Márpedig ez narancs

Az OKF tételesen reagált a magyar gyártású tűzoltóautó kapcsán felmerült problémákra.

Miután a vonulós tűzoltók tapasztalatai alapján a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ) összegyűjtötte a Rába-Heros Aquadux-X 4000-es gépjárműfecskendő problémáit, a Lánglovagok.hu az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) álláspontját is megkérdezte.

A tűzoltóportál úgy tudja, Az új magyar narancs című cikk megjelenése után a gyártó BM Heros Zrt. munkatársai felsőbb utasításra lázas munkába kezdtek, hogy megmagyarázzák, cáfolják a minőségi kifogásokat.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője által megküldött választ az alábbiakban szó szerint közöljük.

„A szakszervezet azt kifogásolja, hogy a magyar gyártású tűzoltógépjárművet több gyártótól származó elemből építették. Európában nincs olyan tehergépjármű-gyártó cég, amelyik valamennyi alkatrészt maga gyártaná, hiszen ez irreálisan magas költségeket generálna.

A szakszervezet azt is kifogásolja, hogy a magyar tűzoltógépjármű fülkéje hasonlít más, külföldi gépjárműtípushoz. A gyári Renault Midlum fülke és a Rába fecskendőkhöz felhasznált és átalakított fülke között valóban van hasonlóság. Azt a tényt, hogy a Rába a Renault-val közösen alakítja ki az alapjárművet, már a prototípus 2014-es bemutatásakor nyilvánosságra hozta a katasztrófavédelem és a BM HEROS.

Nem felel meg a valóságnak az az állítás, amely szerint a tűzoltókat nem kérdezték meg a jármű tervezése során. A valóságban a HEROS-Rába Aquadux X-4000 sorozatgyártását több mint egy éves tesztidőszak előzte meg. Ez idő alatt a prototípus fecskendő Békéscsabán teljesített szolgálatot. A gyártó több alkalommal is egyeztetett a járművel dolgozó tűzoltókkal tapasztalataikról, a jármű végleges műszaki kialakítása az ő véleményük és észrevételeik alapján történt meg.

A gyártó a sorozatgyártás megkezdését követően is folyamatosan nyomon követi a módosítási igényeket, és amennyiben azok indokoltak, teljesíti azokat. A fecskendők működésével kapcsolatos tapasztalatokat, legyenek azok pozitívak vagy negatívak, havi rendszerességgel begyűjti és feldolgozza.

A szakszervezet félrevezető állításokat fogalmaz meg, amikor azt mondja, hogy külföldről 20-30 millió forinttal olcsóbban is be lehet szerezni hasonló képességű járműveket. A magyar gépjárműfecskendő nettó ára 104,3 millió forint, amelyből a málházott eszközök értéke 16,8 millió forint. Málházott eszközök nélkül a jármű nettó ára 87,5 millió forint. A külföldi járműgyártók által feltüntetett árak többnyire málha nélkül, nettóban, ÁFA nélkül értendők.

A szakszervezet szerint nem megfelelő a járműbe épített motor teljesítménye. Ezzel szemben az az európai átlagnak megfelelő, a tűzoltástechnikai feladatok ellátására maradéktalanul alkalmas. A külföldi gyártású gépjárműfecskendők teljesítménye 170 KW és 250 KW között mozog, míg a magyar gépjárműfecskendőé 217 KW.

A szakszervezet által említett 420 lóerős elvárás nem kivitelezhető, mivel az ismertebb járműgyártók ebben a kategóriában nem szerelik ilyen teljesítményű motorral a járműveiket.

A szakszervezet szerint a legénységi fülkehely túl kicsi. A fülke mérete mindenben megfelel a vonatkozó MSZ EN 1846-2 szabvány előírásainak.

A szakszervezet szerint túl sok a vezérlőpanel és azok elhelyezése sem optimális. A képernyőket az előírások szerint helyezték el úgy, hogy azokat a gépjármű vezetője és a parancsnok egyaránt elérje.

A szakszervezet szerint a fellépők mérete nem megfelelő. A fellépők méretei minden tekintetben megfelelnek a vonatkozó MSZ EN 1846-2 szabvány előírásainak.

A szakszervezet kifogásolja, hogy veszélyes az autóban elhelyezett kapaszkodó, hiszen éles laposvasak állnak ki belőle. A kapaszkodókat a tűzoltók javaslatai alapján már kicserélte a gyártó, ezt a mellékelt kép is igazolja.

A szakszervezet kifogásolja, hogy a járműben tárcsafékek helyett dobfékek vannak. Az összkerékhajtással szerelt, terepi használatra is tervezett járművek esetében a gyártók a dobféket részesítik előnyben, így építik járműveiket, mivel a zárt felépítés miatt az védettebb a szennyeződésekkel szemben, ezért a jármű üzembiztosabb és hosszabb élettartamú.

Azon túl, hogy a gyártó folyamatosan elemzi a járművet használó tűzoltók járművel kapcsolatos véleményeit, a Rába az előre egyeztetett protokoll szerint felülvizsgálatot is végez rajtuk. A vizsgálat során ellenőrzik a futóművet és futáspróbát is tartanak. Ezt akkor is elvégzik, ha az üzemeltetés során semmilyen hiba nem jelentkezik.

A szakszervezet kifogásolja, hogy a pótállványcsövön nincs hely, ahová beakadna a kulcs. A járművön a német Kindswater gyártmányú pótállványcsövek kaptak helyet. A föld alatti tűzcsapok esetében az egyetemes kapocspárkulcsok használata annak mérete miatt is akadályokba ütközik. A pótállványcső felhelyezése segédeszköz nélkül történik.

