Tűzoltó készülékek karbantartásának általános szabályai

Tűzoltó készülékek karbantartásának általános szabályai

A ciklusidők számításának módja, karbantartást kizáró okok, dokumentálás.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) szerint tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek OTSZ 18. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.

Ciklusidők

A ciklusidők számítása az első alap-, közép- és teljes körű karbantartás esetében a gyártási időponttól, a további karbantartások esetében a legutolsó karbantartástól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31-e, ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja, ha a gyártás éve és hónapja van jelölve, az adott hónap utolsó napja a gyártási időpont.

A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

A 25 kg és az annál nagyobb töltettömegű tűzoltó készülék a gyártást követő 20 év után a tűzvédelmi szakértői névjegyzékben tűzoltó készülék szakértői területen szereplő személy által kiadott szakvélemény birtokában tartható készenlétben. Az élettartam a 20. évtől számítva kétszer öt évvel hosszabbítható meg.

A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

Nem karbantartható

A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet szerint tűzoltó készülék nem vehető át karbantartásra, ha

 • a gyártó által előírt alkatrészek, oltóanyag és technológiai utasítás nem áll rendelkezésre,
 • a forgalomból kivonták vagy szabálytalanul hozták forgalomba,
 • újra nem tölthető tűzoltó készülék,
 • a gyártója, gyártási időpontja nem állapítható meg (nem olvasható) vagy
 • életkora az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 9. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott élettartamot elérte.

A karbantartó személynek írásban kell értesítenie a készenlétben tartót, ha a tűzoltó készülékek karbantartása nem végezhető el.

A karbantartó személy ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék használatra alkalmas-e, és nem tartozik-e abba a meghatározott körbe, ami kizárja a karbantartásra való átvételt.

A karbantartó személy a tűzoltó készüléket készenlétben tartásra alkalmatlannak minősíti, ha

 • a tűzoltó készülék tartályán vagy szerelvényein olyan mértékű sérülés található, amely a tűzoltó készülék biztonságos készenlétben tartását és használatát veszélyezteti,
 • a tűzoltó készülék alkalmazása esetén veszélyes lehet,
 • a tűzoltó készülék állapota miatt nem működőképes vagy
 • a tűzoltó készülék vagy a hajtóanyagpalack töltetének vesztesége, nyomásának csökkenése meghaladja a gyártó által megadott értéket.

Ha a tűzoltó készüléken a hiba a helyszínen nem javítható ki, a karbantartó személy a tűzoltó készüléken jól látható helyen a karbantartást végző szervezet adatait, a dátumot és a „KARBANTARTÁSRA SZORUL” feliratot tartalmazó címkével látja el, és írásban tájékoztatja a készenlétben tartót.

A nem karbantartható vagy a karbantartásra át nem vehető közé tartozó tűzoltó készüléket a karbantartó személy „SELEJT” felirattal látja el, és erről írásban tájékoztatja a készenlétben tartót.

Ha a karbantartás a készenléti helyen történik, a karbantartó személy a tűzoltó készülék rögzítését és egyéb felszereléseit is megvizsgálja.

A karbantartó személy a tapasztalt hibáról, sérülésről a készenlétben tartót írásban tájékoztatja.

Karbantartást igazoló címke

Az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet szerint a karbantartás elvégzését a karbantartást igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztása jelöli.

Az OKF azonosító jelet úgy kell felragasztani, hogy a karbantartást igazoló címkét részben fedje át, de az adatokat vagy a gyártó jelöléseit ne takarja el. Az OKF azonosító jel kizárólag a karbantartást igazoló címkével együtt és csak egyszer használható fel.

A karbantartás során a korábban használt karbantartást igazoló címkék eltávolítása – a legutolsó közép- vagy teljes körű karbantartást és gyártói végellenőrzést, vagy újratöltést igazoló címkék kivételével – az OKF azonosító jellel együtt történik.

A karbantartást igazoló címke tartalmazza

 • a „KARBANTARTVA” szót,
 • a karbantartó szervezet nevét és címét,
 • a karbantartó személy aláírását vagy az aláírással egyenértékű azonosító jelzést,
 • a karbantartás jellegét (alap-, közép-, teljes körű karbantartás, újratöltés),
 • a karbantartás dátumát (év, hónap, nap) és
 • a következő karbantartás esedékességét időponttal megadva (év, hónap, nap).

A karbantartást igazoló címke

 • öntapadós kivitelű,
 • közérthető nyelvezetű,
 • segédeszköz nélkül olvasható, (a betűméret minimum 3 mm),
 • logóval, emblémával, és a következő karbantartás esedékességének angol vagy német nyelvű feliratával kiegészíthető és
 • olyan anyagú, melynek élettartama a karbantartás érvényességi idejével arányos.

Újratöltés

Az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet szerint az újratöltött tűzoltó készüléken a karbantartó személy legalább alapkarbantartást végez vagy a soron következő fokozat (közép- vagy teljes körű karbantartás) műveletei is elvégezhetők.

A karbantartó személy a részlegesen használt tűzoltó készüléket teljesen kiüríti és az oltóanyagot selejtezi.

A tűzoltó készülék újratöltése a gyártó által megadott eljárások és utasítások szerint történik.

Az újratöltött tűzoltó készüléken fel kell tüntetni az újratöltés időpontját.

Alkatrészek pótlásakor és újratöltés esetén kizárólag a gyártó által megadott, jóváhagyott vagy szállított alkatrészek és oltóanyag használható fel.

Tűzvédelmi üzemeltetési napló

Az OTSZ szerint a tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó, az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet.

Az Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás témakörű Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (továbbiakban: TvMI) szerint a tűzvédelmi üzemeltetési napló az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a létesítmény nevét, címét;
 • a karbantartás dátumát;
 • a karbantartási tevékenységet végző szervezet nevét és címét, valamint a jogosult személy nevét;
 • a karbantartást végző jogosult személy tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány számát és a bizonyítvány érvényességi idejét;
 • a tűzoltó készülék típusjelét;
 • a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely és a tűzoltó készülék gyártási száma vagy tételszáma megadásával;
 • a karbantartás fokozatát és dátumát;
 • a jogosult személy megállapítását,
 • karbantartást végző személy aláírását, elektronikusan vezetett üzemeltetési napló esetén a TvMI-ben meghatározott aláírást.
Rovat
Témakör