Karbantartás

Karbantartás

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat általános előírásai a karbantartásra.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) szerint a karbantartás mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása.

Az érintett műszaki megoldása jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt tűzvédelmi berendezés, rendszer, készülék, szerkezet, valamint az OTSZ szerint felülvizsgálat tárgyát képező rendszer.

A jogosult személy az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a szükséges szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező személy, aki végrehajtja az időszakos felülvizsgálatot.

A karbantartást el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.

Karbantartás módja

A karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

A jogosult személy a karbantartás során

  • vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,
  • elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat,
  • a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja,
  • a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi és
  • indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának sűrítésére.

Az üzemeltető köteles a karbantartás során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy a következők figyelembevételével állapítja meg.

Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül

  • a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy
  • az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.
Rovat
Témakör