BONPET automata tűzoltóeszköz

A BONPET automata tűzoltóeszköz a kitűnő tűzoltási képességével, hatékonyságával és kompakt kivitelével a tűzoltás egy új korszakát jelenti. Alkalmazása során nem jelent veszélyt sem az emberre, sem más élő szervezetre, sem a közvetlen közelében lévő – esetleg nagy értékű – berendezésekre, eszközökre. Szélsőséges (változó) időjárási körülmények között is megőrzi oltóképességét, megbízhatóan működik. A vegyszeres oldat – a gyártó tanúsítványa alapján – a megfelelően lezárt üvegampullában 10 évig megőrzi hatékonyságát, karbantartás és minőségellenőrzés nélkül.

Használati módjai

1. Automata tűzoltás

Az ampullát a hozzá mellékelt tartóval a kívánt térben szerelik fel. Amikor a keletkező tűz a BONPET ampullát 90°Cra felmelegíti, a vegyszeres oldat összetevőiből keletkező gáz szétfeszíti a tartály speciális üvegét és az oltóanyag a lángokon keresztül a tűzre szóródik.
Rövid időre fedőréteget képez az égő anyag felületén, majd elpárolog. A párolgás hőt von el az égéstérből, az elpárolgott oltóanyag pedig – bomlási folyamatai során – 2-3 %-kal  csökkenti  az égéstér oxigén tartalmát, továbbá antikatalikus folyamatokkal megszakítja az égés láncreakcióját.

A fentiek együttes hatásaként a BONPET rendkívül gyorsan (akár másodpercek alatt is) eloltja a tüzet. A kismértékű oxigénelvonás miatt a környezetben lévő élőlények és emberek nem károsodnak.

2. Tűzoltó készülékként (mobiloltás)

Előfordul, hogy a tűz nem a BONPET által védett térben keletkezik. A BONPET ampullát kiemelve a tartójából és a tűzbe vagy annak közvetlen közelébe dobva azonnal kifejti oltóhatását. Tűzoltási képessége, hatékonysága ebben az esetben sem csökken, de gyorsabb a beavatkozás.

Ahol a tűz keletkezésének helye előre nehezen határozható meg, és a tűz gyors szét-terjedésére lehet számítani, felkészülhetnek erre a lehetőségre mobil oltási célokra kihelyezett BONPET ampullákkal (tartódobozokban).

3. Hígítása vízzel

Ha a BONPET töltetét képező vegyszeres oldatot egy vödör (10 liter) vízzel keverjük, olyan elegyet kapunk, amely a tűzoltás hatékonyságát a normál vízzel törtnő oltáshoz képest a sokszorosára növeli. Ezt a tényt kutatóintézeti vizsgálatok és a gyakorlati tapasztalatok egyértelműen alátámasztják. A vízzel kevert vegyszeres oldat az ampulla feltörését követően 24 óráig megőrzi hatékonyságát.

A BONPET oltóhatását előidéző kémiai reakciók

A BONPET automata tűzoltó eszköz egyedülálló oltóhatását a töltetét képező vegyszeres oldat szabadba jutását követő négyszeres kémiai reakció érvényesülése biztosítja:

Hőhatás: A karbamid melegítése során széndioxidra és ammóniára bomlik, jelentős hőmennyiséget elvonva az égéstértől:
CO(NH2)2+H2O=>CO2+2NH3

Fojtóhatás I: Az ammónium további termikus bomlása nitrogénre és vízgőzre. Az oxigént a környezeti levegőből veszi (kb. 2-3 %)
4NH3+3O2=>2N2+6H2O

Fojtóhatás II: Mivel az oldat nátriumhidrogén-karbonátot is tartalmaz, ami hő hatására nátrium-karbonátra, vízre és széndioxidra bomlik, a fojtóhatást időben stabilan nyújtja el.
2NaHCO3=>Na2CO3+CO2

Takaróhatás: A kialakult hő hatására a harmadik jelentős adalék a nátrium-szilikát kémiai reakciói fejezik be az égés folyamatát. A nátrium-szilikát szilíciumoxidra szétesve, a kvarchomok reakcióba lép a nagy affinitás miatt széndioxidot megkötött nátrium-oxiddal és nátrium-szilikát keletkezik, ami üvegszerűen tapad rá az égő anyagra.
SIO2+Na2CO3=>Na2SIO3+CO2

Az oltás után visszamaradó anyagok nem veszélyesek, elektromos és elektronikai rendszerekben nem okoznak kárt, egyszerűen letisztíthatóak.

