Tűzoltó készülékek készenlétben tartása

Tűzoltó készülékek készenlétben tartása

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) szerint tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

  • az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
  • ahol az OTSZ előírja és
  • jogszabályban meghatározott esetekben

az OTSZ 16. mellékletében foglalt 2. táblázat szerint.

A tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletében foglalt 1. táblázat tartalmazza.

Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján önálló rendeltetési egység a meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Eltérések

Az OTSZ szerint ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az OTSZ 204. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

A tűzvédelmi hatóság további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

Elhelyezés

A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 liter töltettérfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

A tűzoltó készüléket tűzvédelmi jellel kell megjelölni. A tűzvédelmi jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett padlósíktól mérve legalább 1,8 méter, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.

Számítási példa

Egy 205 m2-es, egyszintes önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak, robbanásveszélyes anyagok tárolása viszont nem történik.

Az OTSZ 16. mellékletének 2. táblázata szerint 5 oltóanyagegység szükséges. Az OTSZ 16. mellékletének 1. táblázata szerint az 5 oltóanyagegység teljesíthető 1 darab, legalább 21A 89B oltásteljesítményű tűzoltó készülékkel vagy akár 2 darab, legalább 13A 55B oltásteljesítményű tűzoltó készülékkel.

Elsősorban a tűzvédelmi szempontok figyelembevételével kell dönteni, hogy a két megoldás közül melyiket választjuk.

Tűzvédelmi bírság

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerint a tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) 20-50 ezer forintig terjedő tűzvédelmi bírsággal jár. A bírság kiszabása kötelező.

Rovat
Témakör