Tűz esetén a liftet használni TILOS!

Tűz esetén a liftet használni TILOS!

Kettős szabályozás a biztonsági jel elhelyezésére.

A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet szerint a rendelet hatálya alá tartozó felvonót úgy kell megtervezni, létesíteni, telepíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni, hogy az megfeleljen a rendeletben és a vonatkozó szabványokban meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek. A szabványrendszerrel szabályozott tevékenységek során a vonatkozó nemzeti szabványokat vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat kell alkalmazni.

Az MSZ EN 81-73:2020 Felvonók viselkedése tűz esetén szabvány előírja az EN ISO 7010 P020-as jelének kirakását a felvonó közelében úgy, hogy az minden állomáson jól látható legyen. A legalább 50 mm-es jelölés kiegészíthető a „Tűz esetén a felvonó használata tilos!” szöveggel.

OTSZ és TvMI előírása

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet létesítési előírása szerint az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „Tűz esetén a liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. Közösségi épületekben, ha magyarul nem értő személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló külföldi személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni.

A Kiürítés témakörű Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) szerint a nem biztonsági felvonó tűzeseti használatának tilalmának jelölésére alkalmas

  • a vonatkozó műszaki követelménynek (MSZ EN ISO 7010) megfelelő jelölés;
  • a TvMI 14. ábrája szerinti jel;
  • az előzőektől eltérő, a környezetéből kitűnő jel, mely egyértelmű tájékoztatást ad a felvonó tűzeseti használatának tilalmáról.

Közösségi épületekben, ahol külföldi személyek is előfordulnak, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírja, hogy a tilalmat angol, német, és az épületet jellemzően használók nyelvén is fel kell tüntetni, vagy ezt helyettesítő piktogramot kell alkalmazni. Erre ad példát a TvMI 15. ábrája.

Rovat
Témakör