Erdők és tőzegterületek tüzeinek oltása

Erdők és tőzegterületek tüzeinek oltása

A 6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítással kiadott Tűzoltás-taktikai Szabályzat a következőket határozza meg az erdő, bozót és náddal borított területek, valamint a tőzegtalajok tüzeinek oltására.

Ezen előírásokat az erdő, bozót és náddal borított területek, valamint a folyamatosan égő tőzegtalajok (földalatti égések) tüzeinek az oltásánál kell alkalmazni.

Tűzveszélyes időszakban a tűzoltói intézkedéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, illetőleg a természetvédelmi területek által felállított ügyeleti rendszerek információinak figyelembevételével kell tervezni.

A tűzoltásnál a lehető legkisebb környezetvédelmi kárral járó beavatkozási módot kell meghatározni.

Nagy kiterjedésű erdőtűz Jakabszállás határában
Erdőtüzek + 7

Nehezen áttekinthető vagy nagy kiterjedésű tűz esetén több tájékozódási pont kijelölésére is intézkedni kell.

Külső segítség igénybevétele:

 • amennyiben a feladatok fegyveres, rendőri vagy polgári védelmi erők bevonását igénylik, akkor magasabb szintű tűzoltás irányítási szervezetet is létre lehet hozni;
 • a segítségnyújtásba bevont dolgozókat és polgári lakosságot, valamint katonai erőket csak tűzoltói irányítás mellett szabad bevetni;
 • a tűzoltás során figyelembe kell venni az erdőgazdálkodó által készített, a vonatkozó jogszabályban meghatározott védelmi tervben foglaltakat.

Vonulás

A vonulás az alábbiak figyelembevételével történjen:

 • az erdőterületekhez vezető utak általában stabil burkolattal ellátott úton nem megközelíthetőek;
 • az erdőkben közlekedésre szolgáló földutak és nyiladékok többnyire rendelkezésre állnak, azonban tűzoltó járművek számára sok esetben járhatatlanok;
 • tőzegtűz esetén ügyelni kell a beégett területeken a beszakadás veszélyére gépjárművel és gyalogosan történő megközelítés esetén egyaránt;
 • helyismeret hiányában a megközelítési útvonalak állapotára, járművekkel, gyalogosok általi használhatóságára vonatkozó információkat a tűzoltásvezető számára az illetékes erdészet szakemberei tudnak szolgáltatni.

Felderítés

A felderítés az alábbiakra terjedjen ki:

 • a tűzoltásvezető a lehetőségek szerint minél előbb szerezze be az érintett terület erdőművelési térképét. A tűzoltásvezető jelölje ki az erdőgazdálkodó bevonásával a veszélyeztetett terület határvonalait, és annak ismeretében határozza meg az oltási, védekezési és elhárítási feladatokat. Szükség szerint intézkedjen a további erők és eszközök kirendeléséről és fogadásukról;
 • megfelelő terepviszonyok esetén a helyszín felderítéséhez magasból mentő gépjármű is igénybe vehető;
 • amennyiben a terepviszonyok, vagy a tűz kiterjedése miatt a felderítést nem lehet elvégezni, akkor lehetőség szerint légi felderítésre intézkedni kell;
 • a veszélyes katonai gyakorló területek (lőterek, használaton kívüli lőterek, nem hatástalanított aknamezők) tüzeinek oltását csak a Magyar Honvédség tűzszerész szolgálatának, illetve a lőtérparancsnok helyszíni irányítása alapján lehet végezni;
 • a tűz által veszélyeztetett lakott területekre;
 • a lakott területekről az emberek kimenekítési lehetőségeire;
 • a terjedés irányára;
 • a helyszínen meglévő lakott, vagy ipari objektumok helyzetére;
 • a tűz körülhatárolásának zónáira;
 • a vízellátás és megközelítés útvonalára;
 • az erdőterületen átvezetett villamos vezeték hálózatra, annak veszélyeztetettségére;
 • az uralkodó szél irányára, sebességére;
 • a menekülési és menekítési útvonalakra.

Kiterjedt, nagy területet érintő erdő és vegetációtűz esetén törekedni kell a légi felderítés alkalmazására, valamint lehetőség szerint a földi egységeknek a tűz által érintett területet GPS koordináták alapján meg kell határozni. A mért GPS értékeket fel kell dolgozni az erdészeti térképek és egyéb térinformatikai rendszerek, térképek segítségével.

Beavatkozás előkészítése

A beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

A helyszín megközelítése és a technikai eszközök telepítése során figyelmet kell fordítani:

 • a terepviszonyokra;
 • a megközelítési utak járhatóságára, szelvényméreteinek változatosságára;
 • az uralkodó szélirány jellemzőire (meteorológiai információk);
 • a veszélyeztetett terület gyors elhagyására;
 • a gyakori kényszer áttelepülésekre, valamint a távolsági vízszállítás megszervezésére.

