Vízből mentés szabályai a tűzoltóságnál

Vízből mentés szabályai a tűzoltóságnál

A 6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítással kiadott Műszaki Mentési Szabályzat a következőket határozza meg a vízből mentésre.

Általános előírások

Vízből mentésnek kell tekinteni minden olyan esetet, amikor a mentendő személy vízben van és önerejéből nem képes biztonságba jutni.

Vonulás

A vonulás az alábbiak figyelembevételével történjen:

  • a vonulás alatt meg kell határozni, hogy a mentésben kinek mi lesz a feladata (közvetlen mentők, parti segítők);
  • a mentésvezető határozza meg a mentéshez előkészítendő és használandó eszközöket, amelyeket a vonulás megkezdése előtt vagy közben a lehetőségektől és a körülményektől függően elő kell készíteni;
  • a mentésvezető határozza meg a bevetés alatt szükséges ruházatot;
  • vonulás során tekintettel kell lenni a hullámzás által keltett másodlagos veszélyekre, például felborítás, meglökés.

Felderítés

A felderítés az alábbiakra terjedjen ki:

  • folyóvíznél távolsági felderítéssel kell meghatározni, a mentés várható helyszínét a folyó sodrásából, illetve a partra történő lejutásból;
  • a mentendő személy megközelítésének meghatározásánál vagy biztonságosabb helyzetbe hozásánál a lehető leggyorsabb megoldást kell választani a biztonság figyelembevételével;
  • a mentés megkezdése előtt a helyszíni sajátosságokat figyelembe véve kell meghatározni a vízre szállás módját, amennyiben közvetlen személymentést végrehajtása történik (begyalogolás, beereszkedés, beugrás).

Beavatkozás előkészítése

A beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

  • a feladatok meghatározásánál egyértelműen meg kell határozni, hogy melyik személyt ki fogja biztosítani a mentés során, illetve kinek hol kell elhelyezkednie;
  • a mentésre alkalmas eszközök közül meg kell határozni a körülményekhez legoptimálisabbat, és azokat elő kell készíteni;
  • a mentésvezető által megjelölt személyek elfoglalják a megfelelő felszerelésekkel a meghatározott pontot, ahonnan a mentést fogják végezni.

Beavatkozás

Törekedni kell a mentendő személy pozitív felhajtóerővel történő fixálására, mentő eszköz odadobásával, odanyújtásával.

A mentett személlyel folyamatos pozitív kommunikáció szükséges, amellyel a mentést tudjuk elősegíteni, illetve adott esetben a pánikban lévő személyt megnyugtatni.

A helyszínre érkezés pillanatától egy személy folyamatosan tartsa szemmel a bajba jutottat, és igyekezzen meghatározni annak helyét minél pontosabban, arra az esetre, ha elmerül.

Figyelembe kell venni a vízmozgás és szél irányát, sebességét, az esetlegesen arra közlekedő hajókat a mentési módszer és sorrend meghatározásakor.

A beavatkozás biztonsági előírásai

A mentésre csak jó vízbiztonsággal és úszástudással rendelkező személy vehető igénybe.

Az előkészített mentőeszközök, amelyek nem kerülnek felhasználásra, maradjanak készenlétben a beavatkozás végéig.

A vízi jármű esetében a kezelőn kívül minimum 1 fő szükséges a mentéséhez. A mentés során kötél használata javasolt.

Vízi járműben tartózkodóknak mentőmellény viselése kötelező.

A mentésben résztvevők sisakot és mászóövet ne viseljenek, ruházatuk az időjárásnak megfelelően könnyíthető.

Utómunkálatok

A sérültet elsősegélyben kell részesíteni az orvos, illetve a mentőknek történő átadásig.

A sérültet azonnal el kell kezdeni – lehetőségekhez képest – megszabadítani a vizes ruháktól.

Amennyiben orvosi segítségre még várni kell, száraz pokrócokkal, ruhákkal be kell a sérültet takarni. A felmelegítést, ha lehetséges meleg itallal is el lehet kezdeni.

Rovat
Témakör