Növények a lakóházak menekülési útvonalán

Növények a lakóházak menekülési útvonalán

Tűzvédelmi szempontból koránt sem egyszerű a helyzet.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a lakáson kívüli közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak külön meghatározott kivétellel nem helyezhetők el.

Ez a kivétel pedig úgy szól, hogy lakórendeltetésű épületek, épületrészek lakáson kívüli közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, ha a menekülési útvonalat az előírt minimális méret alá nem szűkítik le.

De mennyi az előírt minimális méret? 1,1 méter, 1,2 méter, 1,95 méter? Szélességben vagy magasságban?

Meglevő épületek, építmények, létesítmények esetében a kiürítés megfelelőségét a létesítés idején hatályos előírások alapján javasolt ellenőrizni, ameddig bármilyen átalakítás során a kiürítést érdemben nem módosító változtatás történik. Ebben 1968-tól némi támpontot nyújt a Kiürítés témakörű Tűzvédelmi Műszaki Irányelv. A kiürítésszámításhoz, így a minimális menekülési út szélességének meghatározásához tűzvédelmi szakember igénybevétele elengedhetetlen.

Na de mégis…

Egy 1,1 méter széles függőfolyosón már csak a korláton kívülre függesztve van helye a muskátliknak. A lakásoktól a lépcsőház vezető 1,8 méter széles középfolyosó szélén biztos lesz elegendő hely a növényeknek, de nem a villanyóraszekrény előtt.

Panelház lakása gyulladt ki Budapesten (Fotó: Kis-Guczi Péter)
Minden négyzetcentiméterre szükségük van a tűzoltóknak (Fotó: Kis-Guczi Péter)

Ha a lakásajtó közvetlenül a lépcsőházba nyílik, ott már adódhatnak gondok a megfelelő szélesség meglétével. A lépcsőkarokra sose kerüljön virág, azokon a mindennapokban is balesetveszélyes. A közbenső lépcsőpihenőkben sincs sok hely, ráadásul tűzoltásnál mentésnél ott minden négyzetcentiméterre szüksége lesz a tűzoltókat.

A tartó, állvány nem éghető anyagól legyen; a folyosóra kirakott asztal, hiába csak virágtárolásra szolgál, szabálytalan. Az eldőlés elleni védelemről is gondoskodni kell, ha csak nem egy nagy méretű, stabilan álló virágcserépről van szó, a legbiztosabb a falhoz rögzítés.

Az elhelyezésénél arra is figyelni kell, hogy a növények a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.

Magasságban

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) szerint a lépcsőkar és a lépcsőpihenő feletti szabad belmagasságnak legalább 2,2 méternek kell lennie. A lépcsőkar feletti szabad belmagasságot a lépcső járóvonalán, a lépcsőfokok élére illesztett érintő vonaltól függőlegesen kell mérni. Ez a 2,2 méteres szabad belmagasság vonatkozik a lakóházak folyosóira is.

Az OTÉK azt is előírja, hogy az építmény kiürítésre alkalmas közlekedőit – a várható személyi forgalom egyidejűségének figyelembevételével, és a kiürítésre vonatkozó előírások megtartásával – úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a kiürítésre alkalmas közlekedő hátrányosan befolyásoló térszűkületet ne tartalmazzon.

A szűkítésre vonatkozó létesítési kötelezettség 2012. augusztus 7-től lett a jogszabályban ilyen általános megfogalmazású. Előtte az OTÉK így rendelkezett: „Az építmény kiürítésre alkalmas útvonalainak (folyosók, lépcsők, lejtők, kapualjak stb.) előírt legkisebb szabad keresztmetszetét, területét, épületszerkezet, beépített berendezés, felszerelés, szerelvény (pl. benyíló ajtószárny, ablakszárny, fűtőtest, csővezeték) a járófelülettől mért 1,95 m magasságon belül nem szűkítheti.”

Növények lakóépületek menekülési útvonalán
Növények elhelyezése lakóépületek menekülési útvonalán + 8

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság még a 2012-es jogszabályváltozás előtt, amikor országos botrány kerekedett abból, hogy a Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség növények nem megfelelő elhelyezése miatt 1,5 millió forintra akart büntetni egy társasházat, adott ki egy tájékoztatót „Lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése” címmel. Ebben még magasság tekintetében az OTÉK-ra hivatkozva 1,95 méter minimális magasságot írtak a növényekre ott, ahol a menekülési út minimális szélessége nincs meg.

Ez az 1,95 méter időközben beégett a köztudatba, holott jogszabály már nem támasztja alá. Kiváló lehetőség lenne viszont a Kiürítés témakörű Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben útmutatást adni, ezzel azonban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a 2020. január 22-én hatályba lépett verziónál sem élt.

Vaskos bírság

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján az épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése miatt kötelezően 20-500 ezer forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki a tűzvédelmi hatóság.

A tűzvédelmi bírság elkerülése, egyúttal a mindennapi élet megkönnyítése, a biztonságos környezet kialakítása érdekében érdemes a Tűzvédelmi Házirendben iránymutatást adni a növények elhelyezésére.

Rovat
Témakör