Tűzjelző kézi jelzésadó jelölése

Tűzjelző kézi jelzésadó jelölése

A létesítési követelmények áttekintése.

Magyarországon egy német szabvány alapján tévesen elterjedt a piros-fehér kör jele a tűzjelző berendezésnél. De akkor mégis mivel, hogyan kell jelölni a kézi jelzésadókat?

Jogszabályok és szabványok

A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 2. számú mellékletében az V/2. fejezet előírta, hogy a kézi jelzésadó tartozéka a tűzjelző tábla. Mérete: kb. 140×280 mm, felirata: „TŰZJELZŐ” és egy szám, amely a jelzésadó áramköri (hurok) számát jelzi.

A jogszabály annyi engedményt adott, hogy a tűzjelző táblát nem szükséges alkalmazni olyan esetben, ha azok esztétikai szempontból nem helyezhetők el a kézi jelzésadó mellett. Ilyen esetben a tűzjelző tábla helyett gondoskodni kell a kézi jelzésadó más, maradandó módon való számozásáról.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet mellékletének XVII. fejezete csak annyit tartalmazott, amennyiben a szerelvényszekrények más oltóberendezést, vagy tűzjelzéshez kézi jelzésadót is tartalmaznak, azok megnevezését is jól láthatóan fel kell tüntetni.

Ekkor azonban már, 2003. december 1-jétől érvényben volt az MSZ EN 54-11 szabvány, bár angol nyelven. Ez a kézi jelzésadón egy meghatározott szimbólumot írt elő (lángoló ház), ami kiegészíthető a „FIRE” szóval vagy a nemzeti nyelven azzal egyenértékű szavakkal.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet a kézi jelzésadók azonosító jelzésén kívül egyéb jelölést nem határozott meg.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 2015. március 5-től azt a létesítési előírást adta, hogy bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat kell tűzvédelmi jellel jelölni. Ez lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett padlósíktól mérve legalább 1,8 méter, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.

A rendelet 2020. január 22-től úgy változott, hogy már minden tűzjelző kézi jelzésadót meg kell jelölni tűzvédelmi jellel. Fontos hangsúlyozni, ez változatlanul létesítési és nem használati szabály.

A kézi jelzésadó tűzvédelmi jelét Magyarországon legelőször a 2013. február 1-jén hatályba lépett MSZ EN ISO 7010 szabvány határozta meg. A szabvány F005-ös jele ma is érvényben van.

Továbbra is kapható a téves jel

Sajnálatosan a mai napig, új létesítéseknél is alkalmazzák a piros-fehér kör szimbólumot, amelynek szabványa amúgy már Németországban sincs érvényben. Ehhez nagyban hozzájárul, hogy egyes, biztonsági jelek gyártásával, forgalmazásával foglalkozó magyar cégek még mindig a kínálatban tartják, pedig elejét vehetnék a téves alkalmazásának.

Rovat
Témakör