Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés lakóépületeknél

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés lakóépületeknél

Az már késő, ha a hatósági kiértesítésekor kezdenek foglalkozni a tűzvédelemmel.

A katasztrófavédelmi kirendeltségek a „tervszerű, megalapozott hatósági munka és a tűzvédelem folyamatos fejlesztése érdekében” kimutatást vezetnek az illetékességi területükön lévő létesítményekről. A kimutatásukban kötelező jelleggel szerepelnek a lakótelepi középmagas és magas épületekből álló társasházak, lakásszövetkezetek.

A kimutatásba vett létesítmények, gazdálkodó szervezetek általános ellenőrzési időintervalluma 6 év. A magas épületek esetében 2 évenként tartanak átfogó ellenőrzést.

Előre szólnak, ha tudnak

Az átfogó ellenőrzés időpontjáról legalább 5 nappal előbb értesítik a társasházat, lakásszövetkezetet. Utóbbinál nincs különösebb probléma, hiszen a cégnyilvántartásban szerepel a cégkapujának a címe, egy társasház közös képviselőjének elérhetősége azonban rendszerint külön „nyomozást” igényel. A helyszíni ellenőrzésen a jelenlét mindkét félnek az érdeke, így érdemes a közös képviselőknek legalább e-mailben megírnia az elérhetőségét a katasztrófavédelmi kirendeltségnek, ha olyan házat kezel, amely a nyilvántartásukban szerepelhet.

Az ellenőrzésről kiküldött végzésben a tűzvédelmi hatóság ad némi segítséget, milyen iratok előzetes kikészítésére van szükség. Ilyen lehet a tűzoltó készülékek, tűzoltó vízforrások, beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés, biztonsági világítás, irányfények, hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés tűzvédelmi üzemeltetési naplója az üzemeltetési ellenőrzésekről, felülvizsgálatokról, karbantartásokról. Ezeket a dokumentumokat érdemes egy helyen, tematizálva gyűjteni, és nem a hatósági ellenőrzés bejelentésekor összeszedni. Tipikus hiba szokott lenni, hogy a számlával együtt a könyvelési anyagok között helyezik el.

Amennyiben a társasháznak vagy lakásszövetkezetnek munkavállalója van, úgy a tűzvédelmi oktatást igazoló dokumentumokat is áttekintik. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán nyilvános adatbázisban szerepel a munkavállalók száma, így a tűzvédelmi hatóság a kérdésben előre tud tájékozódni. Ha egyéni vállalkozó például a gondnok, takarító, akkor a tűzvédelmi oktatás nem releváns, ha egy megbízott cég munkatársa, akkor nem ezen eljárás keretében vizsgálják a tűzvédelmi oktatás meglétét. Azzal természetesen mindenki tisztában van, a tűzvédelmi oktatás nem arról szól, hogy a munkavállaló csak aláírja, részesült benne, mert annak azon túl, hogy nincs értelme, bűncselekmény is. Az éves tűzvédelmi oktatást szakemberre érdemes bízni.

A hatósági ellenőrzésen a Tűzvédelmi Házirend és a tűzvédelemmel összefüggő egyéb iratok tanulmányozásán túl a menekülési útvonalakat és a közműfőelzárókat alaposan szemügyre veszik. Meggyőződnek a tűzoltó készülékek szabályos készenlétben tartásáról, a kötelező biztonsági jelek meglétéről, ellenőrzik, hogy elektromos helyiségben, liftgépházban, szemétledobó helyiségben nem történik-e tárolás. Figyelemmel vannak a vagyonvédelmi rácsok megfelelőségére is. Nem kell meglepődni azon se, ha egy tűzvédelmi üzemeltetési napló tartalmát összevetik a valósággal; ilyenkor könnyedén megbukhatnak azok a felülvizsgálók, karbantartók, akiknek a tevékenysége csak a „címkézésben” merül ki, és mindig mindent rendben találnak.

Érdemes előre készülni

A tűzvédelmi bírság elkerülése érdekében érdemes előre készülni a hatósági ellenőrzésre. Az már rég rossz, ha a tűzvédelemmel addig nem is foglalkoztak, mert pár nap alatt elég nehéz évek elmaradását behozni. Az ellenőrzés napjáról fontos a lakókat hirdetményben tájékoztatni, melyben hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet a szabálytalan tárolások haladéktalan megszüntetésére.

A középmagas és magas épületekben mindenképpen előnyös állandó tűzvédelmi megbízottat foglalkoztatni, aki a közös képviselő, gondnok, lakók folyamatos segítségére van tűzvédelem terén, elvégzi az üzemeltetői ellenőrzéseket, szervezi és szakmailag felügyeli a felülvizsgálatokat, karbantartásokat. Ideális esetben tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen akkor már csak a tűzvédelmi dossziét kell letenni a katasztrófavédelem munkatársai elé, és a lakók együttműködése esetén a menekülési útvonalon sem találnak kivetnivalót.

Amennyiben az ellenőrzés során szabálytalanságot tapasztalnak, úgy figyelmeztetésre vagy tűzvédelmi bírságra kell számítani, és határidővel kötelezik a társasházat, lakásszövetkezetet a szabálytalanság megszüntetésére. Néhány hónap elteltével utóellenőrzés is történik. Amennyiben a szabálytalanság nem szűnik meg, a katasztrófavédelem a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz fordulhat, amely mint általános végrehajtó szerv intézkedik, akár még az általuk megbízott vállalkozóval egy hiányzó karbantartást is elvégeztet, és annak költségét behajtja a társasházon, lakásszövetkezeten.

Ellenőrzés bejelentésre vagy tűzeset után

A tervszerű átfogó ellenőrzésen kívül közérdekű bejelentés nyomán is megjelenhetnek a házban a katasztrófavédelemtől. Ez akár váratlanul is történhet. Ilyenkor a vélt szabálysértést vizsgálják, például a menekülési útvonalon történő szabálytalan tárolást.

Tűzeset után is lehet számítani hatósági ellenőrzésre, amennyiben a tűzoltás során, a tűz keletkezésével összefüggésben a tűzoltók tűzvédelmi szabály megsértését tapasztalják, illetve tűzvizsgálati eljárás indult.

Élet- és vagyonvédelem

Mindig szem előtt kell tartani, a tűzvédelmi szabályok betartása nem csupán akkor szükséges, amikor a tűzvédelmi hatóság ellenőrzést tart, a tűzvédelmi szabályok nem azért vannak, hogy legyen miért bírságot kiszabni, hanem azért, hogy biztonságosak legyenek az otthonaink, és ha mégis megtörténik a baj, akkor minél kisebb legyen a kár, senki se sérüljön meg.

Rovat
Témakör