Szabványok alkalmazhatósága a magyar tűzvédelemben

Szabványok alkalmazhatósága a magyar tűzvédelemben

Vajon csak a nemzeti szabványokkal lehet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szintet elérni?

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: tűzvédelmi törvény) szerint a tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket az e törvény hatálya alá tartozóknak a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint kell teljesíteni.

A tűzvédelmi törvény a szabványt így definiálja: „egy elismert szabványügyi testület által ismételt vagy folyamatos alkalmazás céljára elfogadott műszaki előírás, amelynek betartása nem kötelező és amely a következő kategóriák valamelyikébe tartozik: nemzetközi szabvány, európai szabvány, harmonizált szabvány, nemzeti szabvány.”

A tűzvédelmi törvény meghatározza, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető

  • tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával.
  • a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy
  • a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.

A nemzeti szabványokon túl

A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekben (továbbiakban: TvMI) egy sor olyan szabványra is hivatkoznak, amit nem vezettek be Magyarországon. Ezekkel vajon az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető csak azért, mert TvMI-ben elfogadottnak tekintik?

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság álláspontja szerint igen. Ha pedig TvMI-ben nem hivatkoznak rá, akkor a tűzvédelmi törvényben szereplő harmadik lehetőséggel, tervezői igazolással lehet alkalmazni.

Vonatkozó műszaki követelmény

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) számos esetben közvetlenül utal vonatkozó műszaki követelményre, mint megoldásra. Az OTSZ definíciója szerint a vonatkozó műszaki követelmény a „nemzeti és Európai Uniós szabványok összessége”. Ennek értelmetlenségével már korábban foglalkoztunk.

Az OTSZ következő módosításának szakmai egyeztetésén a definícióra már az szerepelt, hogy „nemzeti szabványok és műszaki irányelvek összessége”. Amennyiben ez ebben a formájában beépül a BM rendeletbe, akkor az minden tekintetben szabad utat ad a TvMI-knek, akár a szabványok mellett egy párhuzamos világ építésére is.

Rovat
Témakör