Beavatkozás gázvezeték sérülése esetén

Beavatkozás gázvezeték sérülése esetén

A 6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítással kiadott Műszaki Mentési Szabályzat a következőket határozza meg gázvezetékek sérüléseinél a tűzoltói beavatkozásra.

Általános előírások

Ezen előírásokat a földgázvezeték sérülése kapcsán, valamint a Tűzoltás-taktikai Szabályzatban a gázt szállító járművek, a gázvezetékek, a gáztartályok és a gázpalackok tüzeinek oltása című fejezet előírásaival együttesen kell alkalmazni.

A bejelentett gázszivárgás, gázömlés során – az illetékes gázszolgáltató igénybevételével és véleménye figyelembevételével – a legrövidebb idő alatt meg kell szüntetni a szivárgást, ömlést, robbanásveszélyt.

Amennyiben a jelzés tartalmából gázvezeték meghibásodására és annak következtében gáz kiáramlására lehet következtetni, tájékozódni kell a közvetlen életveszélyben lévő személyekről, és meg kell állapítani a kiáramló gáz terjedési irányát és várható hatását, valamint fel kell készülni tűzoltási feladatokra is.

Vonulás

A vonulás az alábbiak figyelembevételével történjen:

 • a vonulás és a kárhely megközelítése során vegye figyelembe a szélirányt;
 • a vonuló egységeket biztonságos távolságban (minimum: 50 méter) és helyen kell felállítani a felderítés idejére.

Felderítés

A felderítés az alábbiakra terjedjen ki:

 • a felderítést legalább két fővel kell végrehajtani, használva az egyéni
  védőfelszereléseket, légzésvédő készüléket és lehetőség szerint személyi gázérzékelő műszert;
 • a gyújtásveszélyre, szikrát nem okozó felszerelések és – ha indokolt – védősugár, tűzoltó készülék biztosítására;
 • az esetleges életveszély és a lehetséges menekítési útvonalak meghatározására;
 • a gázömlés körülményeire (a sérült vezeték mérete, a nyomvonal iránya, elhelyezkedése, terjedési irányai, az időjárási körülmények, azok változékonysága, a terület beépítettsége és domborzati viszonyai);
 • a gázvezeték vagy egyéb szerelvény kiszakaszolási, elzárási lehetőségeire.

Beavatkozás előkészítése

A beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • gázömlés esetén a veszélyességi övezetet a szélirány felől indulva, a helyszíni adottságoknak megfelelően, lehetőleg több irányból haladva, folyamatos gázkoncentráció méréssel kell kijelölni;
 • intézkedni kell a veszélyeztetett terület lezárására, a lezárt terület kiürítésére a környezetben lévők tájékoztatására, valamint a forgalom elterelésére a társszervek bevonásával;
 • ki kell jelölni a tűzoltó gépjárművek felállítási helyét, ahol a káresethez a lehető legközelebb, de még biztonságos körülmények között működhetnek;
 • gázvezeték sérülése esetén fel kell venni a kapcsolatot a vezeték üzemeltetőjével, és intézkedni kell a vezeték kiszakaszolásáról a gázkiáramlás megszüntetése céljából.
Panelház oldala robbant ki Budapesten
Gázvezetékek megrongálódása + 23

Beavatkozás

A gázvezetékek szivárgásakor, gázömlésekor ki kell kérni a vezeték üzemeltetőjének véleményét, és vele együttműködve kell a feladatot végrehajtani.

A kiáramlás környezetének nedvesítésével csökkenteni kell a robbanásveszélyt, figyelembe véve azt, hogy a kiáramló (de be nem gyulladt) gáz hűtést nem igényel.

Beavatkozás biztonsági előírásai

A gázkoncentráció mérésére lehetőség szerint intézkedni kell.

Gázömlés esetén tilos a nem robbanásbiztos kivitelű eszközök használata a védőzónán belül.

A beavatkozásban résztvevők biztonsága érdekében az azonnali visszavonulás lehetőségét minden esetben biztosítani kell.

Zárt terekben gondoskodni kell a szabadba szellőztetésről, a gázkiáramlás megszüntetéséről, áramtalanításról és a gyújtóforrások megszüntetéséről.

A veszélyességi övezeten belül kizárólag a biztosítási és beavatkozási feladatokkal megbízott állomány tartózkodhat.

Rovat
Témakör