A légi járművek földi bázis és oltóanyag-töltőhelyét elsősorban a merevszárnyú légi jármű fogadására is alkalmas kedvezőtlenebb kategória besorolású (nem közforgalmi) füves leszállópályák kijelölésével kell biztosítani.

A tűzoltás szervezésénél figyelembe kell venni, hogy biztonsági okokból csak nappali repülés tervezhető.

Biztonsági okokból a veszélyeztetett területekre irányított személyek nyilvántartásáról gondoskodni kell.

A várhatóan több napot is igénybe vevő munkálatok esetén a helyszín folyamatos egészségügyi biztosításáról gondoskodni kell.

Az eset helyszínén történő többszöri váltás, pihentetés esetén, a helyi önkormányzat és a polgári védelem bevonásával a szükséges szociális ellátó háttér megteremtésére intézkedni kell.

A nehéz terepadottságok leküzdése érdekében lánctalpas vontatójárművek beállítását meg kell szervezni.

A területről olyan térképet célszerű beszerezni, amelyeken a megközelítési útvonalak és a vízvételi helyek is feltüntetésre kerültek.

A terület sajátosságai szerint fel kell tüntetni az ideiglenes repülőtér helyszínét is.

A hírösszeköttetés biztosítása érdekében a tűzeset felszámolásának időtartama alatt az igénybe vett szervekkel, szervezetekkel biztosítani kell a folyamatos kapcsolattartást mind az ügyeletek, mind pedig a veszélyzónában tevékenykedő egységek (személyek) között.

Beavatkozás

A beavatkozás során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • a nagy kiterjedésű erdő, és vegetációtüzek speciális felszerelést és taktikát igényelnek;
 • amennyiben a tűzeset nagysága, összetettsége vagy időtartama azt indokolttá teszi, törzskari vezetést kell szervezni;
 • a törzskar tagjai az érintett szervezetek szakembereiből álljanak;
 • amennyiben a védendő térségben lakott terület, ipari vagy egyéb létesítmény található, az elsődleges beavatkozás az ott tartózkodó személyek biztonságba helyezésére irányuljon.

A tűzoltásvezető nagy kiterjedésű erdő-vegetációtűz légi, illetve földi tűzoltásának megszervezésekor hozzon létre külön tűzoltó szakaszokat, melyek egyaránt alkalmasak önálló, valamint összehangolt feladatok végzésére az egyes tűzoltási területeken belül. A szakaszok élére nevezzen ki szakaszparancsnokot. A szakasz vezetője tartja a kapcsolatot a tűzoltásvezető által kijelölt személlyel, és a többi csoporttal.

Légi oltás megszervezése esetén:

 • merev szárnyas és forgószárnyas egységek tűzoltási területenként külön avatkozzanak be;
 • légi egységek oltóanyaggal történő kiszolgálásáról intézkedni kell;
 • légi felderítés, oltás, mentés során több légi jármű egyidejű alkalmazása esetén repülésirányítást csak képesített földi szolgálat végezhet.

A tűz mesterséges határok közé szorítása (fadöntés, ellentűz, robbantásos módszer) során az alkalmazott taktikára jellemző veszélyhelyzetnek megfelelően biztosítani kell a beavatkozás feltételeit.

Nádastűz Pácsony és Olaszfa között
Nádastüzek + 10

A tűzoltásvezető a beavatkozás során engedélyezheti az egyéni védőeszközök viselése alóli könnyítést.

Erdőtüzek oltásánál fokozott figyelmet kell fordítani az égő területen áthúzódó nagyfeszültségű vezetékekre.

A tőzegtüzek mély elárasztásos módszerrel történő oltásához a területileg illetékes vízügyi szakembereket, illetőleg szolgálatot igénybe kell venni.

Beavatkozás biztonsági előírásai

A beavatkozásban résztvevőkről nyilvántartást kell készíteni. A tűzoltásvezető jelöljön ki legalább 1 főt, aki ezt a nyilvántartást vezeti és őt folyamatosan információval látja el a beavatkozásban résztvevőkről.

A tűzoltásvezető határozza meg az oltásban résztvevők számára a tűzterjedés szempontjából biztonságos átjárókat és biztonsági sávokat.

A tűzoltásvezető egészségügyi biztosításról, vagy elsősegélynyújtó hely kijelöléséről lehetőség szerint gondoskodjon.

Utómunkálatok

Az utómunkálatok során nagy figyelmet kell fordítani:

 • az égett terület tüzetes átvizsgálására, a tuskók, fatörzsek és a talajba történt
 • beégések parázslásainak megszüntetésére;
 • a parázsló részek – víz hiánya esetén – földdel, homokkal történő lefedésére, vízzel történő oltására;
 • a földalatti tőzeg és gyökérizzások megszüntetésére.

A tűzoltást követően a tűzoltásvezető intézkedjen az erdőgazdálkodó felé az érintett terület fokozott felügyeletére. A felügyeletre kijelölt polgári személyeket a feladatra fel kell készíteni, a hírösszeköttetést meg kell szervezni.

Rovat
Témakör