Elektromos áram és a tűzesetek

Az elektromos áramot sokan nem kellő tisztelettel közelítik meg. Ennek részben az az oka, hogy mindennap használjuk, körülvesz minket otthon, az irodában, üzletekben. Pedig igenis hordoz magában veszélyeket, a káros élettani hatása – halálos áramütés – mellett tűzesetek kialakulásához is vezethet.

Nézzünk néhány életszerű példát, hogy milyen okai is lehetnek az elektromos áram keltette tüzeknek.

Lakástűznél kiégett biztosítéktábla
Lakástűznél kiégett biztosítéktábla
(Fotó: Bisztricz Anett)

Az egyik csoportba lehetne sorolni, amikor az elektromos áram által működtett, berendezés hibásodik meg, melynek következtében a hiba folyamán a gép belsejében hőképződés indul, mely tüzet okoz. A beépített hővédelmek és a csatlakoztatott hálózat védelmeinek feladata, hogy ilyenkor megtörténjen az elektromos áram azonnali lekapcsolása, ezáltal megakadályozva a további hőképződést, tűz kialakulását.

A másik csoportba a villamos hálózat hibája folyamán kialakuló villamos tűzről beszélhetünk. Ez az a villanyszerelési hálózat, melyről működtetjük villamos berendezéseinket. Leggyakrabban a hétköznapi életben a konnektorok formájában találkozunk vele.

Az elektromos tüzek kialakulásánál az első lépés mindig a többlethőtermelés. Ezek kialakulása sokféle formában fordulhat elő. Ilyen például egy laza kötés. Szemléltető példának vegyünk egy megszakítót, melynek bekötési pontján nincsen időnként ellenőrizve a csavarkötés megfelelősége. A terhelő áram hatására és a bizonytalan érintkezés következtében a csatlakozási pont melegedni kezd. A melegedés miatt a műanyag szigetelések elporladnak, elolvadnak. A legtöbb modern kapcsolókészüléknél a csatlakozási pontok rögzítése is műanyag alkatrészek felhasználásával van megoldva. Az előbb említett sérült műanyagok miatt a mechanikai rögzítések is elengednek, tehát még lazább lesz az amúgy is melegedő kötés. A gondolatot végigkövetve könnyen belátható, hogy megfelelő környezet, égető anyagok jelenléte esetén kialakulhat a villamos tűz.

A másik gyakori eset a hőtermeléssel járó meghibásodásnál szintén a melegedő kötés. Ezek a kötések viszont két vagy több vezeték összekötésénél jönnek létre. Ezek a legtöbbször rejtett helyen találhatóak. Falakban, letakart elosztó dobozokban, elosztó táblák alatt. A hiba itt is a nem megfelelő, tartós elektromos csatlakozás miatt szokott kialakulni. Hasonló jelenség játszódik le, mint az előzőekben vázolt villamos csatlakozó készülékek esetében. A vezetékkötéseknél különösen figyelni kell a régi alumíniumvezetékekre, melyek szerkezetük miatt erősebb meghúzás esetén deformálódnak, eltörnek. Így szintén könnyen kialakulhat az elektromos tűz.

Lakásoknál, házaknál gyakori hibaforrás a felújításoknál szokott bekövetkezni. A nem megfelelően kiépített vezetékcsatlakozások okozzák a problémát. A régebbi lakásokban jellemzően alumíniumvezetékeket használtak, viszont egy épületrész felújításánál nagy valószínűség szerint rézvezetéket fognak felhasználni. Az alumínium- és a rézvezeték összekötése, ha nem külön az erre a célra gyártott kötőelemmel történik, akkor később szinte biztos a hiba, rosszabb esetben a helyi tűz kialakulásának esete. 

Lakástűz

Röviden a hiba azért alakul ki, mert a különböző anyagú fémek egymáshoz rögzítésekor kémiai kölcsönhatásba lépnek egymással. Egyfajta galvánelem-képződés alakul ki. A kevésbé nemes fém károsodik, elkezd anyag szerkezete átalakulni, felbomlani. Ennek hatására a létrehozott kötés meggyengül. A terhelő áramok hatására hőképződés kezdődik, a szigetelés leolvad. A hőtermelés hatására a meglazult villamos kötés stabilitása tovább romlik, ezáltal fokozódik a hőtermelés. Éghető anyagok jelenléte esetén könnyen kialakulhat egy elosztótűz, így egy lakástűz.

Az előző példákból is láthatjuk, hogy milyen könnyen létrehozhatják az instabil villamos kötések a tűz keletkezéséhez szükséges hőmérsékletet, gyújtópontot. Tanácsként azt lehet javasolni, hogy időnként ellenőriztessék az elektromos hálózatukat is, hiszen minden berendezés, használati tárgy, a villamos hálózat is igényli a bizonyos időközönkénti karbantartást. Törekedjünk a stabil és tartós kötések és csatlakozási pontok kiépítésére, és ennek segítségével megakadályozható nagy valószínűség szerint a hálózaton keletkező elektromos tűz kialakulása. Ha a villamos hálózat rendeltetésszerűen üzemel, a hozzá telepített védelmi készülékekkel egyetemben, akkor jelentősen csökkentjük az elektromos tűz kialakulásának esélyét. A megelőzésre ebben az esetben is érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni.

Cégeknél, vállalatoknál régóta előírás a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok bizonyos időközönkénti elvégzése. Erre rendelet kötelezi őket. Az elektromos tűzesetek megakadályozása céljára az erősáramú berendezések időszakos villamos biztonságtechnikai felülvizsgálata szolgál, melyet a hétköznapi nyelvben szoktak tűzvédelmi felülvizsgálatnak is hívni, gondolom a neve sok mindenre magyarázatot ad az előzőekben leírtakban. Lakossági villamos energia felhasználóknak is érdemes a megelőzéssel foglalkozniuk, hogy otthonukban elektromos hiba folytán ne keletkezzen tűzeset.

Rovat
Témakör