Be kell jelenteni az eloltott tüzet?

Körbejártuk, hogy mit ír elő a jogszabály, és ehhez képest mit érdemes tennünk.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának.

A jogszabály definiálja a tűz, tűzesetet is: az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz.

Jogszabályi háttér (nélkül)

A tűzvédelmi szabályzatok, tűzvédelmi házirendek rendszerint tartalmazzák azt a kötelezettséget, hogy a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetve emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is kötelező késedelem nélkül jelezni a tűzoltóságnak. De ezt jogszabály valóban előírja?

Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet tartalmaz ilyen követelményt, de az csak a jogszabályban meghatározott esetre terjed ki. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet csak arról rendelkezik, hogy a tűzoltóság a tudomására jutott utólagosan bejelentett és eloltott tűzeset helyszínén – amennyiben a bekövetkezett tűzeset eloltása és a tudomásra jutás közötti időszak a 2 órát nem haladta meg – intézkedik a helyszín biztosítása, és a szükséges tűzvizsgálati cselekmény elvégzése érdekében.

Érdemes hívni a tűzoltókat

A Lánglovagok.hu érdeklődésére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közölte: a tűzoltói beavatkozás nélkül eloltott és az emberi közreműködés nélkül elaludt tüzek bejelentési kötelezettségét 3/1980. (VIII. 30.) BM rendelet írta elő, a jogszabályt azonban 1997. július 8-án hatályon kívül helyezték.

Kiégett közterületi telefon
Fotó: Kis-Guczi Péter

Az előírás egykoron így szólt: „A vállalatok, a társadalmi szervezetek, valamint az állampolgárok, a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is kötelesek a hivatásos tűzoltóságnak késedelem nélkül bejelenteni és a kár színhelyét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul hagyni.”

Az OKF ismertetése szerint a tűzvédelmi szabályzatok általában a mai napig tartalmazzák az eloltott tűzre vonatkozó bejelentési kötelezettséget, amelynek oka lehet, hogy a tűzesettel kapcsolatban előfordulhat hatósági eljárási kötelezettség (pl. bűncselekmény gyanúja esetén), de leginkább a biztosító felé történő kárigény érvényesítése miatt. A biztosítók túlnyomó része a szerződésben a tűzesetet követően kárrendezéshez kikötik a tűzoltóságtól történő hatósági bizonyítvány beszerzését. Így a biztosítók ügyfeleinek érdeke a tűz bejelentése a tűzoltósághoz, minden esetben jogszabályi kötelezettség nélkül is. Ezért a tűzvédelmi szabályzataikban megtartották a hatályon kívül helyezett jogszabályhoz igazodó, de egyéb érdekeiket szolgáló előírást

Az eloltott vagy emberi közreműködés nélkül kialudt tüzek esetében előfordulhat, hogy a tűzvédelmi hatóságnak a tűzesettel összefüggésben tűzvizsgálati hatósági eljárási kötelezettsége van, pl. haláleset vagy bűncselekmény gyanúja esetén. Ezek a körülmények fennállhatnak utólagosan észlelt tűz esetén is. Azonban, ezek a körülmények, utólagosan észlelt tűz esetén – értelemszerűen – csak utólagos jelzéssel juthatnak a hatóság tudomására – hívja fel a figyelmet az OKF.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az eloltott tűz bejelentésére igénybe vehető a 112-es segélyhívó szám.

Rovat
Témakör