Ki lehet iparbiztonsági főfelügyelő?

Az OKF nem tudja megnyugtatóan alátámasztani Kossa György kinevezésének jogszerűségét.

Nem csupán az országos katasztrófavédelmi főigazgató szakmai felsőfokú végzettsége, hanem az országos iparbiztonsági főfelügyelő beosztásának ellátásához szükséges képesítési követelmény kapcsán is hatalmasak a kérdőjelek.

Kossa György tű. dandártábornok 2012. január 1-jétől látja el a feladatait. A 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet szerint az országos iparbiztonsági főfelügyelőnek egyetemi, valamint szakirányú felsőfokú és speciális rendészeti végzettséggel kell rendelkeznie. Az, hogy az esetében mi számít szakirányú felsőfokú végzettségnek, a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet 1. melléket 1.1.3 pontja, valamint a 2002. január 31. előtt megszerzett képesítés esetében a 3. melléklet 1.1.3 pontja tartalmazza.

Kossa György tű. dandártábornok egyenruha nélkül az OKF ünnepségén (Fotó: Kis-Guczi Péter)
Kossa György tű. dandártábornok egyenruha nélkül az OKF ünnepségén (Fotó: Kis-Guczi Péter)

A Lánglovagok.hu közérdekűadat-igényléssel fordult az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, hogy megtudja, Kossa György mely végzettsége alapozza meg a jogszerű kinevezését. Gyurka Tímea hivatalvezető azt a tájékoztatást adta, hogy a tábornok személyügyi és okleveles humánszervező egyetemi végzettséggel rendelkezik, valamint rendészeti mestervezető. Végzettséget szerzett sugárvédelmi ismeretekből, elvégezte a veszélyesáru-ügyintéző tanfolyamot, szakterületét illetően doktori fokozatának megszerzése folyamatban van.

A hivatalvezető kijelentette: Kossa György minden olyan végzettség birtokában van, amelyek a beosztásának ellátásához szükségesek, ezenkívül számos olyan végzettséggel rendelkezik, amelyek kiemelten a kritikus infrastruktúra védelem területén hasznosíthatók. A főfelügyelő jelentős szakmai tapasztalattal bír, számos kitüntetés és cím birtokosa, kritikus infrastruktúra területén itthon és külföldön egyaránt elismert szaktekintély.

Gyurka Tímea tehát nem tudta alátámasztani, hogy Kossa György rendelkezik a BM rendelet által előírt, az ÖM rendeletben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséggel, ezért a közérdekűadat-igénylés pontosítását kértük. Erre fel a hivatalvezető kijelentette, az ÖM rendelet nem tartalmaz iparbiztonsági képesítésre vonatkozó előírásokat.

Tűzoltó, nem iparbiztonsági dandártábornok

Gyurka Tímea láthatóan nincs képben, hiszen a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet hatálya kiterjed a katasztrófavédelem hivatásos szervei tagjaira, az 1. melléklet pedig meghatározza a szakmai képesítések szintjeit a képzési formák alapján, az alkalmazó szervek, illetve munkakörök szerint. Kossa György pedig nem iparbiztonsági, hanem tűzoltó dandártábornok, méghozzá az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Ráadásul az iparbiztonság koránt sem mondható újnak a katasztrófavédelemnél, csupán a főfelügyelői poszt létrehozásával egy időben, illetőleg később bővültek e téren a feladatok.

Az, hogy a téma érzékenyen érinti a katasztrófavédelmet, a közérdekűadat-igénylés megválaszolása során a hivatalvezető kirohanása is mutatja: „a jogszabályok egyes rendelkezéseit kiragadva előadott kérdései indokolatlanul próbálják megkérdőjelezni Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő eddig bizonyított megfelelőségét”.

Postás karrier

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető életrajz szerint Kossa György 1990-től a Magyar Postánál dolgozott, ahonnan 2002-ben, mint postaforgalmi főigazgató távozott. Ezt követően a Pécsi Tudományegyetemen tanársegéd, távoktatási programigazgató, majd különböző gazdasági társaságoknál töltött be vezető pozíciókat. 2010 októberétől a Mal Zrt. állami felügyeletét ellátó bizottság vezetője volt.

Rovat
Témakör