Bohócforradalmat hirdettek a rendvédelmisek

Az Orbán Kormány egyéves ténykedése alatt a demokrácia, az emberek alkotmányos és szerzett jogai, valamint a magántulajdon súlyosan sérült.

A kormány eltökélt szándéka, hogy a legelesettebbeket és a legrászorultabbakat (rokkantak, árvák, özvegyek, nyugdíjasok, munkanélküliek) is a mélyszegénységbe taszítsa, miközben a saját gazdasági és politikai elitjéhez tartozókat adókedvezménnyel, jól fizető állással, célirányos állami támogatásokkal és beruházásokkal teszi még gazdagabbá. A kormány a munka-törvénykönyvének tervezett módosításával még kiszolgáltatottabbá teszi a munkavállalókat. A fiataloknak nem perspektívát (lásd például, pedagógusok, orvosok), hanem a külföldre menekülés kényszerét nyújtja.

A fegyveres és rendvédelmi dolgozóknak kiszámítható életpálya helyett, halálpályát kínál. Az új Alaptörvény elfogadásával a FIDESZ-KDNP többségű Parlament lehetővé tette egy totalitárius hatalom kiépítését, melyhez az Alkotmánybíróság jogkörének csorbításával, az új média törvény elfogadásával, a sztrájkjog korlátozásával, a semmiségi törvénnyel, a közszféra munkavállalóinak és családtagjaiknak titkosszolgálati módszerekkel történő ellenőrzésével és indoklás nélküli kirúgásával, valamint a szociális párbeszéd intézményrendszerének semmibe vételével az első lépéseket már meg is tette. Tette és teszi mindezeket rendkívüli hatalmi arroganciával, az állam polgárait másodrendűként kezelő módon.

A FIDESZ-KDNP többségű Parlament, figyelmen kívül hagyva az alkotmányos jogokat, az európai uniós alapelveket vette és veszi magának a bátorságot, hogy visszamenőleges hatályú törvényeket alkosson.

A jelenleg hatályos Alkotmány kimondja:

1. § Magyarország: köztársaság.

2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.
(3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására.

Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni. Mi fegyveres és rendvédelmi dolgozók az állam, az állampolgárok, a jogállamiság és az állampolgárok jogainak védelmére tettünk esküt, ezért:

Felszólítunk minden Magyar Állampolgárt, civil és társadalmi szervezetet, szakszervezetet, hogy hazánk és alkotmányos jogaink védelme érdekében csatlakozzon a kezdeményezésünkhöz!

2011. június 16-án, a „fülkeforradalommal” szemben, legyen békés „BOHÓCFORRADALOM! Jöjjön el mindenki, bohócnak maszkírozva, aki a nemrég elfogadott törvénymódosítás alapján, bizalomvesztés miatt visszavonná, visszamenőleges hatállyal, a FIDESZ-KDNP-re leadott szavazatait! Az Alkotmány utcában felállított szavazófülkékben a hatalom valódi birtokosa, a nép nevében, mondjuk ki együtt, hogy elég volt! Célunkat békés módon és eszközökkel, törvényes úton, az eskünkben vállaltaknak megfelelően, a néphatalom alkotmányos elvének érvényesítésével kívánjuk elérni!

Kónya Péter és Árok Kornél
A Hivatásunk Védelmében Sztrájkbizottság volt elnökei

Rovat
Témakör