Tűzvédelmi követelmények rendszere

Tűzvédelmi követelmények rendszere

A meghatározott biztonsági szint többféle módon érhető el.

A tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény törvény hatálya alá tartozóknak a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint kell teljesíteni.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető:

  • tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával,
  • a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy
  • a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alkalmazásában:

  • a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelményeknek számítanak a IX. fejezetben foglaltak,
  • az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII–XX. fejezetben foglaltak és
  • az előző két pontban nem szereplő követelmények az építmények tűzvédelmi létesítési előírásainak számítanak.
Rovat
Témakör