melyek a járványügyi és a tűzvédelmi kötelezettségek egyidejű teljesítését is biztosítani tudják.

Mukics Dániel megjegyezte, a Tűzriadó Tervben foglaltak az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2020/21. tanévre kiadott, járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrenddel összhangban végzett gyakoroltatása az emberi élet- és testi épség megóvását biztosítja.

Lánglovagok Egyesület ajánlása

A Lánglovagok Egyesület felhívja a figyelmet, a Tűzriadó Terv gyakorlatának elsődleges célja, hogy az iskola dolgozói – a portástól a tanáron át az igazgatóig – ne csak elméletben tudják, mi a teendő tűz esetén, kit és hogyan kell értesíteni, az épület kiürítését, az érkező tűzoltókat hogyan kell segíteni.

A gyermekekkel külön foglalkozás keretében érdemes beszélgetni a tűz veszélyeiről, a tűzesetkor szükséges magatartási szabályokról, az új tanulóknak pedig bemutatni az épületet, azok kijáratait. A  jelenlegi helyzetben az elsősöket, a többi osztályból néhány főt javasolt a Tűzriadó Terv gyakorlatába ténylegesen bevonni, ami elegendő arra, hogy szimulálják az iskola dolgozóinak a veszélyhelyzetet.

A Lánglovagok Egyesület azt ajánlja, a Tűzriadó Terv gyakorlata a tanévkezdéskor minél előbb legyen megtartva.

Rovat
Témakör