Szabályozzák a tűzoltók internetes megjelenését

A rendőrségnél már szigorú szabályok léptek életbe, hamarosan a hivatásos tűzoltók sem posztolhatnak bármit.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény teremtette meg a lehetőséget arra, hogy megtiltsák a hivatásos állomány tagjának az internetes felületen magánszemélyként való megnyilvánulásakor, magánvélemény nyilvánításakor a hivatásos állományba tartozására vonatkozó adat nyilvánosságra hozását. Erre a júliusban hatályba lépett jogszabály a rendőröknél az országos rendőrfőkapitánynak, a tűzoltóknál az országos katasztrófavédelmi főigazgatónak adott felhatalmazást.

A Lánglovagok.hu érdeklődésére Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője közölte: az OKF szakterületei már kidolgozták a vonatkozó belső szabályozót, ami a közeljövőben hatályba lép. Az előírások célja és lényege, hogy az állomány tagjainak magánéleti megnyilvánulásai ne legyenek méltatlanok a szervezethez, hiszen az itt szolgálatot teljesítők az egyik legmegbecsültebb szakma képviselői.

Szigorú korlátozás a rendőröknél

Az országos rendőrfőkapitány 11/2015. (VII. 10.) ORFK utasítása a rendőröknél jelentős korlátozásokat léptetett érvénybe az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv működésébe vetett közbizalom csorbítására, eredményes működésének hátráltatására, továbbá a hivatásos állomány tagjának befolyásolására alkalmas internetes tartalmak megjelentetésének megakadályozása érdekében.

Ilyen egy hivatalos rendőrségi fotó (Forrás: www.police.hu)
Ilyen egy hivatalos rendőrségi fotó
(Forrás: www.police.hu)

Papp Károly r. altábornagy azt akarja elérni, hogy az internetes felületen a rendőrségi állományba tartozás tényének nyilvánosságra hozatala miatt a rendőrség hivatásos állományának tagja vagy annak közeli hozzátartozója ne legyen kitéve a hivatali kötelezettséggel összefüggésben illetéktelen befolyásolásnak, a rendőri foglalkoztatásra visszavezethető esetleges fenyegetésnek, valamint a rendőrség működésébe vetett közbizalom csorbítására alkalmas, így különösen a rendvédelmi hivatás etikai alapelveivel össze nem egyeztethető véleménynyilvánításokat megelőzze.

Az utasítás alapján a hivatásos állomány tagja az internetes felületen magánszemélyként történő megnyilvánulásakor vagy magánvéleménye kinyilvánításakor a rendőrség állományába tartozásának tényét, a beosztását, a rendfokozatát, valamint a rendőrség állományába tartozásra utaló képet, kép- és hangfelvételt nem hozhatja nyilvánosságra.

Ez alól kivétel, ha a hivatásos állomány tagja magánszemélyként történő megnyilvánulására vagy a magánvéleménye kinyilvánítására a szolgálati időn kívül végzett tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységével összefüggésben vagy a rendőrség által szerkesztett és kiadott sajtótermékben kerül sor. A hivatásos állomány tagja azonban ezen esetekben is köteles magánszemélyként úgy megnyilvánulni vagy a magánvéleményét kinyilvánítani, hogy az összhangban legyen az utasításban meghatározott célokkal.

Alkotmányossági aggályok

Az új szolgálati törvény számos pontja – köztük az internetes korlátozás – miatt a Lánglovagok Egyesület még júniusban fordult az alapvető jogok biztosához. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala azt a tájékoztatást adta, hogy az új jogszabály miatt olyan sok panasz érkezett, hogy külön munkacsoport foglalkozik vele. Idén a vizsgálat lezárása nem várható.

Rovat
Témakör