REACH és CLP a tűzveszélyességi osztály tükrében

REACH és CLP a tűzveszélyességi osztály tükrében

A biztonsági adatlapon, címkén nem kötelező feltüntetni a hazai szabályozás szerinti tűzveszélyességi osztályt.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) szerint a tűzveszélyességi osztály az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét jellemzi.

Az OTSZ jórészt az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendeltében (továbbiakban: CLP) meghatározott veszélyességi osztályokból vezeti le, hogy melyik anyag, keverék tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, a mérsékelten tűzveszélyes és a nem tűzveszélyes osztályba.

Az anyagok és keverékek címkéjének tartalmi elemeit a CLP határozza meg, így a hazai szabályozás szerinti tűzveszélyességi osztályt nem kell feltüntetni, ahogyan az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendeletében (REACH) a veszélyes anyagokra előírt biztonsági adatlapon sem. Pedig hasznos információ lenne, mert az OTSZ a hazai osztályozás szerint tartalmazza a tűzvédelmi előírásokat.

A Lánglovagok Egyesület érdeklődésére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, az OTSZ nem írja elő a biztonsági adatlapon, illetve a termék címkéjén, csomagolásán – az EK rendelet által elvárt, egyebek mellett tűzveszéllyel összefüggő veszélyességi kategóriák feltüntetése mellett – a hazai tűzveszélyességi osztály elhelyezését, a feltüntetésre önkéntes alapon, a gyártó, forgalmazó vállalása alapján kerülhet sor.

Rovat
Témakör