A BONPET elhelyezése

Az eszköz különlegessége (a hatékonyság és az ABC oltóképesség mellett) az automatikus oltóképességben van. Elsősorban a helyi tüzek emberi közreműködés nélküli oltásában jeleskedik. Ezeket az előnyöket csak megfelelő módon elhelyezve érhetjük el. Hatékony oltás területe 8 m3, zárt térben.

Hova ajánlott?

Az oltási paraméterek és a külföldi tapasztalatok alapján az ajánlott felhasználási területeket az értékek védelmére koncentrálva határozhatjuk meg:

 • Múzeumok, levéltárak, ritkán ellenőrzött helyiségek
 • Elektromos-, elektronikai-, és számítóközpontok
 • Közlekedési járművek belső terei
 • Kiállítási standok, üzletek
 • Raktárak, irodák
 • Szállodai-, lakó-, nyaralóhelyiségek
 • Konténerek

Japánban és távol-keleten rendkívüli módon elterjedt a háztartásokban, konyhai tűzhelyek fölé elhelyezve. Nem alkalmazható az eszköz szabadtéren vagy huzatos helyen.

A BONPET tűzoltóeszköz használata mellett szóló érvek

 • 600 cm3 térfogatú ampullába töltött oltófolyadék (60 mm x 90 mm x 300 mm, 1030 gr)
 • Kivitelezése esztétikus, szállodai és egyéb magasabb igényeket is kielégít. Japán gyártási technológia, szigorú minőség-ellenőrzés (ISO minősítések).
 • Felerősítése egyszerű, két csavarral történik. Kis helyet foglal.
 • Vezetékes kiépítést nem igényel, így bármilyen elektromos, vagy vízhálózattól független.
 • Nem igényel karbantartást, bevizsgálást, (szemben a tűzoltó készülékekkel, melyeket félévente ellenőrizni kell, valamint ötévente nyomáspróbának alávetni).
 • Emberi közreműködés esetén, a hagyományos tűzoltó eszközöktől és berendezésektől eltérően nem igényel semminemű tűzoltói ismeretet. Pánikhelyzetben, megváltozott tudatállapotban is bárki által könnyen alkalmazható.
 • Gépekben, elektromos és elektronikus berendezésekben, egyéb felszerelésekben nem tesz kárt.
 • Környezetbarát, emberre és más élő szervezetekre toxikus hatást nem fejt ki, aktivizálódása során csupán 2-3% oxigént von el a levegőből.
 • A különleges üvegfiola, anyagának és sajátos hőkezelésének következtében él nélküli darabokra esik szét, ezért vágási sérülést nem okoz.
 • Meghibásodási lehetőség kizárt, a gyártó 10 éves időtartamot szavatol.
 • A hagyományos tűzoltó készülékek, fecskendők alkalmazásakor, a tűzoltásból eredő károk sokszor nagyobbak , mint amit maga a tűz okozott (A Bonpet nem okoz másodlagos károkat).
 • A készítmény maradékai, göngyölegei kommunális hulladékként kezelendők.

A BONPET ugyan nem váltja ki minden területen a jelenleg használatban lévő tűzoltókészülékeket, (melyek nagy része egyébként környezetszennyező), mivel azok számát az Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő, de mivel ezek száma lényegesen nagyobb a kelleténél, érdemes átgondolni a készletezés optimalizálását, tekintettel az eltérő működési módokból adódó sajátosságokra.

Rovat
Témakör