Az erdőtüzek formái

Magyarország erdeiben az erdőtüzek formáit a fafajta és a növény szerint az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:

  • aljnövényzettűz
  • csemetetűz
  • törzségés
  • koronaégés

Aljnövényzettűz

A láng a talajt közvetlenül a fedőnövényzeten (száraz fűtakaró, lehullott levél, gally, stb.) terjed, leperzselve a fák törzseinek alsó részét, valamint a talajszint feletti gyökereket. Az aljnövényzet tüzeket két részre lehet bontani:

  • Futótűz;
  • Tartós tűz.

Futótűz: A talaj legfelső rétegén lévő növényeket érinti.
A magas víztartalmú növényekre, valamint a legfölső felszín alatti nedvesebb rétegekre nem terjed át. A futótűz nagy sebességgel terjed, amelyet nagymértékben befolyásol a mindenkori széljárás is.

Tartós aljnövényzeti tűz: Akkor következik be, mikor nem csak felületi égés jön létre, hanem az égés a felső humusz rétegben is terjed, amely izzással és erős füstképződéssel jár. Ilyen jellegű tüzeknél a fák kérge és gyökérzete is erősen károsodik, valamint a kisebb facsemeték, cserjék teljesen elégnek.

Lombtűz

Lángoló aljnövényzet

Az aljnövényzeti tűz nagy szárazság idején könnyen átterjedhet lombtűzzé, amelynek a jellemzője, hogy a tűz nemcsak a talajtakarón, hanem a fák, cserjék lombkoronáján is terjed. Az égés következtében a levelek, az apró vékonyabb gallyak, sőt a nagyobb ágak is égnek. Az ilyen jellegű tűz következtében a fák rendszerint elpusztulnak. A lombtüzeket is két válfajra lehet bontani, mint az aljnövény tüzeket: futó- és tartós lombtűzekre.

Futó lombtűz: Többségében erős, illetve viharos szél esetén jellemző. A lombkoronán a tűz ugrásokkal terjed tovább, megelőzve az aljnövényzet tűznek a frontját. A lombkorona alsó részét általában az aljnövényzet tüze melegíti fel, amitől az lángra lobban és a széllökések hatására a lombkoronán terjed tovább.

A tartós lombtűznél az égés a fák koronáján terjed, de elég a talajt fedő réteg is. Általában gyenge szél mellett beszélünk tartós lombtűzről. Az ilyen jellegű tüzeknél a fák erősen megégnek, elszenesednek, illetve ki is dőlhetnek.

A tűz terjedési sebessége

Az aljnövényzeti és a lombkorona tüzeket terjedési sebességük és a lángmagasságuk alapján három csoportba lehet sorolni:

  • Gyenge;
  • Közepes;
  • Erős tüzekre.

Gyenge aljnövényzetű tűznél a láng terjedés sebessége 1 m/perc, a gyenge lombkorona tűznél a terjedési sebesség 3 m/perc. A láng magassága a gyenge tüzeknél a 0,5 métert nem haladja meg.

Közepes aljnövényzetű tűznél a láng terjedési sebessége 1-3 m/perc, lombkorona tűznél a láng terjedési sebessége kisebb, mint 100 m/perc. Közepes tűznél a láng magassága 0,5-1,5 méter között van.

Aljnövényzet ég az erdőben

Erős aljnövényzeti tűznél a tűz terjedési sebessége a 3 m/percet meghaladja. Lombkorona tűznél a terjedési sebesség meghaladja a 100 m/percet. Erős tűznél a láng magassága az 1,5 métert meghaladja.

Az erdőtüzek fajtáinak csoportosításánál meg kell különböztetnünk a területet, ahol az erdőtűz bekövetkezett. Adottságait figyelembe véve hegyvidéken bekövetkezett tüzeket, illetve síkvidéken bekövetkezett tüzeket különböztetünk meg.

Kiemelten veszélyes területnek kell tekinteni a hegyvidéki erdőtüzeket, ahol a tűlevelű fák magas gyantatartalma miatt a lángterjedés átlagos sebessége 2-3-szor magasabb a lombos erdőkhöz viszonyítva.
A hegyvidéken keletkezett tüzeknél további gondot jelent a terület megközelítése és a vízszerzési helyek biztosítása.
Az ország megyéi közül hegyvidéki tüzek szempontjából a legjobban veszélyeztetett megyék: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Veszprém, Baranya és Pest megye.

A síkvidéki erdőtüzeknél a legnagyobb problémát a talaj homokos, laza szerkezete miatt a megközelítés jelenti. Az ország megyéi közül a Bács-Kiskun, illetve a Csongrád megyei terület a legveszélyesebb, illetve annak szerves részei a Kiskunsági és a Hortobágyi Nemzeti Park.

Erdőtüzek kiterjedésük szerint

Az erdőtüzeket csoportosíthatjuk még kiterjedésük alapján. Az erdőterületek nagysága, kiterjedése, a hegy és domb vidékeken nagyobb mint a lápos sík területeken.

Az erdőtüzeket a tűz kiterjedése alapján 3 részre lehet tagolni: kis, közepes és nagy tüzekre. Kis erdőtűz 10 ha alatti területnél, közepes erdőtűz 10 ha és 100 ha közötti területnél, nagy erdőtűz 100 ha fölötti területnél.

Rovat
Témakör