Új rendelet a kéklámpáról

Hatályba lépett a megkülönböztető fény- és hangjelzés használatáról szóló új rendelet. A szabályozás külön kitér az önkéntes tűzoltó egyesületekre is.

Az Igazságügyi Minisztérium új rendeletben szabályozta a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályait. Korábban a jogszabályalkotó nem gondoltak az önkéntes tűzoltó egyesületekre, de a katasztrófavédelem és a rendőrség egy kiskaput kihasználva mégis engedélyezte számukra a kéklámpa-használatot, úgy, hogy beleértették őket az önkéntes tűzoltóságok körébe.

A 33/2000 (XI.29.) belügyminiszteri rendelet helyébe március 28-tól a 12/2007 (III.13.) igazságügyi rendelet lépett. A jogszabály szerint megkülönböztető jelzést adó készüléket változatlanul csak meghatározott szervezetek közérdekű feladat ellátása érdekében kaphatnak. Közérdekű feladatnak az emberi életet, a testi épséget, az egészséget, a vagyoni javakat, az emberi környezetet közvetlenül fenyegető veszély elhárítása, nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, kármentés, a honvédelem, a nemzetbiztonság és a közbiztonság védelme számít.

Ahogy eddig is, nem kell hatósági engedély a hivatásos és önkéntes tűzoltóságok közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített járműveire, valamint a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) elnökének hivatali autójára, katasztrófaveszély esetén, illetve katasztrófahelyzetben a KKB elnöke által kijelölt szervezetek azon gépjárműveire, amelyeket a meghatározott feladatok ellátására közvetlenül használnak. Az újdonság az, hogy a jogszabály kimondja, az önkéntes tűzoltó egyesületek által üzemben tartott járművek kéklámpa-felszerelésére az OKF javaslatára a rendőrség engedélyt adhat.

Szűcs Tamás, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) mentésszervezési főosztályvezetője elmondta: a jövőben is csak azon egyesületek kaphatnak megkülönböztető fény- és hangjelzést, melyek készenléti szolgálattal rendelkeznek, és az illetékes tűzoltó-parancsnoksággal a tűzoltási, illetve műszaki mentési feladatokban való szerepvállalásukról együttműködési megállapodást kötöttek.

Rovat
Témakör