Tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzése

Tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzése

Alapesetben legalább 3 havonta szükséges az ellenőrzés és annak eredményének dokumentálása.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint a készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente (egy hetes tűrésidővel) ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

 • az előírt készenléti helyen van-e,
 • rögzítése biztonságos-e,
 • látható-e,
 • magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
 • használata nem ütközik-e akadályba,
 • valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
 • hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
 • fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
 • karbantartása esedékes-e,
 • készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
 • állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.

Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

A 3 hónapban meghatározott időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.

Az üzemeltetői ellenőrzési feladatokra is kiterjedő karbantartás elvégzésével teljesül az adott időintervallumra esedékes üzemeltetői ellenőrzés.

Tűzvédelmi üzemeltetési napló vezetése

A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely az Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás témakörű Tűzvédelmi Műszaki Irányelv szerint tartalmazza

 • a létesítmény nevét és címét,
 • a tűzoltó készülékek típusjelét,
 • a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely és a tűzoltó készülék gyártási száma vagy tételszáma megadásával,
 • az üzemeltetői ellenőrzés dátumát,
 • az üzemeltetői ellenőrzést végző személy megállapításait;
 • a tűzoltó készülékek ellenőrzését végző személy nevét és aláírását vagy – elektronikusan vezetett napló esetén – egyértelmű azonosítását.
Rovat
Témakör