A szakszervezet szerint a fakkokban sok a kihasználatlan és felesleges hely. A málhaterek kialakításakor, a felszerelések elhelyezésekor az volt a legfőbb cél, hogy minden szükséges felszerelést a legelérhetőbb helyen rögzítsenek, és azokat onnan könnyen ki lehessen venni. A szabad helyek pedig az utólagos málházás miatt szükségesek.

A szakszervezet kifogásolja, hogy a fakkokban nincsenek vízelvezető lyukak, így tisztításnál a víz bennük marad. Az első járművek esetében valóban nem voltak vízelvezető furatok, de ezt a gyártó a későbbi járműveknél már pótolta. Ahol ilyen még nincs, azokat igény szerint pótolja a gyártó.

A szakszervezet kifogásolja, hogy a gyorsdarabolóhoz nem megfelelő fordulatszámú korongok vannak a járműben. Valóban voltak ilyen problémák, ezeket azóta kicserélték.

A szakszervezet kifogásolja, hogy a jobb hátsó fakkban van az állványcső és a bal elsőben található hozzá a tűzcsapkulcs és a tömlők. A tűzcsapkulcs a méreteinél fogva valóban az első fakkban kapott helyet, a tömlők azonban az állványcsőhöz hasonlóan a hátsó fakkban lettek elhelyezve.

A szakszervezet azt is kifogásolta, hogy nincs a fecskendőn habfelszíváshoz szükséges tömlő. A tömlők a tűzoltók jelzései alapján málházásra kerültek a járműveken.

A szakszervezet állításaival szemben a berendezések elhelyezését egyértelmű jelzések mutatják, a rögzítésre, tömítésre felhasznált anyagok kiváló minőségűek.

A létrák szakszervezet által kifogásolt rögzítési helye és módja több éves gyakorlatnak felel meg, az ellen eddig egyetlen munkavédelmi kifogás sem merült fel, ezzel összefüggésbe hozható baleset nem történt. Bár nem merült fel kifogás a kihúzós és dugólétra rögzítését illetően, a gyártó más gyártmányú, könnyebben kezelhető zárakra váltott, amelyek segítségével mind a létrák, mind a szívótömlők könnyebben elérhetőek.

A szakszervezet kifogásai között több olyan van, amely nem gyári megoldásokról szól. Mint minden gyártó, a BM Heros is csak a gyári megoldásokért és berendezésekért áll helyt, az ezekkel kapcsolatos problémákat orvosolja. Annál is inkább, mert a gyártó jóváhagyása nélkül történő átalakítások garanciális problémákat is felvetnek.

A szakszervezet a megkülönböztető hangjelzés erősségét is kifogásolja, miközben a szükséges eszközök beszerzése a vonatkozó jogszabályok betartásával történt meg.

A fényárboc kialakításakor azok külső behatások ellen történő védelme volt a legfőbb szempont.

A szakszervezet egyes eszközöket is hiányol, ezek többsége szükség esetén külön beszerezhető, elhelyezésük megoldható.

A szakszervezet megemlíti, hogy kényelmetlen az új fajta sugárcső, jobb lenne helyette a régi típus. Az említett sárga Nepiro típus gyártása már megszűnt, a helyét átvette a Nepiro Ergo sugárcső, ami kiváló minőségű, korszerű eszköz.

A szakszervezet kifogásolja, hogy gyenge a gyorsbeavatkozó elektromos motorja. A Heros gyártmányú gyorsbeavatkozó motorja ugyanolyan gyártmányú és áttételű, mint a Rosenbauer tömlődoboké. A tömlődob hajtásrendszerébe beépítettek egy kuplungszerkezetet, ami megakadályozza, hogy a motor leégjen.

A tömlő visszacsévélésekor nem célszerű a kifektetett 60 méter tömlőt pusztán a motor erejére bízni, azt kézzel segíteni kell. Visszacsévélés előtt a szárazra fúvatás funkció alkalmazásával a tömlőből a vizet ki kell fújatni, így jelentősen csökken a motor terhelése. A pedál használata felszabadítja a kezelő mindkét kezét, így megfelelően irányítani tudja a felcsévélendő tömlőt.

A szakszervezet kifogásolja a járművön elhelyezett tömlők számát, miközben ezek száma nem a jármű típusától, hanem a málházási előírásoktól függ. A járművön található szabad helyeken az igényeknek megfelelően a tömlők száma növelhető.

A szakszervezet szerint túl közel van a szivattyú szívóscsonkjához a rádió. A tesztek során a felszívócsonkon levő zárókapocs levétele semmilyen problémát nem okozott.

A jármű gyártása során természetesen minden járművet teszteltek. Egy új eszköz, vagy jármű rendszerbe állításakor mindig lesznek olyanok, akik a régi, jól megszokott eszközöket részesítik előnyben és fenntartásokkal fogadják az újdonságokat. A tűzoltótechnika a változó világ kihívásaival párhuzamosan fejlődik, így elengedhetetlen, hogy új eszközök kerüljenek a katasztrófavédelem rendszerébe. A gyártó és a BM OKF is több fórumon, havi rendszerességgel összegzi a magyar gépjárműfecskendővel kapcsolatos tapasztalatokat. A gyártó minden szükséges változtatást elvégez, a hibákat pedig kijavítja.” – írja Mukics Dániel.

Virág elvtárs szelleme tovább él

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság válasza alapján még inkább bizonyosságot nyert a Tanu című filmből az idézet, amit a HTFSZ is felhozott az elemzésében.

Pelikán: Ez citrom!
Virág elvtárs: Narancs.
Pelikán: Citrom!
Virág elvtárs: Nem nyitok vitát.

Rovat
Témakör