Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők tűzvédelmi szakvizsgája

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők tűzvédelmi szakvizsgája

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerint az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők részére érvényes tűzvédelmi szakvizsga szükséges.

Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére, aki legalább erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végzettséggel, és legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel vagy érvényes elektromos tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkezik.

Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett, és legalább erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végzettséggel rendelkezik.

A tűzvédelmi szakvizsga elméleti részből áll. Az elméleti vizsga minden esetben írásbeli részből áll, melyet abban az esetben követ szóbeli rész, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán 50-89% közötti arányban adott helyes választ. Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os arányban helyes választ adott, nem kötelező szóbeli vizsgát tennie, a vizsga sikeresnek minősül. Amennyiben a vizsgázó 50% alatti arányban adott helyes választ, a vizsga sikertelennek minősül.

A sikeres szakvizsgáról az oktatásszervező a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 2. melléklete szerinti bizonyítványt állít ki, ami a szakvizsga napjától számított öt évig érvényes.

Sikertelen szakvizsga esetén az oktatásszervező – a felkészítő tanfolyam vagy továbbképzés újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül – biztosítja a szakvizsga megismétlését.

A bizonyítvány érvényességének lejárta előtt ismételt szakvizsga tehető a szakvizsga törzsanyagában meghatározott óraszámú felkészítő továbbképzés elvégzésével. Amennyiben a szakvizsga-bizonyítvány lejár, a felkészítő tanfolyamot ismételten el kell végezni.

Ha a külön jogszabály szerint érvénytelennek minősülő bizonyítvány visszavonásra kerül, akkor az ismételt szakvizsgára bocsáthatóság feltétele a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzése.

Ha a bizonyítvány érvénytelenségét a tűzvédelmi hatóság az oktatásra vagy a szakvizsgáztatásra vonatkozó előírások súlyos megsértése miatt állapította meg, akkor a felkészítő tanfolyam elvégzésére kötelezett a szakvizsgára felkészítő képzést és a vizsgát, annál az oktatásszervezőnél, amely a külön jogszabály alapján érvénytelennek minősülő bizonyítványt kiállította díjmentesen végezheti el. Amennyiben a szakvizsgára felkészítő képzést és vizsgát más oktatásszervezőnél végzi, a külön jogszabály alapján érvénytelennek minősülő bizonyítványt kiállító oktatásszervező köteles a képzés és vizsga költségeit megtéríteni.

Jelentkezés tűzvédelmi szakvizsgára

Rovat
Témakör