Tűzvédelmi hatósági feladatok

Tűzvédelmi hatósági feladatok

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint a tűzvédelmi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben

  • engedélyezi a kérelmezett jog gyakorlását,
  • a hatáskörébe utalt ügyekben ellenőrzi a kötelezettségek betartását,
  • az előírások megsértése esetén korlátozza vagy megtiltja az üzemeltetés, a tevékenység folytatását,
  • a kötelezettségeiket megsértőkkel szemben figyelmeztetést alkalmaz vagy tűzvédelmi bírságot szab ki, valamint
  • a tűzesettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárást folytat le és tűzeseti hatósági bizonyítványt ad ki.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben található meg, hogy a Kormány mely ügyekben jelöli ki első fokú és másodfokú tűzvédelmi hatóságnak a katasztrófavédelmi kirendeltséget, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot.

A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak tekintetében, a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott ügyeknél országos illetékességgel első fokon a honvédelemért felelős miniszter jár el.

A hatósági, eljárásokkal kapcsolatos szabályokat tartalmaz még a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, a szakhatósági eljárásokkal kapcsolatban pedig az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

A katasztrófavédelem tűzvédelmi hatósági jogköreit tartalmazó összeállítás (2018. december 27-i állapot) innen tölthető le.

Rovat
Témakör